SEW Monday 17.02.2014

 0    32 fiche    patrycjon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
clap your hands
commencer à apprendre
klaszcz
to be about to
I was just about to leave when he rang.
commencer à apprendre
mieć właśnie coś zrobić
Miałem właśnie wychodzić, kiedy zadzwonił.
no offence
commencer à apprendre
bez urazy
private
commencer à apprendre
/prajwet/
surprised
commencer à apprendre
zdziwiony
comfortable
commencer à apprendre
wygodny
the machine won’t work
commencer à apprendre
maszyna nie chce działać
PRESENT PERFECT SENTENCES:
commencer à apprendre
Present Perfect zdania:
figure out
John Has changed and I can’t figure out why.
commencer à apprendre
wymyślić, domyślić się, wyklinić
John się zmienił, “nie potrafię rozgryźć dlaczego”.
I have been happy since you’ve been gone.
commencer à apprendre
Jestem szczęśliwy odkąd cię nie ma.
I have been happy since I started working here.
commencer à apprendre
jestem szczęśliwy odkąd zacząłem tu pracować.
SEW Poland has expanded over the last 10 years.
commencer à apprendre
SEW Poland rozwinęło się („powiększyło”) w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
I have called him a hundred times - he’s still unavailable.
commencer à apprendre
Dzwoniłem do niego sto razy – jest wciąż niedostępny.
The delivery has come!
commencer à apprendre
Przesyłka przyszła!
Have you met Miss Jones? Yes, I have met her before.
commencer à apprendre
Znasz pannę Jones? Tak, poznałem ją już.
I haven’t done my homework.
commencer à apprendre
Nie zrobiłem zadania domowego.
We have spoken about it – it’s OK.
commencer à apprendre
Pogadaliśmy tym – jest w porządku.
I have never seen such a comfortable car.
commencer à apprendre
Nigdy nie widziałem tak wygodnego samochodu.
I have taken a few days off – I’m off to Vegas!
commencer à apprendre
Wziąłem kilka dni wolnego – spadam do Vegas!
The boss has given me a new task.
commencer à apprendre
Szef dał mi nowe zadanie.
I have never had such a great party in my life.
commencer à apprendre
Nigdy w życiu nie miałem takiej świetnej imprezy!
I have always liked you, John.
commencer à apprendre
Zawsze cię lubiłem, John.
Oh, I’ve made a mistake, sorry!
commencer à apprendre
Pomyliłem się, sorry!
Bruno mars has written a new song.
commencer à apprendre
Bruno Mars napisał nową piosenkę.
I have just read your report – it needs some corrections.
commencer à apprendre
Przeczytałem właśnie twój raport – wymaga kilku poprawek.
I have always wanted to try parachuting.
commencer à apprendre
Zawsze chciałem spróbować lotu ze spadochronem.
I have talked to him.
commencer à apprendre
Rozmówiłem się z nim.
Have you ever thought about learning Chinese?
commencer à apprendre
Myślałeś kiedyś o nauce chińskiego?
Where have you been?
commencer à apprendre
Gdzieś ty był?
John has gone.
commencer à apprendre
John zniknął / odjechał / poszedł sobie. = Johna nie ma.
I have worked here for 5 years.
commencer à apprendre
Pracuję tu od 5 lat.
I have got (US gotten) a present from from John.
commencer à apprendre
Dostałem prezent od Johna.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.