Shrek 1 - 00:07:52 (2)

 0    20 fiche    Karmelowa
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Ale jeśli pozwolisz mi coś powiedzieć od siebie.
commencer à apprendre
If you don't mind me sayin'
Dlaczego mnie śledzisz?
commencer à apprendre
Why are you following me?
Nic dziwnego, że nie masz żadnych przyjaciół.
commencer à apprendre
It's no wonder you don't have any friends.
Tylko prawdziwy przyjaciel może być tak okrutnie szczery.
commencer à apprendre
Only a true friend would be that cruelly honest.
Spójrz na mnie
commencer à apprendre
Take a look at me.
Nie przeszkadza ci to
commencer à apprendre
Doesn't that bother you.
Nie
commencer à apprendre
Nope.
Wiesz Szrek co w tobie lubie?
commencer à apprendre
You know what I like about you, Shrek?
Szanuje to.
commencer à apprendre
I respect that.
Jesteś w porządku
commencer à apprendre
You all right.
Spójrz na to
commencer à apprendre
Look at that.
To byłby mój dom.
commencer à apprendre
That would be my home.
To niesamowite co zrobiłeś przy tak skromnym budżecie
commencer à apprendre
It's amazing what you've done with such a modest budget.
Zgaduję, nie gościsz zbyt często
commencer à apprendre
I guess you don't entertain much, do you?
Lubię moją prywatność.
commencer à apprendre
I like my privacy.
To nasza kolejna wspólna cecha
commencer à apprendre
That's another thing we have in common.
Próbuje dać im aluzje
commencer à apprendre
I'm trying to give them a hint.
Jest ta niezręczna cisza
commencer à apprendre
There's that awkward silence.
Możemy siedzieć do późna
commencer à apprendre
We can stay up late.
Myślałam, że powiedziałam ci, że masz zostać na dworze.
commencer à apprendre
I thought I told you to stay outside.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.