Slowka Angielski unit4

 0    20 fiche    ewv
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
farmland
commencer à apprendre
gruntów rolnych
rooftop
commencer à apprendre
dachu
urban
She felt trapped in the urban jungle, so she moved to the country.
commencer à apprendre
miejski
Czuła się uwięziona w miejskiej dżungli, więc przeniosła się na wieś.
accommodate
We had to accommodate more than 1000 guests.
commencer à apprendre
pomieścić
Musieliśmy pomieścić ponad 1000 gości.
equation
commencer à apprendre
równanie
ankle
commencer à apprendre
kostka
rubbish
commencer à apprendre
śmieci
valley
commencer à apprendre
dolina
cave
commencer à apprendre
jaskinia
shelter
commencer à apprendre
schronisko
lake
This lake is very deep, in fact, it is the deepest lake in Poland
commencer à apprendre
jezioro
To jezioro jest bardzo głębokie, właściwie jest to najgłębsze jezioro w Polsce
forest
The fire destroyed the forest.
commencer à apprendre
las
Pożar zniszczył las.
desert
commencer à apprendre
pustynia
source
commencer à apprendre
źródło
express
commencer à apprendre
wyrazić
developed
commencer à apprendre
rozwinięty
threaten
commencer à apprendre
grozić
waste
commencer à apprendre
odpady
power
commencer à apprendre
potęga
word
I can't pronounce this word.
commencer à apprendre
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.