STRONA 2 SEASON UFO

 0    26 fiche    thomasch818
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
They’ve been painting away all morning.
commencer à apprendre
Oni malowali od rana.
Could he lend me some money?
commencer à apprendre
Mógłby on mi pożyczyć trochę pieniędzy?
I spent the weekend in the mountains.
commencer à apprendre
Spędziłem weekend w górach.
He didn’t dare to ask me.
commencer à apprendre
On nie odważył się mnie zapytać.
I managed to get through the gap in the fence.
commencer à apprendre
Udało mi się dostać przez szczelinę w płocie.
We had to see it, with our own eyes.
commencer à apprendre
My musieliśmy to zobaczyć, na własne oczy.
How do you spell - nothing?
commencer à apprendre
Jak się pisze - nic?
We wake up at noon.
commencer à apprendre
My budzimy się w południe.
You want to speak with the receptionist.
commencer à apprendre
Chcesz porozmawiać z recepcjonistkom.
I was discussing the country’s economic development.
commencer à apprendre
Dyskutowałem o rozwoju gospodarczym kraju.
They can’t predict the future.
commencer à apprendre
Oni nie mogą przewidzieć przyszłości.
We have a low level of ambitions.
commencer à apprendre
My mamy niski poziom ambicji.
She’s calling the police.
commencer à apprendre
Ona dzwoni na policję.
You were very naughty, when you were little.
commencer à apprendre
Byłeś bardzo niegrzeczny, kiedy byłeś mały.
They’re convinced that we are going in the right direction.
commencer à apprendre
Oni są przekonani, że idziemy w dobrym kierunku.
I should arrange this shopping window again.
commencer à apprendre
Powinienem zaaranrzować to okno wystawowe ponownie
Do they know the sum, of these two numbers?
commencer à apprendre
Czy oni znają sumę tych dwóch liczb?
They drove us to the train station.
commencer à apprendre
Oni przywieźli nas do stacji kolejowej.
It can wait until Thursday.
commencer à apprendre
To może poczekać do czwartku.
His brother unzipped his briefcase.
commencer à apprendre
Jego brat rozpiął teczkę.
He would rather stay home tonight.
commencer à apprendre
On wolałby raczej zostać w domu dzisiaj wieczorem
You live in the London area.
commencer à apprendre
Mieszkasz w obszarze Londynu.
They regret to inform you, that they're unable to accept your proposal.
commencer à apprendre
Oni z przykrością informujom, że nie są w stanie zaakceptować propozycję.
She wishes, she had picked the other one.
commencer à apprendre
Ona życzyłaby by mieć wybrany ten drugi.
Front crawl was the first style they’ve learnt.
commencer à apprendre
kraul był pierwszym stylem kturego oni nauczyli sie.
string
commencer à apprendre
string Anglais
sznur

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.