prawo i przestępczość / przestępstwa i wykroczenia

 0    26 fiche    andyb1211
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
napad z bronią w ręku
Odsiaduje wyrok trzech lat za napad z bronią w ręku.
commencer à apprendre
armed robbery
He's serving a three year sentence for armed robbery.
podpalenie
Podejrzewano podpalenie, ale nie znaleziono dowodów
commencer à apprendre
arson
Arson was suspected, though it was never proved
zabójstwo
To było tylko przedstawienie, cały ten zamach, aby usprawiedliwić jego czyny
commencer à apprendre
assassination
It was all just theatre, an almost- assassination meant to justify his acts
napad
Została napadnięta na ulicy w biały dzień
commencer à apprendre
assault
She was assaulted in the street in broad daylight.
szantaż
Nigdy nie byłam szantażowana
commencer à apprendre
blackmail
' ve never dealt with blackmail before
zastraszanie, terroryzowanie
W gimazjach i liceach rośnie podobno poziom brutalności starszych uczniów wobec młodszych.
commencer à apprendre
bullying
In junior high and high schools, they say insidious forms of bullying are on the rise for prefects against juniors.
przekupstwo
On próbował przekupić policjanta i wtedy on zakuł go w kajdanki.
commencer à apprendre
bribery
He tried to bribe the police officer, and then he handcuffed him.
oszustwo
Uzupełnił swój dochód tym i innymi oszustwami.
commencer à apprendre
confidence trick
He supplemented his income with this and other confidence tricks.
zaśmiecanie
Ludzie, którzy śmiecą będą surowo karani.
commencer à apprendre
dropping litter (littering)
People who drop litter will be severely punished.
handel narkotykami
Został skazany na 11 lat więzienia za międzynarodowy handel narkotykami.
commencer à apprendre
drug traffic
He was sentenced to 11 years for international drug trafficking.
malwersacja, defraudacja
Dzięki tym dowodom okazało się, że zdefraudował pieniądze.
commencer à apprendre
embezzlement
This evidence revealed him to be an embezzler
fałszerstwo
Całkiem niezłe... ale jednak... fałszerstwo
commencer à apprendre
forgery
Credible attempt, but... nonetheless... a forgery
oszustwo
Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw.
commencer à apprendre
fraud
The tax losses due to fraud are difficult to assess.
porwanie samolotu
Samolot prezydencki Air Force One został uprowadzony
commencer à apprendre
hijacking
The president' s plane, " Air Force One, " has been hijacked
zabójstwo
Michael musi się przyznać do nieumyślnego zabójstwa
commencer à apprendre
homicide
Michael has got to plead excusable homicide
porwanie
Porwanie to poważne przestępstwo
commencer à apprendre
kidnapping
Kidnapping is a federal offence
kradzież
Adam zajął się drobnymi kradzieżami
commencer à apprendre
larceny
Adam turned to petty larceny
nieumyślne spowodowanie śmierci
Oskarżono go o nieumyślne spowodowanie śmierci i skazano na cztery lata.
commencer à apprendre
manslaughter
He was convicted of manslaughter and sentenced to four years.
napad uliczny (w celu rabunku)
Te obszary mają skłonność szczególnie do bandyckich napadów - unikać ich
commencer à apprendre
mugging
These areas are especially prone to muggings - avoid them.
morderstwo
W sprawach morderstw trwa śledztwo i tyle mogę powiedzieć prasie
commencer à apprendre
murder
The murder investigation is ongoing. That' s all I can share with the press
zakłócanie spokoju, hałasowanie
Hałas ruchu drogowego stanowi znaczną uciążliwość i ma szkodliwy wpływ na zdrowie
commencer à apprendre
noise nuisance
Traffic noise is a significant nuisance and has a harmful effect on health
kradzież ze sklepu
Kradzież jest kradzieżą czyli przestępstwem, a za każdym przestępstwem kryje się ofiara
commencer à apprendre
shoplifting
Shoplifting is theft, which is a crime, and there is no such entity as victimless crime
przemyt
Miałem żyłkę do nielegalnego handlu
commencer à apprendre
smuggling
I did have a natural instinct for smuggling contraband
przekroczenie szybkości
Brak przekroczenia prędkości nie może pozwolić na to by zatrzymały cię gliny.
commencer à apprendre
speeding
No speeding, can't afford to get stopped by the cops.
kradzież
Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie od pożaru, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, wybicia szyb
commencer à apprendre
theft
This appropriation is intended to cover insurance against fire, third-party liability, theft, broken windows
wandalizm
Kto jest odpowiedzialny za ten akt wandalizmu?
commencer à apprendre
vandalism
Who is responsible for this vandalism?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.