Smokie - Needles and Pins zdania

 0    26 fiche    29dexon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
doznanie w wyniku czego przechodzą ciarki po ciele
commencer à apprendre
Needles and Pins
Widziałem ją dzisiaj
commencer à apprendre
I saw her today
Widziałem jej twarz
commencer à apprendre
I saw her face
To była twarz którą kochałem, i wiedziałem
commencer à apprendre
It was a face I loved, and I knew
że muszę uciec
commencer à apprendre
I had to run away
a potem paść na kolana i pomodlić się
commencer à apprendre
And get down on my knees and pray
To czy odstąpiliby
commencer à apprendre
That they'd go away
I znowu zaczynają
commencer à apprendre
And still they begin
Przechodzić mi ciarki
commencer à apprendre
Needles and pins
Ze względu na moją dumę
commencer à apprendre
Because of all my pride
Chcę ukryć łzy
commencer à apprendre
The tears I gotta hide
Oh, sądziłem, że byłem rezolutny
commencer à apprendre
Oh, thought I was smart
I zdobyłem względy
commencer à apprendre
I'd won a heart
Nie pomyślałem, że to zrobiłem
commencer à apprendre
Didn't think I do
Jednak teraz rozumiesz
commencer à apprendre
But now you see
Jest złośliwsza dla niego i dla mnie
commencer à apprendre
She's worse to him and me
Niech brnie do przodu
commencer à apprendre
Let her go ahead
I przyjmie w zamian tą miłość
commencer à apprendre
And take this love instead
a pewnego dnia zrozumie
commencer à apprendre
And one day she will see
Jak po prostu powiedzieć proszę
commencer à apprendre
Just how to say please
padając na kolana
commencer à apprendre
Get down on her knees
Więc jak zaczynają
commencer à apprendre
That's how they begin,
a Ty poczujesz przechodzące ciarki
commencer à apprendre
You'll feel those needles and pins
Raniąc ją, raniąc ją
commencer à apprendre
Hurtin' her, hurtin' her
Jak mogę to powstrzymać I wytłumaczyć sobie, że się mylę tak
commencer à apprendre
What can't I stop and tell myself I'm wrong, I'm wrong, so wrong,
Czego jeszcze nie potrafię znieść i powiedzieć sobie, że jestem silny
commencer à apprendre
What can't I stand up, and tell myself I'm strong.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.