Praca LONGMAN Rozszerzenie

 0    209 fiche    Jacke32
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
accountant
commencer à apprendre
księgowy
art restorer
commencer à apprendre
konserwator sztuki
babysitter
commencer à apprendre
opiekunka do dziecka
bank cashier
commencer à apprendre
Kasjer banku
barrister
commencer à apprendre
(UK) adwokat
beautician
commencer à apprendre
kosmetyczka
civil servant
commencer à apprendre
urzędnik państwowy
composer
commencer à apprendre
kompozytor
construction worker
commencer à apprendre
robotnik budowlany
counsellor
commencer à apprendre
doradca
customer service advisor
commencer à apprendre
doradca obsługi klienta
dustman / refuse collector
commencer à apprendre
śmieciarz
fashion designer
commencer à apprendre
projektant mody
fitness instructor
commencer à apprendre
instruktor fitness
flight attendant
commencer à apprendre
stewardesa
graphic designer
commencer à apprendre
grafik
insurance agent
commencer à apprendre
agent ubezpieczeniowy
interpreter
commencer à apprendre
tłumacz ustny
museum curator
commencer à apprendre
kustosz
nurse
commencer à apprendre
pielęgniarka
plumber
commencer à apprendre
hydraulik
receptionist
commencer à apprendre
recepcjonista/recepcjonistka
sales representative
commencer à apprendre
przedstawiciel handlowy
software designer
commencer à apprendre
programista
stockbroker
commencer à apprendre
makler giełdowy
traffic warden
commencer à apprendre
kontroler opłat drogowych
translator
commencer à apprendre
tłumacz
travel agent
commencer à apprendre
pracownik biura podróży
truck driver
commencer à apprendre
kierowca ciężarówki
web designer
commencer à apprendre
web designer
badly-paid
commencer à apprendre
słabo płatna
blue-collar, manual
commencer à apprendre
fizyczny
caring
commencer à apprendre
związany z opieką
challenging, demanding
commencer à apprendre
wyzwaniem, wymagającym
creative
commencer à apprendre
twórczy
menial
commencer à apprendre
niewymagający kwalifikacji
full-time
commencer à apprendre
pełen etat
high-powered
commencer à apprendre
odpowiedzialny, ważny
lucrative, well-paid
commencer à apprendre
dochodowe, dobrze płatne
part-time
commencer à apprendre
w niepełnym wymiarze godzin
permanent
commencer à apprendre
stały
profitable
commencer à apprendre
dochodowy
repetetive
commencer à apprendre
monotonny
rewarding
commencer à apprendre
satysfakcjonujący / opłacalny
temporary
commencer à apprendre
czasowy / okresowy
voluntary
commencer à apprendre
charytatywny
white-collar
commencer à apprendre
umysłowy
Accounts
commencer à apprendre
Dział księgowości
Customer Service
commencer à apprendre
Dział obsługi klienta
Human Resources
commencer à apprendre
Dział kadr
Marketing
commencer à apprendre
Dział Marketingu
Public Relations
commencer à apprendre
Public Relations (dział wizerunku)
Research & Development
commencer à apprendre
Dział Badania i Rozwój
Sales
commencer à apprendre
Dział sprzedaży
apprentice
commencer à apprendre
czeladnik
boss
commencer à apprendre
szef
CEO (Chief Executive Officer)
commencer à apprendre
dyrektor zarządzający
co-worker
commencer à apprendre
współpracownik
colleague
commencer à apprendre
kolega lub koleżanka z pracy
Finance Director
commencer à apprendre
Dyrektor Finansowy
intern
commencer à apprendre
stażysta
interviewer
commencer à apprendre
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
line menager
commencer à apprendre
bezpośredni przełożony
menagement
commencer à apprendre
zarząd
Managing Director
commencer à apprendre
Dyrektor Zarządzający
Personal assistant
commencer à apprendre
Asystent
recruiter
commencer à apprendre
osoba rekrutująca
staff
commencer à apprendre
personel
subordinate
commencer à apprendre
podwładny
superior
commencer à apprendre
przełożony
trainee
commencer à apprendre
praktykant
volunteer
commencer à apprendre
wolontariusz
workaholic
commencer à apprendre
pracoholik
(Annual) bonus
commencer à apprendre
(Roczna) premia
(annual) income
commencer à apprendre
(Roczny) dochód
back pay
commencer à apprendre
zaległa zapłata
child benefit
commencer à apprendre
zasiłek na dziecko
commission
commencer à apprendre
prowizja
earn
commencer à apprendre
zarabiać
interest
commencer à apprendre
odsetki
on the dole
commencer à apprendre
na zasiłku
pay
commencer à apprendre
płaca
pay rise
commencer à apprendre
podwyżka
pension
commencer à apprendre
emerytura
pension plan
commencer à apprendre
plan emerytalny
profit
commencer à apprendre
zysk
salary slip
commencer à apprendre
pasek wynagrodzenia
shares
commencer à apprendre
udziały
(starting) salary
commencer à apprendre
(początkowa) pensja
tip
commencer à apprendre
napiwek
unemployment benefit, dole
commencer à apprendre
zasiłek dla bezrobotnych
wage
commencer à apprendre
płaca / stawka (godzinowa, tygodniowa)
employ
commencer à apprendre
zatrudniać
employee
commencer à apprendre
zatrudniony (osoba zatrudniona)
employer
commencer à apprendre
pracodawca
employment
commencer à apprendre
zatrudnienie
get on with your work
commencer à apprendre
kontynuować prace
workplace
commencer à apprendre
miejsce pracy
apply for the position of...
