Present continuous - pytania.

 0    15 fiche    monikarabij
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Czytasz/Czytacie książkę?
commencer à apprendre
Are you reading a book?
Czy Mary je śniadanie?
commencer à apprendre
Is Mary having breakfast?
Czy oni biegną?
commencer à apprendre
Are they running?
Czy zabieram swoją torbę?
commencer à apprendre
Am I taking my bag?
Czy czekamy na mojego wujka?
commencer à apprendre
Are we waiting for my uncle?
Czy on patrzy w gwiazdy?
commencer à apprendre
Is he looking at the stars?
Czy robimy (odrabiamy) nasze zadanie domowe?
commencer à apprendre
Are we doing our homework?
Gdzie idziesz/idziecie?
commencer à apprendre
Where are you going?
Z kim ona rozmawia?
commencer à apprendre
Who is she talking to?
Dlaczego oni/one się śmieją?
commencer à apprendre
Why are they laughing?
Co on robi?
commencer à apprendre
What is he doing?
Oglądasz film?
commencer à apprendre
Are you watching a movie?
Śpiewasz piosenkę?
commencer à apprendre
Are you singing a song?
Czy uczysz się angielskiego?
commencer à apprendre
Are you learning English?
Czy przeglądasz strony internetowe?
commencer à apprendre
Are you surfing the Internet?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.