Properties of materials

 0    39 fiche    macieknowicki86
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przeźroczysty
Pleksi jest przeźroczystym materiałem polimerowym
commencer à apprendre
transparent
Plexiglas is a transparent polymer material
przeźroczystość
commencer à apprendre
transparency
naturalny
Glina jest naturalnym materiałem budowlanym
commencer à apprendre
natural
Clay is a natural construction material
natura
Wychowałem się na wsi, w otoczeniu natury.
commencer à apprendre
nature
I grew up in the countryside, surrounded by nature.
twardy
Diament jest najtwardszym materiałem na ziemi
commencer à apprendre
hard
Diamond is the hardness material on earth
twardość
commencer à apprendre
hardness
kruchy
Tytan jest twardy ale kruchy
commencer à apprendre
brittle
Titanium is hard but brittle
kruchość
commencer à apprendre
brittleness
mocny, siła
Mosty stalowe mają bardzo mocną konstrukcję
commencer à apprendre
strength
Steel bridges have very strong construction
miękki
Puch ptasi jest miękki
commencer à apprendre
soft
Birds fluff is soft
miękkość
Miękkość, którą widział w jej oczach wcześniej odeszła.
commencer à apprendre
softness
The softness he had seen in her eyes earlier was gone.
wytrzymały
commencer à apprendre
tough
wytrzymałość
commencer à apprendre
toughness
rozciągliwy
Ten materiał ma dobrą / złą wytrzymałość na rozciąganie
commencer à apprendre
tensile
This material have good/ bad tensile strength
wytrzymałość na rozciąganie
commencer à apprendre
tensile strength
plastyczny, ciągliwy
Metale plastyczne są materiały takie jak miedź i aluminium które mogą być tłoczone lub ciągnione w różne kształty.
commencer à apprendre
ductile
Ductile metals are materials such as copper and aluminium than can be presed or pulled into different shapes.
plastyczność
W przemyśle ten proces jest używany do sterowania plastycznością i twardością materiału.
commencer à apprendre
ductility
In industry, this is a process used to control the ductility and hardness of a material.
elastyczny, plastyczny, ciągliwy
commencer à apprendre
malleable
ciągliwość
commencer à apprendre
malleability
elastyczny
Guma jest materiałem elastycznym
commencer à apprendre
elastic
Gum is elastic material
elastyczność
commencer à apprendre
elasticity
plastikowy
commencer à apprendre
plastic
tworzywa sztuczne
commencer à apprendre
plastics
drogi
Nowe technologie są bardzo drogie
commencer à apprendre
expensive
New technologies are very expensive
koszt / koszt
commencer à apprendre
expense / cost
trwały / trwały
Kamień jest trwałym materiałem
commencer à apprendre
durable / long lasting
Stone is durable material
trwałość
commencer à apprendre
durability
lśniący
Ten złoty samochód jest bardzo lśniący
commencer à apprendre
lustrous
This gold car is very lustrous
odporny na zużycie ścieranie
Guma na opony rajdowe musi być odporna na zużycie ścierne
commencer à apprendre
wear resistant
Gum for tire rallies must by wear resistant
odporny na korozję
Stal na statki musi być odporna na korozję
commencer à apprendre
corrosion resistant
Steel for ship must be corrosion resistant
wytrzymałość zmęczeniowa
commencer à apprendre
fatigue resistant
nierdzewny
commencer à apprendre
stainless
wodoodporny
commencer à apprendre
waterproof
odporność na wodę
commencer à apprendre
water resistance
przewodnik
Być dobrym / kiepskim przewodnikiem
commencer à apprendre
conductor
Be a good / poor conductor
przewodność
commencer à apprendre
conductivity
izolator
Jest dobrym izolatorem
commencer à apprendre
isolator
Be a good insulator
pochłaniać, wchłaniać
Sól absorbuje wilgoć
commencer à apprendre
absorb
Salt absorb moisture
konserwacja
commencer à apprendre
maintenance
Require little maintenance/ be easy (difficult) to maintain

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.