Smokie - Living next door to Alice fiszki

 0    32 fiche    29dexon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
limuzyna
commencer à apprendre
limousine
spojrzenie
commencer à apprendre
glance
rzeźbić
commencer à apprendre
carve
kora
commencer à apprendre
bark
początkowy
commencer à apprendre
initial
pośpiech
commencer à apprendre
rush
Sally zadzwoniła, gdy dostała wiadomość
commencer à apprendre
Sally called when she got the word,
Powiedziała: Przypuszczam, że słyszałeś o Alicji
commencer à apprendre
And she said: "I suppose you’ve heard about Alice"
Więc rzuciłem się do okna i wyjrzałem na zewnątrz
commencer à apprendre
When I rushed to the window and I looked outside
Ledwo mogłem uwierzyć swym oczom
commencer à apprendre
And I could hardly believe my eyes
Gdy wielka limuzyna podjechała pod dom Alicji
commencer à apprendre
As a big limousine rolled up into Alice’s drive
Nie wiem dlaczego wyjeżdża
commencer à apprendre
Oh, I don’t know why she’s leaving
lub dokąd zamierza jechać
commencer à apprendre
Or where she’s gonna go
Sądzę, że ma swe powody
commencer à apprendre
I guess she’s got her reasons
ale ja nie chcę ich znać
commencer à apprendre
But I just don’t want to know
gdyż przez dwadzieścia cztery lata mieszkałem drzwi obok Alicji
four years I’ve been living next door to Alice
commencer à apprendre
‘Cos for twenty
Dwadzieścia cztery lata czekałem tylko na szansę
four years just waiting for the chance
commencer à apprendre
Twenty
Żeby jej powiedzieć co czuję i może żeby zerknęła na mnie raz jeszcze
commencer à apprendre
To tell her how I feel and maybe get a second glance
Teraz muszę przyzwyczaić się, że już nie mieszkam obok Alicji
commencer à apprendre
Now I’ve got to get used to not living next door to Alice
Dorastaliśmy razem
commencer à apprendre
We grew up together
dwójka dzieciaków w parku
commencer à apprendre
Two kids in the park
wycinaliśmy nasze inicjały głęboko w korze
commencer à apprendre
We carved our initials deep in the bark
ja i Alicja
commencer à apprendre
Me and Alice
Teraz ona przechodzi przez drzwi i głowę trzyma wysoko
commencer à apprendre
Now she walks through the door with her head held high
Tylko przez chwilkę złapałem jej spojrzenie
commencer à apprendre
Just for a moment, I caught her eye
I wielka limuzyna odjechała powoli spod domu Alicji
commencer à apprendre
As a big limousine pulled slowly out of Alice’s drive
Sally zadzwoniła znów i spytała jak się czuję
commencer à apprendre
And Sally called back and asked how I felt
Powiedziała: Hej, wiem jak ci pomóc
And she said: "I know how to help
commencer à apprendre
zapomnij o Alicji
get over Alice
I powiedziała: Teraz Alicja odeszła, ale ja wciąż tutaj jestem
commencer à apprendre
She said: "Now Alice is gone but I’m still here
Ty wiesz, że czekam przez dwadzieścia cztery lata
four years"
commencer à apprendre
You know I’ve been waiting for twenty
A wielka limuzyna znikła
commencer à apprendre
And a big limousine disappeared
Nie nigdy nie przyzwyczaję się, że już nie mieszkam obok Alicji
commencer à apprendre
No I’ll never get used to not living next door to Alice

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.