SŁÓWKA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

 0    129 fiche    laurapragnacy
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
urażony
commencer à apprendre
resentful
wysiłek, próba
commencer à apprendre
effort
zmierzać, pielęgnować
commencer à apprendre
tend
odrębny, wyraźny, wydatny
commencer à apprendre
distinct
okazać się
commencer à apprendre
turn out
kilka
commencer à apprendre
couple of
zasięg
commencer à apprendre
range of
świadomy
commencer à apprendre
aware of
chwalić się
commencer à apprendre
brag about
inaczej, w przeciwnym razie
commencer à apprendre
otherwise
podkreślać
commencer à apprendre
underline
na pamięć
commencer à apprendre
by heart
wiele
commencer à apprendre
bunch of
wycofać się, odwrót
commencer à apprendre
retreat
mieć wpływ, wpływ
commencer à apprendre
impact
wznowienie, podjąć na nowo, mówić coś inaczej
commencer à apprendre
resume
rozwiązać, pojąć
commencer à apprendre
figure out
cel, powód
commencer à apprendre
purpose
odzwierciedlać, zastanawiać się
commencer à apprendre
reflect
przypuszczać
commencer à apprendre
suppose
wartość
commencer à apprendre
value
ukończyć, zrealizować, doskonalić
commencer à apprendre
accomplish
wziąć, porwać
commencer à apprendre
grab
measures
commencer à apprendre
środki, zamierzać
wsparcie, pomoc
commencer à apprendre
support
przekroczyć swoje granice
commencer à apprendre
push your limits
kontynuować
commencer à apprendre
pursue
uzdrowić
commencer à apprendre
heal
szukać, usiłować, starać się
commencer à apprendre
seek
równy, jednakowy
commencer à apprendre
equal
docenić
commencer à apprendre
appreciate
wartościowy, cenny
commencer à apprendre
valuable
zbadać
commencer à apprendre
investigate
próba, usiłowanie
commencer à apprendre
attempt
postęp
commencer à apprendre
advance
sędzia, oceniać
commencer à apprendre
judge
pojęcie
commencer à apprendre
notion
wyłaniać się, pojawiać się
commencer à apprendre
emerge
bronić
commencer à apprendre
to defend
intruz
commencer à apprendre
intruder
jedynie
commencer à apprendre
merely
odrzucać
commencer à apprendre
reject
wykonać
commencer à apprendre
carry out
gromadzić
commencer à apprendre
assemble
grzech
commencer à apprendre
sin
symulować, stwarzać pozory, udawać
commencer à apprendre
pretend
popaść w
commencer à apprendre
fall into
przesada
commencer à apprendre
exaggeration
przewodzenie, przewodnictwo
commencer à apprendre
confuction
grad
commencer à apprendre
hail
roszczenie, twierdzenie, żądanie
commencer à apprendre
claim
oklaskiwać
commencer à apprendre
acclaim
autentyczne bycie sobą
commencer à apprendre
authenticity be yourself
integralność
commencer à apprendre
integrity
niesamowite
commencer à apprendre
incredible
kojarzyć, towarzysz, asocjować
commencer à apprendre
associate
budulec, drewno, drewniany
commencer à apprendre
timber
zadanie
commencer à apprendre
assignment
żal, ubolewanie, skrucha
commencer à apprendre
regret
zaangażować się
commencer à apprendre
get involved
niewiarygodnie
commencer à apprendre
unbelievably
pośród
commencer à apprendre
among
różnorodny
commencer à apprendre
diverse
uruchomić
commencer à apprendre
launch
nie do pomyślenia
commencer à apprendre
no-brainer
wigloć, mokrawy
commencer à apprendre
damp
away from
commencer à apprendre
away from
utrata
commencer à apprendre
the loss of
popełnić
commencer à apprendre
commit
surowy, bolesny
commencer à apprendre
raw
chusteczki
commencer à apprendre
tissues
widocznie
commencer à apprendre
apparently
uchwyt, klamka, manipulować, kierować
commencer à apprendre
handle
uczęszczać
commencer à apprendre
attend
rozszerzenie, rozbudowa, powiększenie
commencer à apprendre
extension
zorganizować, zaaranżować
commencer à apprendre
arrange
prawidłowo
commencer à apprendre
properly
oskarżać o
commencer à apprendre
blame for
cenny czas
commencer à apprendre
precious time
nierozerwalny, nieodłączny
commencer à apprendre
inseparable
pojemność, objętość, charakter, zdolność
commencer à apprendre
capacity
zrozumieć, pojąć, ogarnąć
commencer à apprendre
comprehend
rozwiązać, pojąć
commencer à apprendre
figure out
ustalić, zakładać
commencer à apprendre
establish
rozproszyć się
commencer à apprendre
get distract
ustanowienie, ustalenie, przedsiębiorstwo
commencer à apprendre
establishment
zagrożenie, groźba
commencer à apprendre
threat
wymarły, wygasły, zamarły
commencer à apprendre
extinct
dostępny
commencer à apprendre
accessible
siedlisko, środowisko
commencer à apprendre
habitat
zachęcać
commencer à apprendre
encourage
zapewnić, zagwarantować
commencer à apprendre
ensure
drapieżny
commencer à apprendre
predatory
rada szkolna
commencer à apprendre
school board
rozbić
commencer à apprendre
smash
pozostawać, zachować się
commencer à apprendre
remain
pozwolenie
commencer à apprendre
permission
zatrudnić
commencer à apprendre
hire
zachęcać
commencer à apprendre
to encourage
zapewnić, zagwarantować
commencer à apprendre
ensure
głęboki
commencer à apprendre
profound
prawdziwe
commencer à apprendre
genuie
uwolnić
commencer à apprendre
liberate
intymnosć
commencer à apprendre
intimacy
utrzymać
commencer à apprendre
maintain
gościnność
commencer à apprendre
hospitality
fanatastyczny
commencer à apprendre
fabulous
niezręczny
commencer à apprendre
awkward
ujawnienie
commencer à apprendre
disclosure
satysfakcjonujący
commencer à apprendre
rewarding
podejrzliwy
commencer à apprendre
suspicious
odrzucać
commencer à apprendre
reject
wymiar
commencer à apprendre
dimension
szablon
commencer à apprendre
template
zdolny
commencer à apprendre
capable
mglisty
commencer à apprendre
misty
mglisty
commencer à apprendre
foggy
wilgotny
commencer à apprendre
damp
mróz
commencer à apprendre
frost
silny, ostry
commencer à apprendre
severe
odwilż
commencer à apprendre
thaw
skwarna
commencer à apprendre
stifling
parna
commencer à apprendre
muggy
fale gorąca
commencer à apprendre
heatwaves
ulewa
commencer à apprendre
downpour
ulewny deszcz
commencer à apprendre
torrential rain
zachmurzenie
commencer à apprendre
overcast
lekki wietrzyk
commencer à apprendre
gentle breeze
bardzo silny wiatr
commencer à apprendre
gale

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.