rozdział 5

 0    216 fiche    agata1251997
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wylesianie
commencer à apprendre
deforestation
zagrożone zwierzę
commencer à apprendre
endangered animal
globalne ocieplenie
commencer à apprendre
global warming
bezdomność
commencer à apprendre
homelessness
zanieczyszczenie
commencer à apprendre
pollution
rasizm
commencer à apprendre
racism
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
wpływać na
commencer à apprendre
affect
okropny
commencer à apprendre
awful
wyzwanie
commencer à apprendre
challenge
uprzątnąć
commencer à apprendre
clear
warunki
commencer à apprendre
conditions
niszczyć
commencer à apprendre
destroy
susza
commencer à apprendre
drought
trzęsienie ziemi
commencer à apprendre
earthquake
powódź
commencer à apprendre
flood
pożar lasu
commencer à apprendre
forest fire
huragan
commencer à apprendre
hurricane
rana
commencer à apprendre
injury
zapasy środków medycznych
commencer à apprendre
medical supplies
klęska żywiołowa
commencer à apprendre
natural disaster
odbudować
commencer à apprendre
rebuild
ekipa ratunkowa
commencer à apprendre
rescue team
gruz
commencer à apprendre
rubble
bieżąca woda
commencer à apprendre
running water
cierpieć
commencer à apprendre
suffer
tornado
commencer à apprendre
tornado
tsunami
commencer à apprendre
tsunami
zespół ochotników
commencer à apprendre
volunteer team
wynagrodzenie
commencer à apprendre
wage
osiągnąć
commencer à apprendre
acheive
nagroda
commencer à apprendre
award
świetnie się sprzedający
commencer à apprendre
best-selling
budować
commencer à apprendre
build
kampania
commencer à apprendre
campaign
powód/powodować
commencer à apprendre
cause
praca dzieci
commencer à apprendre
child labour
odwaga
commencer à apprendre
courage
choroba
commencer à apprendre
disease
skończyć
commencer à apprendre
end up
niepowodzenie
commencer à apprendre
failure
ziemia
commencer à apprendre
ground
humanitarny
commencer à apprendre
humanitarian
głód
commencer à apprendre
hunger
głodny
commencer à apprendre
hungry
ignorancja
commencer à apprendre
ignorance
analfabetyzm
commencer à apprendre
illiteracy
ranny
commencer à apprendre
injured
sprawa, zagadnienie
commencer à apprendre
issue
opiekować się
commencer à apprendre
look after
dotrzeć, osiągnąć
commencer à apprendre
make it to
organizacja
commencer à apprendre
organisation
pokój
commencer à apprendre
peace
biedny
commencer à apprendre
poor
bieda
commencer à apprendre
poverty
dowód
commencer à apprendre
proof
obiecać
commencer à apprendre
promise
zbierać pieniądze
commencer à apprendre
raise money
prowadzić
commencer à apprendre
run
oszczędzać
commencer à apprendre
save
wyruszyć
commencer à apprendre
set out
uśmiech
commencer à apprendre
smile
patyk
commencer à apprendre
stick
potykać się, dobrnąć
commencer à apprendre
stumble
ekscytujący
commencer à apprendre
thrilling
szczyt
commencer à apprendre
top
wojna
commencer à apprendre
war
jeszcze, już
commencer à apprendre
yet
schronisko dla zwierząt
commencer à apprendre
animal shelter
wystąpić
commencer à apprendre
appear
gotówka
commencer à apprendre
cash
celebryta
commencer à apprendre
celebrity
akcja charytatywna
commencer à apprendre
charity event
czek
commencer à apprendre
cheque
nos klauna
commencer à apprendre
clown nose
zbierać
commencer à apprendre
collect
komedia
commencer à apprendre
comedy
głód
commencer à apprendre
famine
otrzymać wykształcenie
commencer à apprendre
get an education
włączyć się w
commencer à apprendre
get involved in
włochaty
commencer à apprendre
hairy
źle znoszący upały
commencer à apprendre
heat sensitive
śmiech
commencer à apprendre
laughter
wpłacić pieniądze, darowiznę
commencer à apprendre
make a donation
organizować
commencer à apprendre
organise
część
commencer à apprendre
part (of)
nagrać piosenkę
commencer à apprendre
record a song
śmieszny strój
commencer à apprendre
silly outfit
szkic
commencer à apprendre
sketch
pewnego rodzaju
commencer à apprendre
sort (of)
popierać
commencer à apprendre
support
mieć miejsce, odbyć się
commencer à apprendre
take place
okropny
commencer à apprendre
terrible
widz
commencer à apprendre
viewer
szansa
commencer à apprendre
chance
zbierać datki
commencer à apprendre
collect donations
udekorować miejsce
commencer à apprendre
decorate the venue
pomóc
commencer à apprendre
give a hand
robić transparenty
commencer à apprendre
make banners
mieć coś przeciwko
commencer à apprendre
mind
prawie
commencer à apprendre
nearly
rozwieszać plakaty
commencer à apprendre
put up posters
sprzedawać bilety
commencer à apprendre
sell tickets
alternatywa
commencer à apprendre
alternative
przypadkiem
commencer à apprendre
by accident
ambitny
commencer à apprendre
challenging
projekt ochrony
commencer à apprendre
conservation project
stworzenie
commencer à apprendre
creature
wycinać
commencer à apprendre
cut down
świt
commencer à apprendre
dawn
wymierać
commencer à apprendre
die out
rozentuzjazmowany
