sprawdzian dział 2

 0    45 fiche    wiktorianastarowicz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wznosić się, wzrastać
commencer à apprendre
rise
cena
commencer à apprendre
price
nagroda
commencer à apprendre
prize
wyścig, pędzić, rasa
commencer à apprendre
race
podnieść coś
commencer à apprendre
raise
ryż
commencer à apprendre
rice
pewny
commencer à apprendre
certain
szaleńczy, gorączkowy
commencer à apprendre
hectic
iskierka, połysk
commencer à apprendre
sparkle
brylant, zimne ognie
commencer à apprendre
sparkler
zdrada
commencer à apprendre
treason
także
commencer à apprendre
as well
tęsknota za domem
commencer à apprendre
feel homestick
marnować, tracić, strata, odpad
commencer à apprendre
waste
powstrzymywać, hamować
commencer à apprendre
hinder
schronienie
commencer à apprendre
refuge
uchodźca, emigrant
commencer à apprendre
refugee
handel
commencer à apprendre
trade
przyczyna, sprawa, wywołać
commencer à apprendre
cause
okazja, możliwość
commencer à apprendre
opportunity
żołnierz
commencer à apprendre
soldier
polecać
commencer à apprendre
recommend
niedorzeczny
commencer à apprendre
ridiculous
rozważyć, uważać kogoś/coś jakimś
commencer à apprendre
consider
dotyczyć, troska
commencer à apprendre
concern
pozostać
commencer à apprendre
remain
przypomnieć
commencer à apprendre
remind
podnieść, winda
commencer à apprendre
lift
kapitalny, puchnąć
commencer à apprendre
swell
farba, barwnik
commencer à apprendre
dye
zmniejszać się
commencer à apprendre
shrink
w kolejności
commencer à apprendre
in order to
mieć wątpliwości
commencer à apprendre
have second thoughts
oprócz
commencer à apprendre
except
spodziewać się, oczekiwać
commencer à apprendre
expect
przyjmować
commencer à apprendre
accept
ukąszenie
commencer à apprendre
sting
sanie
commencer à apprendre
sleigh
ubezpieczenie
commencer à apprendre
insurance
wydychać
commencer à apprendre
exhale
bolesny
commencer à apprendre
painful
dostarczać
commencer à apprendre
deliver
liczyć się, kwestia
commencer à apprendre
matter
zbliżać się, podejście
commencer à apprendre
approach
brzęk
commencer à apprendre
clatter

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.