sick build

 0    53 fiche    jagoda07
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
management
commencer à apprendre
zarządzanie
management
commencer à apprendre
kierowanie
workplace
commencer à apprendre
miejsce pracy
syndrome
commencer à apprendre
zespół objawów
to be caused by
commencer à apprendre
być spowodowanym czymś
to be linked with sth
commencer à apprendre
być powiązanym z czymś
study
commencer à apprendre
badanie
unacceptable
commencer à apprendre
nie do przyjęcia
carbon dioxide
commencer à apprendre
dwutlenek węgla
airborne
commencer à apprendre
przenoszony przez wiatr
fungus
commencer à apprendre
grzyb
sac fungi
commencer à apprendre
workowce (grzyby)
fellow
commencer à apprendre
członek
evidence
commencer à apprendre
dowód
factor
commencer à apprendre
czynnik
to bring sth on
commencer à apprendre
prowadzić do czegoś
to bring trouble on oneself
commencer à apprendre
przysporzyć sobie kłopotu
supportive
commencer à apprendre
pomocny
manager
commencer à apprendre
dyrektor
manager
commencer à apprendre
kierownik
architectural
commencer à apprendre
architektoniczny
report
commencer à apprendre
relacjonować
findings
commencer à apprendre
wyniki [badań]
environment
commencer à apprendre
otoczenie
significant
commencer à apprendre
znaczący
significant
commencer à apprendre
znaczny
employee
commencer à apprendre
pracownik(-ica)
natural lightning
commencer à apprendre
oświetlenie naturalne
heat
commencer à apprendre
ciepło
heat
commencer à apprendre
ogrzewanie
to report sth [to sb]
commencer à apprendre
zgłaszać coś [komuś]
to consider sb/sth [to be] sb/sth
commencer à apprendre
uważać kogoś/coś za kogoś/coś
above all
commencer à apprendre
przede wszystkim
above
commencer à apprendre
nad
property
commencer à apprendre
własność
pose
commencer à apprendre
stwarzać
proof
commencer à apprendre
dowód
fear
commencer à apprendre
obawa
fear
commencer à apprendre
strach
fumes
commencer à apprendre
wyziewy
fumes
commencer à apprendre
spaliny
staff
commencer à apprendre
personel
valued
commencer à apprendre
ceniony
of no value
commencer à apprendre
bez wartości
of value
commencer à apprendre
dużej wartości
boost
commencer à apprendre
zwiększać
boost
commencer à apprendre
podnosić
morale
commencer à apprendre
morale
epidemiology
commencer à apprendre
epidemiologia
overactive
commencer à apprendre
nadreaktywny
unsupportive
commencer à apprendre
niepomocny
an audit of
commencer à apprendre
dokładnie, sprawdzenie
sbs sick building syndrome
commencer à apprendre
zespół chorego budynku

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.