RK 12.06 AIRPORT

 0    46 fiche    patrycjon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
naprawić
commencer à apprendre
to fix
zepsuty
commencer à apprendre
broken
nie działa
commencer à apprendre
doesn’t work
z
commencer à apprendre
with
bez
commencer à apprendre
without
Chciałbym pokój z widokiem na morze.
commencer à apprendre
I’d like a room with a sea view.
O ktorej jest sniadanie?
commencer à apprendre
What time is breakfast?
Chciałbym pożyczyć żelazko.
commencer à apprendre
I’d like to borrow an iron.
To jest bardzo ważne dla mnie.
commencer à apprendre
It’s very important to me.
czy mozesz przyslac kogos, zeby to naprawil?
commencer à apprendre
Can you send somebody to fix it?
Chciałbym zmienić pokoje.
commencer à apprendre
I have to change rooms.
Kiedy to bedzie gotowe?
commencer à apprendre
When will it be ready?
Chciałbym przedłużyć pobyt o jedną noc.
commencer à apprendre
I’d like to prolong my stay for one night.
Nie ma żadnej dokumentacji technicznej.
commencer à apprendre
There’s isn’t any technical documentation.
To jest problem.
commencer à apprendre
This is a problem.
Nie ma żadnej karty regulacji.
commencer à apprendre
There’s isn’t any data sheet.
Potrzebuję więcej zdolności produkcyjnej.
commencer à apprendre
I need more capability.
Termostat nie działa.
commencer à apprendre
Thermostat doesn’t work.
Jakie są temperatury gniazda?
commencer à apprendre
What are the temperatures of the cavity?
Czy jest jakaś różnica pomiędzy temperaturami?
commencer à apprendre
Is there any difference between the temperatures?
Czy jest jakieś zagrożenie podczas pracy sekwencji formy?
commencer à apprendre
Is there any danger during the work of the sequence of form?
LOTNISKO
commencer à apprendre
AIRPORT
odprawa (na lotnisku)
commencer à apprendre
check-in
logowanie, zameldowanie (w hotelu)
commencer à apprendre
check-in
idź prosto
commencer à apprendre
go straight
bramka
commencer à apprendre
gate
wchodzenie na pokład
commencer à apprendre
boarding
idź w prawo
commencer à apprendre
go right
skręć w prawo
commencer à apprendre
turn right
idź w lewo
commencer à apprendre
go left
poczekalnia
commencer à apprendre
lounge
czekać w poczekalni
commencer à apprendre
wait in the lounge
karta pokładowa
commencer à apprendre
boarding pass
odprawa
commencer à apprendre
clearance
o czasie
commencer à apprendre
on time
wylądował
commencer à apprendre
landed
idź na stanowisko lotu
commencer à apprendre
go to gate
czekaj w poczekalni
commencer à apprendre
wait in lounge
opóźniony
commencer à apprendre
delayed
odwołany
commencer à apprendre
cancelled
odloty
commencer à apprendre
departures
przyloty
commencer à apprendre
arrivals
punkty odprawy
commencer à apprendre
check-in desks
odbiór bagażu
commencer à apprendre
baggage reclaim -
wózki bagażowe
commencer à apprendre
trolleys
miejsce przy przejsciu
commencer à apprendre
aisle seat

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.