Rozdział 5

 0    201 fiche    oluha123
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
stan
commencer à apprendre
the state
nie zdać, zawieść
commencer à apprendre
fail
emerytura
commencer à apprendre
pension
szkoda, uszkodzenie
commencer à apprendre
damage
partia
commencer à apprendre
party
gospodarka
commencer à apprendre
economy
w porównaniu
commencer à apprendre
compared to
przekonany
commencer à apprendre
convinced
znieważać, zniewaga
commencer à apprendre
insult
karta
commencer à apprendre
chart
miejsce parkingowe
commencer à apprendre
parking space
ilość
commencer à apprendre
quantity
obracać się
commencer à apprendre
turn up
cierpliwość
commencer à apprendre
patience
puszka
commencer à apprendre
tin
pączek
commencer à apprendre
doughnut
szorstki
commencer à apprendre
rough
niegrzeczny
commencer à apprendre
naughty
kaszel
commencer à apprendre
cough
przewiew
commencer à apprendre
draught
źle wychowany
commencer à apprendre
badly behaved
dorosły
commencer à apprendre
adult
prąd powietrza
commencer à apprendre
current of air
mniejszość
commencer à apprendre
minority
zdolny/ zdolność
commencer à apprendre
able/ ability
pędzić
commencer à apprendre
rush
uszkodzić
commencer à apprendre
damage
nadwaga
commencer à apprendre
overweight
jakość
commencer à apprendre
quality
składnik
commencer à apprendre
ingredient
czerpać przyjemność
commencer à apprendre
take pleasure
analizować
commencer à apprendre
analyze
połączenie
commencer à apprendre
connection
pozbyć
commencer à apprendre
get rid
wina
commencer à apprendre
guilt
wyjaśniać
commencer à apprendre
explain
nawyk, przyzwyczajenie
commencer à apprendre
habit
szybka naprawa
commencer à apprendre
quick-fix
mit
commencer à apprendre
myth
dusza
commencer à apprendre
soul
bilans, równowaga
commencer à apprendre
balance
smak
commencer à apprendre
flavour
światowy
commencer à apprendre
global, worldwide
organiczny
commencer à apprendre
organic
tragiczny
commencer à apprendre
tragic
cel, zmierzać
commencer à apprendre
aim
zachęcać
commencer à apprendre
encourage
dbać, opiekować się
commencer à apprendre
look after
grosz
commencer à apprendre
penny
poczucie koloru
commencer à apprendre
sense of colour
ostrożnie, uważnie
commencer à apprendre
carefully
zestaw, komplet ubrań
commencer à apprendre
set of clothes
ilość
commencer à apprendre
amount
bez wysiłku
commencer à apprendre
effortlessly
zasłony
commencer à apprendre
curtains
wyczerpany
commencer à apprendre
run out
strój
commencer à apprendre
outfit
wysokiej technologii rzeczy
commencer à apprendre
high-tech stuff
imponować
commencer à apprendre
impress
doceniać
commencer à apprendre
appreciate
różnica
commencer à apprendre
difference
znaczenie
commencer à apprendre
importance
zauważyć, zwracać uwagę
commencer à apprendre
notice
proszek do prania
commencer à apprendre
washing powder
instynktownie
commencer à apprendre
instinctively
polecony, zalecony
commencer à apprendre
recommended
spotkanie
commencer à apprendre
appointment
nieskończony/nieskończoność
commencer à apprendre
infinite/infinity
zdolność do snu
commencer à apprendre
capacity to sleep
żona
commencer à apprendre
wive
wynagrodzenie, wypłata
commencer à apprendre
salary
obowiązki
commencer à apprendre
responsibilities
stanowisko
commencer à apprendre
position
szkolenie
commencer à apprendre
training
kwalifikacje
commencer à apprendre
qualifications
godz. pracy
commencer à apprendre
working hours
możliwości
commencer à apprendre
opportunities
odpowiedzialny za... ds.
commencer à apprendre
in charge of...
rachunki
commencer à apprendre
accounts
dział, wydział
commencer à apprendre
department
pełnoetatowy
commencer à apprendre
full-time
nadgodziny
commencer à apprendre
overtime
stopień w księgowości
commencer à apprendre
degree in accountancy
stowarzyszenie, związek
commencer à apprendre
association
stażysta
commencer à apprendre
trainee
doświadczenie
commencer à apprendre
experience
księgowość
commencer à apprendre
accountancy
księgowy
commencer à apprendre
accountant
zarządzanie finansami
commencer à apprendre
financial management
dodatkowy
commencer à apprendre
additional
w niepełnym wymiarze godz.
commencer à apprendre
part-time
stały
commencer à apprendre
permanent
pracujący we własnym przedsiębiorstwie, na własny rachunek
commencer à apprendre
self- employed
wielonarodowy
commencer à apprendre
multinational
za granicą
commencer à apprendre
abroad
zarabiać
commencer à apprendre
earn
ubiegać się o...
commencer à apprendre
apply for...
nadesłać
commencer à apprendre
send in
list motywacyjny
commencer à apprendre
covering letter
poniżej
commencer à apprendre
below
kontrakt
commencer à apprendre
contract
rezygnować
commencer à apprendre
resign
odpowiedzialny za...
