repetytorium 14

 0    95 fiche    suzann453
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
hymn
commencer à apprendre
anthem
władze
commencer à apprendre
authorities
rada miasta
commencer à apprendre
the city council
kongress
commencer à apprendre
congress
dyskutować o problemie
commencer à apprendre
debate an issue
wybory lokalne/powszechne
commencer à apprendre
local/general election
uprawniony do głosowania
commencer à apprendre
eligible to vote
ambasada
commencer à apprendre
an embassy
startować w wyborach
commencer à apprendre
stand for an election
flaga
commencer à apprendre
flag
zorganizować konferencję prasową
commencer à apprendre
give a press conference
rządzić
commencer à apprendre
govern
rząd
commencer à apprendre
the government
głowa państwa
commencer à apprendre
head of state
ojczyzna
commencer à apprendre
homeland
tożsamość narodowa
commencer à apprendre
national identity
niepodległy
commencer à apprendre
independent
lewicowy/prawicowy
commencer à apprendre
left-wing / right-wing
większość
commencer à apprendre
a majority
manifest
commencer à apprendre
manifesto
burmistrz
commencer à apprendre
the Mayor
poseł
commencer à apprendre
MP Member of Parliament
mniejszość
commencer à apprendre
a minority
naród
commencer à apprendre
a nation
opozycja
commencer à apprendre
opposition
parlament
commencer à apprendre
parliament
partia centrowa
commencer à apprendre
centre party
uchwalić ustawę
commencer à apprendre
pass a law
polityka
commencer à apprendre
policy
partia polityczna
commencer à apprendre
a political party
polityk / polityka
commencer à apprendre
politician / politics
lokal wyborczy
commencer à apprendre
polling station
ludność/populacja
commencer à apprendre
population
ponownie wybrać
commencer à apprendre
re-elect
reprezentant
commencer à apprendre
representative
rodzina królewska
commencer à apprendre
royal family
kadencja
commencer à apprendre
term
izba gmin
commencer à apprendre
the House of Commons
izba lordów
commencer à apprendre
the House of Lords
izba reprezentantów
commencer à apprendre
the House of Representatives
lud
commencer à apprendre
the people
głosować na
commencer à apprendre
vote for
wygrać wybory
commencer à apprendre
win election
przeprowadzić reformy
commencer à apprendre
carry out reforms
wywołać skandal
commencer à apprendre
cause a scandal
minister finansów Wielkiej Brytanii
commencer à apprendre
Chancellor of the Exchequer
urzędnik państwowy
commencer à apprendre
civil servant
wicepremier
commencer à apprendre
Deputy Prime Minister
elektorat
commencer à apprendre
electorate
stworzyć koalicję
commencer à apprendre
form a coalition
mieć złą prasę
commencer à apprendre
get bad press
spełniać obietnicę
commencer à apprendre
honour a promise
ujawnić informacje
commencer à apprendre
leak information
ustawodawstwo
commencer à apprendre
legislation
kandydować na urząd
commencer à apprendre
run for office
odbyć kadencję
commencer à apprendre
serve a term
specjalista odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
commencer à apprendre
spin doctor
międzynarodowy fundusz walutowy
commencer à apprendre
International Monetary Fund
organizacja krajów eksportujących ropę naftową
commencer à apprendre
Organisation of the Petroleum Exporting Countries
unia europejska
commencer à apprendre
the European Union
organizacja traktatu północnoatlantyckiego
commencer à apprendre
the North Atlantic Treaty Organisation NATO
organizacja narodów Zjednoczonych
commencer à apprendre
the United Nations
światowa organizacja zdrowia
commencer à apprendre
the World Health Organization
fundusz narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci
commencer à apprendre
United Nations Children's Fund
światowa organizacja handlu
commencer à apprendre
World Trade Organization
światowy fundusz na rzecz przyrody
commencer à apprendre
The World Wide Fund for Nature
choroby zakaźne
commencer à apprendre
communicable diseases
wspomagać wzrost gospodarczy
commencer à apprendre
encourage economic growth
zasoby finansowe
commencer à apprendre
financial resources
utworzenie, powstanie
commencer à apprendre
formation
wywodzić się z
commencer à apprendre
have origins in
główna siedziba
commencer à apprendre
headquarters
siły zbrojne
commencer à apprendre
armed forces
wojna domowa
commencer à apprendre
civil war
cywil
commencer à apprendre
civilian
demonstrować / demonstracja
commencer à apprendre
demonstrate / demonstration
konflikt wewnętrzny
commencer à apprendre
domestic conflict
walki zamieszki
commencer à apprendre
fighting
sprawy zagraniczne
commencer à apprendre
foreign affairs
najechać / inwazja
commencer à apprendre
invade / invasion
interwencja wojskowa
commencer à apprendre
military intervention
petycja
commencer à apprendre
petition
marsz protestacyjny
commencer à apprendre
protest march
bunt
commencer à apprendre
rebellion
zamieszki, rozruchy
commencer à apprendre
riot
żołnierz
commencer à apprendre
a soldier
poddać się
commencer à apprendre
surrender
agresywny
commencer à apprendre
violent
broń masowego rażenia
commencer à apprendre
weapons of mass destruction
pokój na świecie
commencer à apprendre
world peace
pociski gumowe
commencer à apprendre
Rubber bullets
wysłać / wycofać oddziały wojskowe
commencer à apprendre
send in / withdraw troops
podpisać traktat
commencer à apprendre
sign a treaty
powstanie
commencer à apprendre
uprising
armatki wodne
commencer à apprendre
water cannons

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.