reading peacekeeping on trening

 0    70 fiche    keyso
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
grapples with disease
commencer à apprendre
zmaga się z chorobą
resources
The pool of our resources is shrinking by the day.
commencer à apprendre
zasoby, środki
Pula naszych zasobów kurczy się z dnia na dzień.
support
commencer à apprendre
wsparcie
enforcement
commencer à apprendre
wprowadzenie w życie
sole remaining
commencer à apprendre
jedyny pozostały
conduct
commencer à apprendre
przeprowadzać
annual
commencer à apprendre
coroczny
effort
I've put a lot of effort into this.
commencer à apprendre
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
reluctance to engage in
commencer à apprendre
niechęć do angażowania się w
deployed
commencer à apprendre
wdrażane
troops
commencer à apprendre
wojsko
including
commencer à apprendre
w tym
come full circle
commencer à apprendre
zatoczyła koło
transition from
commencer à apprendre
przejście od przenikanie
matter
It's a matter of time.
commencer à apprendre
sprawa
To kwestia czasu.
looting
commencer à apprendre
plądrujący grabież
lawlessness
commencer à apprendre
bezprawie
ill prepared
commencer à apprendre
źle przygotowana
perform
commencer à apprendre
wykonać
casualty
commencer à apprendre
ofiara, wypadek
realignment
commencer à apprendre
przeregulowanie
obvious
commencer à apprendre
oczywisty
disconnect
commencer à apprendre
odłączyć
dedicated
commencer à apprendre
dedykowane
constituency
commencer à apprendre
okręg wyborczy
orphan
commencer à apprendre
sierota
regarded with suspicion
commencer à apprendre
traktowane z podejrzliwością
suspicion
commencer à apprendre
nieufność
framework
commencer à apprendre
struktura
submission
commencer à apprendre
uległość poddanie się
recipe
My grandmother gave me her cooking book with hundreds of fantastic recipies.
commencer à apprendre
przepis
Babcia podarowała mi swoją książkę kucharską z setkami fantastycznych przepisów.
victory
commencer à apprendre
zwycięstwo
convinced
commencer à apprendre
przekonany
pattern
Your sweatshirt has a lovely pattern.
commencer à apprendre
wzór
Twój sweter ma uroczy wzór.
advocacy
commencer à apprendre
wsparcie, rzecznictwo
issues
commencer à apprendre
Zagadnienia kwestie
compelling
commencer à apprendre
nieodparty przekonujący
dismay
commencer à apprendre
przerażenie niepokoj
vast
commencer à apprendre
rozległy duży
reservoir
commencer à apprendre
zbiornik zasoby
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
commencer à apprendre
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
manpower
commencer à apprendre
ludzka siła robocza
willing
commencer à apprendre
skłonny chętny
able
commencer à apprendre
zdolny
fund
commencer à apprendre
fundusz
rate
commencer à apprendre
wskaźnik stawka
progressive
commencer à apprendre
postępowy, radykalny
engagement
commencer à apprendre
zaangażowanie, zaręczyny
advocating
commencer à apprendre
popierać publicznie
developed
commencer à apprendre
rozwinięty
capable
commencer à apprendre
zdolny
supplement
commencer à apprendre
dopłata dodatek
sorely
commencer à apprendre
bardzo wielce bolesnie
war-torn
commencer à apprendre
rozdarty wojną
mend
commencer à apprendre
naprawić zaszyć
officials
commencer à apprendre
urzędnicy
raise
commencer à apprendre
podnieść
counterparts
commencer à apprendre
odpowiedniki
pressed
commencer à apprendre
tłoczony
interoperability
commencer à apprendre
interoperacyjność
sole - only
commencer à apprendre
jedyny - tylko
rate, proportion, level
commencer à apprendre
wskaźnik, proporcji, poziom
reluctance, unwillingness
commencer à apprendre
niechęć, niechęć
vast, huge, considerable
commencer à apprendre
obszerny, ogromne, znaczna
advocate, support
commencer à apprendre
popierać wspierać (publicznie), wsparcie
matter, issue, problem
commencer à apprendre
sprawa, kwestia problem
framework, structure
commencer à apprendre
Ramy, struktura
decrease, lower
commencer à apprendre
zmniejszyć, niższe
improve, make better, enhance
commencer à apprendre
poprawić, aby lepiej, wzmocnić
examine, study, explore
commencer à apprendre
zbadania, badania, odkrywania

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.