SŁÓWKA ŁACINA KOLOKWIUM

 0    62 fiche    celejmichal
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
acceptilatio-cmis
commencer à apprendre
zwolnienie z długu
actio-onis
commencer à apprendre
postępowanie sądowe, /
actio in rem
commencer à apprendre
powództwo rzeczowe
actor-oris
commencer à apprendre
powód / osoba/
adiudicatio-onis
commencer à apprendre
przysądzenie
agnatus-i
commencer à apprendre
agnat, krewny przez podleganie władzy ojcowskiej
argumentum-i
commencer à apprendre
dowód, argument
caput-itis
commencer à apprendre
glowa, rozdział, pojedyncza osoba casus-us - przypadek, wypadek
casus fortuitus
commencer à apprendre
zdarzenie przypadkowe, nieumyślne
causa-ae
commencer à apprendre
sprawa, przyczyna
census-us
commencer à apprendre
spis majatko,
conmmodum-i
commencer à apprendre
korzyść, wygoda
condemnatio-onis
commencer à apprendre
skazanie, zasądzenie condicio-onis - warunek, ugoda
corpus-oris
commencer à apprendre
cialo, zrzeszenie, zespól
crimen-inis
commencer à apprendre
zbrodnia, przestępstwo
culpa-ae
commencer à apprendre
wina
culpa lata
commencer à apprendre
duie zaniedbanie,
culpa levis
commencer à apprendre
lekkie przewinienie
damnumm-i
commencer à apprendre
szkoda, uszczerbek
compensatio lucri cum damno
commencer à apprendre
potracenie korzyści ze szkodą
debitor-oris
commencer à apprendre
dlużnik
delictum-i
commencer à apprendre
przewinienie, przestępstwo
corpus delicti
commencer à apprendre
dowód przestępstwa
dolus-i
commencer à apprendre
podstęp, świadome dzialanie sprzeczne z prawem
facinus-oris
commencer à apprendre
czyn, przestępstwo
gens, gentis
commencer à apprendre
ród, naród
hereditas-atis
commencer à apprendre
spadek, dziedzietwo
heres, heredis
commencer à apprendre
spadkobierca
ingenuus-i
commencer à apprendre
wolnoourodzony
iniuria-ae
commencer à apprendre
niesprawiedliwość
iudex, iudicis
commencer à apprendre
sędzia
ius, iuris
commencer à apprendre
prawo
ius civile
commencer à apprendre
prawo cywilne,
ius gentium
commencer à apprendre
... dotyczące innych narodów
lex, legis
commencer à apprendre
prawo, ustawa
lex duodecim tabularum
commencer à apprendre
prawo 12-stu tablic, lex rogata - prawo uchwalone zgromadz.
lis, litis
commencer à apprendre
spór, kwestia sporu
contestatio litis
commencer à apprendre
stwierdzenie sporu
locus-i
commencer à apprendre
miejsce, stosowna pora
mancipium-i
commencer à apprendre
akt nabycia własności, niewolnik manus-us - ręka, wladza
manus iniectio
commencer à apprendre
uzyskanie wladzy przez nalożenie ręki
manumissio-onis
commencer à apprendre
wyzwolenie
matrimonionium-i
commencer à apprendre
malżeństwo
mors, mortis
commencer à apprendre
śmierć
mos, moris
commencer à apprendre
zwyczaj
cura legum et morum
commencer à apprendre
opieka nad ustawami i obyczajami
neglegentia-ae
commencer à apprendre
zaniedbanie, lekceważenie nexum-i - pożyczka, zawarta w obecności świadków
nexi
commencer à apprendre
dlużnicy
parens-ntis
commencer à apprendre
rodzic
pars, partis
commencer à apprendre
część, strona w procesie sądowym pater, patris - ojciec
pater familias
commencer à apprendre
glowa rodu
poena-ae
commencer à apprendre
kara
probatio-onis
commencer à apprendre
uznanie, dowód
reus-i
commencer à apprendre
pozwany
servitus-utis
commencer à apprendre
niewola
revocatio in servitutem
commencer à apprendre
ponowne popadnięcie w niewolę
status-us
commencer à apprendre
stan, stan prawny, ustrój
testis, testis
commencer à apprendre
świadek
tutela-ae
commencer à apprendre
opieka
usus, usus
commencer à apprendre
używanie, korzystanie
vis
commencer à apprendre
siła,
vis maior
commencer à apprendre
siła wyższa, nieprzewidziane zdarzenie, któremu nie można zapobiec

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.