commencer à apprendre
excited
doświadczenie
commencer à apprendre
experience
uprawa ziemi
commencer à apprendre
farming
samica
commencer à apprendre
female
unoszący się na powierzchni
commencer à apprendre
floating
futro
commencer à apprendre
fur
zostać złapanym
commencer à apprendre
get caught
środowisko naturalne
commencer à apprendre
habitat
hamak
commencer à apprendre
hammock
polowanie
commencer à apprendre
hunting
znosić jajka
commencer à apprendre
lay their eggs
pozostałe
commencer à apprendre
left
miejsce
commencer à apprendre
location
mięso
commencer à apprendre
meat
pomylić z, wziąć za kogoś innego
commencer à apprendre
mistake (for)
obserwować
commencer à apprendre
monitor
gniazdo
commencer à apprendre
nest
sieć
commencer à apprendre
net
zespół obserwatorów
commencer à apprendre
observation team
patrolować
commencer à apprendre
patrol
kłusownik
commencer à apprendre
poacher
zatruć
commencer à apprendre
poison
zanieczyszczony
commencer à apprendre
polluted
weranda
commencer à apprendre
porch
las deszczowy
commencer à apprendre
rainforest
ostatnio
commencer à apprendre
recently
zapisywać
commencer à apprendre
record
odprężający
commencer à apprendre
relaxing
wstrząśnięty
commencer à apprendre
shocked
gatunek
commencer à apprendre
species
widowiskowy
commencer à apprendre
spectacular
strome zbocze
commencer à apprendre
steep slope
przegląd
commencer à apprendre
survey
drużyna
commencer à apprendre
team
zagrożenie
commencer à apprendre
threat
męczący
commencer à apprendre
tiring
tropić
commencer à apprendre
track
spełnienie marzeń
commencer à apprendre
a dream comes true
stowarzyszenie
commencer à apprendre
association
uderzyć głową
commencer à apprendre
bang your head
mistrz
commencer à apprendre
champ
pustynia
commencer à apprendre
desert
determinacja
commencer à apprendre
determination
iść w czyjeś ślady
commencer à apprendre
follow in sb's footsteps
o kolanie - spuchnąć
commencer à apprendre
get a swollen knee
uczynić darowiznę
commencer à apprendre
make a donation
motywować
commencer à apprendre
motivate
paskudny upadek
commencer à apprendre
nasty fall
średnio
commencer à apprendre
on average
ból fizyczny
commencer à apprendre
physical pain
zrezygnować, przestać
commencer à apprendre
quit
podrapać się w twarz
commencer à apprendre
scratch your face
ustanowić rekord świata
commencer à apprendre
set a world record
zwichnąć sobie nadgarstek
commencer à apprendre
sprain your wrist
filtr UV
commencer à apprendre
sunscreen
skręcić kostkę
commencer à apprendre
twist your ankle
doradca obozowy
commencer à apprendre
camp counsellor
wyczyścić staw
commencer à apprendre
clean out a pond
zbierać śmieci do przetworzenia
commencer à apprendre
collect rubbish for recycling
smażyć na grillu
commencer à apprendre
cook on a barbecue
obóz o tematyce ekologicznej
commencer à apprendre
eco-camp
kurs pierwszej pomocy
commencer à apprendre
first-aid course
wybrać się na wycieczkę krajoznawczą
commencer à apprendre
go on a nature hike
uprawiać warzywa
commencer à apprendre
grow vegetables
sadzić drzewa
commencer à apprendre
plant trees
siedzieć wokół ogniska
commencer à apprendre
sit around a campfire
spać w drewnianych chatach
commencer à apprendre
sleep in wooden huts
spalić
commencer à apprendre
burn down
przetwarzanie
commencer à apprendre
recycling
zastąpić
commencer à apprendre
replace
trudny
commencer à apprendre
tough
kontrolować
commencer à apprendre
control
rafa koralowa
commencer à apprendre
coral reef
przykryć
commencer à apprendre
cover
fabryka
commencer à apprendre
factory
karmić
commencer à apprendre
feed
unosić się na powierzchni
commencer à apprendre
float
szkodliwy
commencer à apprendre
harmful
upał
commencer à apprendre
heat
majestatyczny
commencer à apprendre
majestic
stanowić
commencer à apprendre
make up
ssak
commencer à apprendre
mammal
prąd oceaniczny
commencer à apprendre
ocean current
przełowienie
commencer à apprendre
overfishing
cenny
commencer à apprendre
precious
chronić
commencer à apprendre
protect
opad deszczu
commencer à apprendre
rainfall
powierzchnia
commencer à apprendre
surface
przetrwanie
commencer à apprendre
survival
zabierać, usuwać
commencer à apprendre
take out
tuńczyk
commencer à apprendre
tuna
zapas wody
commencer à apprendre
water supply
fala
commencer à apprendre
wave
wieloryb
commencer à apprendre
whale
cyrkulacja powietrza
commencer à apprendre
wind pattern
łamać prawo
commencer à apprendre
break the law
krytyczny, decydujący
commencer à apprendre
critical
poświęcić się czemuś
commencer à apprendre
dedicate (oneself to sth)
nowy początek
commencer à apprendre
fresh start
zaniedbany
commencer à apprendre
neglected
dający satysfakcję
commencer à apprendre
rewarding
wyzdrowieć
commencer à apprendre
recover
ratownik medyczny
commencer à apprendre
paramedic
pojawić się
commencer à apprendre
show up
błąkać się
commencer à apprendre
wander

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.