commencer à apprendre
responsible for...
rachunkowość
commencer à apprendre
accounting
wydatki
commencer à apprendre
expenses
plan emerytalny
commencer à apprendre
pension plan
pójść na emeryturę
commencer à apprendre
retire
rada
commencer à apprendre
advice
naprawdę podekscytowany
commencer à apprendre
truly excited
jeszcze trudniej
commencer à apprendre
even harder
wymagać czasu
commencer à apprendre
take time
umiejętności
commencer à apprendre
skills
satysfakcjonujący
commencer à apprendre
satisfying
czas wolny
commencer à apprendre
spare time
żeglarstwo
commencer à apprendre
sailing
ogrodnictwo
commencer à apprendre
gardening
przyjemny
commencer à apprendre
enjoyable
zdolność
commencer à apprendre
ability
dziedzina
commencer à apprendre
field
kluczowe spółki
commencer à apprendre
key companies
kursy wieczorowe
commencer à apprendre
evening classes
tło
commencer à apprendre
background
zdobyć
commencer à apprendre
gain
zwolniony
commencer à apprendre
sacked
żałować
commencer à apprendre
regret
poddać się
commencer à apprendre
give up
zachęcać
commencer à apprendre
attract
problemy z kręgosłupem
commencer à apprendre
back problems
zawodnik, rywal
commencer à apprendre
contestant
przemysł
commencer à apprendre
industry
sędzia
commencer à apprendre
judge
członek parlamentu
commencer à apprendre
MP- Member of Parliament
obroty
commencer à apprendre
sales
serial telewizyjny
commencer à apprendre
TV series
wydawać się
commencer à apprendre
seem
zmiana, wymiana pracy
commencer à apprendre
job swap
oszalały, szalony, obłąkany
commencer à apprendre
frantic
podniecenie, podekscytowanie
commencer à apprendre
excitement
dyskutować
commencer à apprendre
discuss
rządzić
commencer à apprendre
govern
proponować/propozycja
commencer à apprendre
propose/proposal
zareagować
commencer à apprendre
react
podobny/podobieństwo
commencer à apprendre
similar/similarity
przetrwać/przetrwanie
commencer à apprendre
survive/survival
próg zwalniający
commencer à apprendre
speed bump
sieciówka, sieć sklepów
commencer à apprendre
chain store
zdziwienie
commencer à apprendre
astonishment
odkładać ma bok, nie zważać na coś
commencer à apprendre
put aside
rocznica
commencer à apprendre
anniversary
paliwo/wtrysk paliwa
commencer à apprendre
fuel/fuel injection
zadowolony
commencer à apprendre
glad
oczekiwać, spodziewać się
commencer à apprendre
expect
prześcieradło, arkusz
commencer à apprendre
sheet
pasować, garnitur
commencer à apprendre
suit
podziwiać
commencer à apprendre
admire
wychować
commencer à apprendre
bring up
zamożny bogaty
commencer à apprendre
wealthy
termin
commencer à apprendre
term
tor
commencer à apprendre
track
plotkowanie
commencer à apprendre
gossiping
przynajmniej
commencer à apprendre
at least
badanie
commencer à apprendre
research
frywolny, lekkomyślny
commencer à apprendre
frivolous
zakres, obejmować
commencer à apprendre
range
szczególnie
commencer à apprendre
notably
zmierzać
commencer à apprendre
tend
przyczepić się do kogoś
commencer à apprendre
stick to
korzyść, zaleta
commencer à apprendre
advanatge
na bok
commencer à apprendre
aside
sprawa
commencer à apprendre
matter
w pełni
commencer à apprendre
fully
kilka
commencer à apprendre
several
społeczny
commencer à apprendre
social
rozwiązywać
commencer à apprendre
solve
wymieniać opinie
commencer à apprendre
swap opinions
jednakże
commencer à apprendre
however
według... zgodnie z...
commencer à apprendre
according to...
podczas gdy, natomiast
commencer à apprendre
whereas
z drugiej strony
commencer à apprendre
on the other hand
także
commencer à apprendre
also
skupiać
commencer à apprendre
focus
zabieg na twarz
commencer à apprendre
facial
zabieg
commencer à apprendre
treatment
dowiedzieć się
commencer à apprendre
find out
łaźnia parowa
commencer à apprendre
steam room
na wolnym powietrzu
commencer à apprendre
outdoor
szeroki
commencer à apprendre
wide
gładki
commencer à apprendre
smooth
nawilżać
commencer à apprendre
hydrate
oczyszczanie/głębokie oczyszczanie
commencer à apprendre
cleansing/deep cleansing
awansować
commencer à apprendre
get promoted
pracownik
commencer à apprendre
employee
tymczasowy
commencer à apprendre
temporary
nagłówek
commencer à apprendre
heading
związany z...
commencer à apprendre
concerned with...
udawać
commencer à apprendre
pretend
namawiać, przekonać kogoś
commencer à apprendre
persuade
twardy
commencer à apprendre
tough
kontynuować
commencer à apprendre
carry on
partia pracy
commencer à apprendre
labour
nadużywać
commencer à apprendre
misuse

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.