Reading, part 1

 0    128 fiche    anetazreda
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dziecinny, dzieięcy, infaltylny
commencer à apprendre
childish
z przodu, przed
commencer à apprendre
in front of
z tyłu
commencer à apprendre
behind
nieświadomy
commencer à apprendre
unaware of
współdziałać, kojarzyć
commencer à apprendre
to associate, related
być związanym z czymś
commencer à apprendre
to be associeted with sth,
wykonać, występować, działać
commencer à apprendre
to performe
zamiast, w zamian
commencer à apprendre
(adv) instead
odwrotnie
commencer à apprendre
way around
niestety
commencer à apprendre
(adv) unfortunately
dodatek, kieszonkowe
commencer à apprendre
allowance
przedłużać, rozwijać
commencer à apprendre
to extend
ostateczny termin
commencer à apprendre
deadline
stopień naukowy
commencer à apprendre
degree
kilka godzin
commencer à apprendre
a couple of hours
uczęszczać, chodzić
commencer à apprendre
to attend
minus, negatywna strona czegoś
commencer à apprendre
downside
kontynuować, dążyć do celu
commencer à apprendre
to pursue
praca w sieci
commencer à apprendre
networking
uznanie, rozpoznanie
commencer à apprendre
recognition
angażować się
commencer à apprendre
to involve
zaangażowany
commencer à apprendre
(adj) involved, be/ get involved in sth, to be into sth, to be interested
przemysł
commencer à apprendre
industry
ostatecznie, w końcu, wreszcie
commencer à apprendre
(adv) ultimately, finally
stały, ciągły, niezmienny
commencer à apprendre
(adj) constant
bitwa, walka, batalia
commencer à apprendre
battle
sztuczny, fałszywy
commencer à apprendre
(adj) artifical
stale, ciągle, wciąż, niezmiennie
commencer à apprendre
(adv) constantly, all the time
porównywać
commencer à apprendre
to compare
szeroki, obszerny, rozległy
commencer à apprendre
(adj) wide
zadziwiająco
commencer à apprendre
(adv) amazingly
zadziwiający, zdumiewający
commencer à apprendre
(adj) amazing
osiągnięcie, dokonanie, spełnienie
commencer à apprendre
achievement
ścieżka
commencer à apprendre
path
wyładowanie złych emocji
commencer à apprendre
outlet
zorganizowany przez
commencer à apprendre
to run by
brawa
commencer à apprendre
applause
możliwość, szansa (nieformalnie)
commencer à apprendre
a chance
możliwość, szansa np. rozwoju
commencer à apprendre
an opportunity
możliwość (jeżeli coś jest prawdopodobne)
commencer à apprendre
a possibility
zapotrzebowanie
commencer à apprendre
demand
w tym względzie
commencer à apprendre
in that respect
ciśnienie, nacisk
commencer à apprendre
pressure
stać się znanym z czegoś
commencer à apprendre
to become familiar with sth
minus czegoś
commencer à apprendre
a downside to sth
ćwiczyć
commencer à apprendre
to practise
konkerencyjne
commencer à apprendre
(adj) competitive
widownia
commencer à apprendre
an audience
uwaga
commencer à apprendre
attention, interest
zadanie domowe
commencer à apprendre
school works
pozytywne
commencer à apprendre
(adj) positive
podekscytowany
commencer à apprendre
(adj) exciting
biblioteka
commencer à apprendre
library
słuchając muzyki
commencer à apprendre
listening to music
scena
commencer à apprendre
stage
utwór
commencer à apprendre
piece
według
commencer à apprendre
according to
w tym wieku
commencer à apprendre
at that age
udział
commencer à apprendre
attending
znajomy, znany, rodzinny
commencer à apprendre
(adj) familiar
kończyć się, skończyć
commencer à apprendre
to end up
pod presją
commencer à apprendre
under pressure
towarzyski
commencer à apprendre
sociable
wsparcie
commencer à apprendre
supportive
wzrost, podwyższenie, zwiększenie
commencer à apprendre
increase
koncentrować się
commencer à apprendre
to concentrate
regularnie
commencer à apprendre
regulary
egzamin
commencer à apprendre
exam
ogólnie
commencer à apprendre
(adv) generally
bardziej niż
commencer à apprendre
rather than
magister
commencer à apprendre
masters degree
życzyłabym sobie
commencer à apprendre
to be asked
wszystko polega na...
commencer à apprendre
it's all about
brać udział
commencer à apprendre
to take a part
zawody
commencer à apprendre
competitions
ktoś jeszcze
commencer à apprendre
someone else
utracić
commencer à apprendre
to lose
być wciągniętym
commencer à apprendre
to be drawn
martwić się
commencer à apprendre
to worry
artysta
commencer à apprendre
performer
kariera
commencer à apprendre
career
podążać za
commencer à apprendre
to follow
pasja
commencer à apprendre
passion
bezpieczny
commencer à apprendre
secure
dobrze płatne
commencer à apprendre
well paid
strona
commencer à apprendre
side
temat
commencer à apprendre
subject
sugerować
commencer à apprendre
to suggest
zachowywać się
commencer à apprendre
to behave
zdanie
commencer à apprendre
sentence
uzupełnić
commencer à apprendre
to fill up
jednak
commencer à apprendre
however
z drugiej strony
commencer à apprendre
on the other hand
kopalnia
commencer à apprendre
mine
przesłuchiwać
commencer à apprendre
to interview
szczególnie
commencer à apprendre
especially
statystka
commencer à apprendre
statistics
wystarczająco szybko
commencer à apprendre
soon enough
wykład, referat, prelekcja
commencer à apprendre
lecture
wykładać
commencer à apprendre
to lecture
wyczerpany, wyniszczony
commencer à apprendre
(adj) exhauted
wyprzedzać
commencer à apprendre
to overtake
środki bezpieczeństwa
commencer à apprendre
safety measures
zredukować, zmiejszyć
commencer à apprendre
to reduce
sąsiad
commencer à apprendre
neighbour
kierowca
commencer à apprendre
motorist
spierać się, argumentować, dowieść
commencer à apprendre
to argue
sprawa, kwestia
commencer à apprendre
a matter
ofiary śmiertelne
commencer à apprendre
a fatalities
długość
commencer à apprendre
lenght
odpowiedni
commencer à apprendre
suitable, right
wynajęte mieszkanie
commencer à apprendre
rented flat
nadmierna pewność siebie
commencer à apprendre
over confidence
cele charytatywne
commencer à apprendre
charity
wystawić na sprzedaż
commencer à apprendre
put up for sale
cel
commencer à apprendre
goal
powód, przyczyna
commencer à apprendre
cause
wymagania
commencer à apprendre
needs
wraz z upływem czasu
commencer à apprendre
as time goes on
liczba wypadków
commencer à apprendre
number of accidents
gwałtowny wzrost
commencer à apprendre
rapid growth
pomimo
commencer à apprendre
despite
członek
commencer à apprendre
member
Unia Europejska
commencer à apprendre
The European Union
liczba
commencer à apprendre
figure
osiągnąć
commencer à apprendre
to achieve
wyzdrowieć
commencer à apprendre
to recover
wyzdrowienie
commencer à apprendre
recovery

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.