STRONA 5 SEASON QQQQ

 0    43 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
She’s been painting away all morning.
commencer à apprendre
Ona maluje dalej, od rana.
Could they lend me some money?
commencer à apprendre
Czy oni mogli by mi pożyczyć, trochę pieniędzy?
We spent the weekend in the mountains.
commencer à apprendre
My spędziliśmy weekend w górach.
He didn’t dare to ask her.
commencer à apprendre
On nie śmiał jej zapytać.
They managed to get through, the gap in the fence.
commencer à apprendre
Udało im się dostać przez szczelinę w płocie.
I had to see it, with my own eyes.
commencer à apprendre
Musiałem to zobaczyć, na własne oczy.
How do you spell ‘’table’’?
commencer à apprendre
Jak się pisze" stół"?
They wake up at noon.
commencer à apprendre
Oni budzą się w południe.
I want to speak, with the receptionist.
commencer à apprendre
Chcę porozmawiać z recepcjonistką
They were discussing the country’s economic development.
commencer à apprendre
Oni dyskutowali o rozwóju gospodarczy kraju.
You can’t predict the future.
commencer à apprendre
Nie możesz przewidzieć przyszłości.
He has a low level of ambitions.
commencer à apprendre
On ma niski poziom ambicji.
They’re calling the police.
commencer à apprendre
Oni dzwonią na policję.
She was very naughty, when she was little.
commencer à apprendre
Ona była bardzo niegrzeczna, gdy była mała.
You’re convinced, that we're going in the right direction.
commencer à apprendre
Jesteś przekonany, że idziemy w dobrym kierunku.
We should arrange this shopping window again.
commencer à apprendre
My powinniśmy zaaranżować to okno wystawowe ponownie.
Do you know the sum, of these two numbers?
commencer à apprendre
Czy znasz sume tych dwóch liczb?
She drove us to the train station.
commencer à apprendre
Ona zawiozła nas do stacji kolejowej.
It can wait, until Tuesday.
commencer à apprendre
To może poczekać do wtorku.
Sebastian unzipped his briefcase.
commencer à apprendre
Sebastian rozpiął swoją teczkę.
I would rather stay home tonight.
commencer à apprendre
Wolałbym zostać w domu dzisiaj.
We live in the London area.
commencer à apprendre
My mieszkamy w obszarze Londynu.
She regrets to inform you, that she is unable to accept your proposal.
commencer à apprendre
Ona z żalem informuje ciebie, że nie jest w stanie zaakceptować twojej propozycji.
We wish, we had picked the other one.
commencer à apprendre
My żałujemy, że nie mieliśmy wybrane tego drugiego.
Front crawl was the first style she’s learnt.
commencer à apprendre
Krałl był pierwszym stylem kturego ona nauczyła sie.
And, I lived happily ever after.
commencer à apprendre
I żyłem długo i szczęśliwie.
We anticipated defeat.
commencer à apprendre
My spodziewaliśmy się porażki.
We hope, you’ll be able to stay longer than last time.
commencer à apprendre
Mamy nadzieję, że będziesz w stanie dłużej zostać niż ostatnim razem.
Could you borrow it from him?
commencer à apprendre
Czy mugłbyś pożyczyć od niego?
The child gave me a birthday present.
commencer à apprendre
Dziecko dało mi prezent urodzinowy.
He looked at himself in the wardrobe mirror.
commencer à apprendre
Spojrzał na siebie w lustrze od szafy.
She hopes, we’ll see each other soon.
commencer à apprendre
Ona ma nadzieję,że zobaczymy sie szybko.
The box was square in shape.
commencer à apprendre
Pudełko było w kształcie kwadratu.
He replaced the receiver.
commencer à apprendre
On odłożyła słuchawkę.
Her daughter was wearing a dark green blouse.
commencer à apprendre
Jej córka miała na sobie ciemnozieloną bluzkę.
I couldn’t sleep last night.
commencer à apprendre
Nie mogłam spać w nocy.
Can they use the internet?
commencer à apprendre
Czy oni mogą korzystać z internetu?
She regrets her decision.
commencer à apprendre
Ona Żałuje swoją decyzje.
This house is about 5 meters in width.
commencer à apprendre
Ten dom jest około 5 metrów w szerokości.
Can we use your computer?
commencer à apprendre
Czy możemy korzystać z twojego komputera?
This is serious book, no kidding.
commencer à apprendre
To jest poważna książka, nie żartuję.
corn
commencer à apprendre
kukurydza
anticipate
commencer à apprendre
przewidywać

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.