Sprawdzian nr 3

 0    88 fiche    magdap95
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
kontroler ruchu powietrznego
commencer à apprendre
air traffic controller
licytator
commencer à apprendre
auctioneer
dyrektor banku
commencer à apprendre
bank manager
adwokat
commencer à apprendre
barrister
kucharz
commencer à apprendre
chef
urzędnik administracji państwowej
commencer à apprendre
civil servant
pracownik budowlany
commencer à apprendre
construction worker
doradca
commencer à apprendre
counsellor
projektant mody
commencer à apprendre
fashion designer
ogrodnik
commencer à apprendre
gardener
grafik
commencer à apprendre
graphic designer
projektant wnętrz
commencer à apprendre
interior designer
ratownik
commencer à apprendre
lifeguard
górnik
commencer à apprendre
miner
kadrowy
commencer à apprendre
personnel manager
fizjoterapeuta
commencer à apprendre
physiotherapist
portier
commencer à apprendre
porter
pracownik zakładu oczyszczania
commencer à apprendre
refuse collector
sprzedawca
commencer à apprendre
sales assistant
instruktor narciarski
commencer à apprendre
ski instructor
księgowość
commencer à apprendre
accounts
obsługa klienta
commencer à apprendre
customer services
kadry
commencer à apprendre
human resources
handel detaliczny
commencer à apprendre
retail trade
kupujący
commencer à apprendre
buyer
konsument
commencer à apprendre
consumer
klient
commencer à apprendre
customer
zarobki
commencer à apprendre
earning
zyski
commencer à apprendre
profits
dyrektor naczelny
commencer à apprendre
chief executive
kierownik
commencer à apprendre
manager
nadzorca
commencer à apprendre
supervisor
zamknąć sklep
commencer à apprendre
close up shop
zadeklarować zyski
commencer à apprendre
declare profits
podwyższyć ceny
commencer à apprendre
mark up prices
obniżyć ceny
commencer à apprendre
down prices
prowadzić firmę
commencer à apprendre
run a company
niedobre warunki pracy
commencer à apprendre
poor working conditions
zapewniać dobrą obsługę klienta
commencer à apprendre
provide good customer service
możliwość odbycia szkoleń
commencer à apprendre
training oportunities
dyskryminacja w miejscu pracy
commencer à apprendre
workplace discrimination
prowizja
commencer à apprendre
commission
przyrost
commencer à apprendre
increments
oferta pracy
commencer à apprendre
job offer
płaca minimalna
commencer à apprendre
minimum wage
podwyżka
commencer à apprendre
pay rise
dowód wpłaty
commencer à apprendre
pay slip
awans
commencer à apprendre
promotion
praca w systemie zmianowym
commencer à apprendre
shift work
praca tymczasowa
commencer à apprendre
temporary job
płaca
commencer à apprendre
wage
awansować
commencer à apprendre
promote
zgłaszać komuś
commencer à apprendre
report to sb
aplikować na stanowisko
commencer à apprendre
apply for the post
zwołać zebranie
commencer à apprendre
call a meeting
rozwój zawodowy
commencer à apprendre
career advancement
cele zawodowe
commencer à apprendre
career goals
postęp w karierze
commencer à apprendre
career move
obecne stanowisko
commencer à apprendre
current position
elastyczne godziny pracy
commencer à apprendre
flexible working hours
dodatkowe korzyści
commencer à apprendre
fringe benefits
rozpocząć strajk
commencer à apprendre
go on strike
trudny do zdobycia
commencer à apprendre
hard to come by
wypalenie zawodowe
commencer à apprendre
job burnout
referencje
commencer à apprendre
job reference
zarobić na życie
commencer à apprendre
make a living
urlop macierzyński
commencer à apprendre
maternity leave
płacony za nadgodziny
commencer à apprendre
paid overtime
dotychczasowe doświadczenie
commencer à apprendre
previous experience
wypłata za czas choroby
commencer à apprendre
sick pay
przykuty do biurka
commencer à apprendre
stuck behind a desk
wziąć dzień wolny od pracy
commencer à apprendre
take the day off
duch zespołu
commencer à apprendre
team spirit
pracować na zmiany
commencer à apprendre
work shifts
stres związany z pracą
commencer à apprendre
work-related stress
zasiłek dla bezrobotnych
commencer à apprendre
dole
emerytura
commencer à apprendre
pension
wyrzucić kogoś z pracy
commencer à apprendre
give sb the sack
zwolnić kogoś z pracy
commencer à apprendre
lay sb off
zwolnić kogoś w związku z redukcją etatów
commencer à apprendre
make sb redundant
zrezygnować ze stanowiska
commencer à apprendre
resign
przejść na emeryturę
commencer à apprendre
retire
przechodzić trudny okres
commencer à apprendre
go through a difficult time
wręczyć wypowiedzenie
commencer à apprendre
hand in your notice
żyć z
commencer à apprendre
live on
przekazać znaczenie
commencer à apprendre
put across the importance
dostać pożyczkę
commencer à apprendre
take out a loan
wyładować stres
commencer à apprendre
work off stress

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.