commencer à apprendre
ubiegać się o stanowisko...
candidate
commencer à apprendre
kandydat
career choice
commencer à apprendre
wybór kariery
career in
commencer à apprendre
kariera w (Dziedzinie)
contract
commencer à apprendre
umowa
employment agency
commencer à apprendre
agencja pracy
employment prospects
commencer à apprendre
perspektywy zatrudnienia
enter the job/labour market
commencer à apprendre
wejść na rynek pracy
job centre
commencer à apprendre
urząd pracy
job interview
commencer à apprendre
rozmowa kwalifikacyjna
job offer
commencer à apprendre
oferta pracy
position/post
commencer à apprendre
Posada
reference
commencer à apprendre
referencje
recruiment process
commencer à apprendre
proces rekrutacji
requirements
commencer à apprendre
wymagania (w stosunku do kandydata)
take on/hire
commencer à apprendre
zatrudnić
the job/work involves...
commencer à apprendre
praca polega na...
vacancy
commencer à apprendre
wakat
achievement
commencer à apprendre
osiągniecie
be fluent in English
commencer à apprendre
być biegły w języku angielskim
committed
commencer à apprendre
oddany
communication skills
commencer à apprendre
umiejętności komunikacyjne
competent
commencer à apprendre
kompetentny
conscientious
commencer à apprendre
sumienny
efficient
commencer à apprendre
wydajny
experience in a field
commencer à apprendre
doświadczenie w dziedzinie
flexibility
commencer à apprendre
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
goal-oriented
commencer à apprendre
nastawienie na cel
highly skilled/ qualified/ motivated
commencer à apprendre
wysoko o wysokich umiejętnościach / kwalifikacjach / silnej motywacji
industrious
commencer à apprendre
przedsiębiorczy
initiative
commencer à apprendre
inicjatywa
(previous) professional/job experience
commencer à apprendre
dotychczasowe doświadczenie zawodowe
proactive
commencer à apprendre
pełen inicjatywy
qualifications
commencer à apprendre
kwalifikacje
reliable
commencer à apprendre
niezawodny
well-organised
commencer à apprendre
dobrze zorganizowany
well-trained
commencer à apprendre
dobrze wyszkolony
work well under pressure
commencer à apprendre
umieć pracować pod presją
working knowledge of sth
commencer à apprendre
praktyczna znajomość czegoś
administrative work
commencer à apprendre
zarządzanie
be in charge
commencer à apprendre
nadzorować, być szefem
deal with
commencer à apprendre
zajmować się czymś
delegate
commencer à apprendre
rozdzielać obowiązki
go away on business
commencer à apprendre
wyjechać w interesach
keep the books
commencer à apprendre
prowadzi księgowość
lead a team
commencer à apprendre
stać na czele zespołu
management
commencer à apprendre
zarządzanie
meet deadlines
commencer à apprendre
dotrzymywać terminów
perform job duties
commencer à apprendre
wykonywać obowiązki służbowe
review sb's performance
commencer à apprendre
ocenić wyniki czyjejś pracy
supervise
commencer à apprendre
nadzorować
take calls
commencer à apprendre
odbierać połączenia
work in a team/on your own
commencer à apprendre
pracować w zespole/samodzielnie
work to tight deadlines
commencer à apprendre
pracować, dotrzymując napiętych terminów
work/do overtime
commencer à apprendre
pracować nadgodziny
learn on the job
commencer à apprendre
uczyć się zawodu w praktyce
professional development
commencer à apprendre
rozwój zawodowy
retrain
commencer à apprendre
przekwalifikować się
training course
commencer à apprendre
Szkolenie
workshops
commencer à apprendre
warsztaty
ASAP (as soon as possible)
commencer à apprendre
ASAP (tak szybko jak to możliwe)
FYEO (for your eyes only)
commencer à apprendre
FYEO (do rąk własnych)
FYI (for your information)
commencer à apprendre
FYI (dla twojej informacji)
be promoted
commencer à apprendre
otrzymać awans
company car
commencer à apprendre
Samochód służbowy
flexible working hours/flexi-time
commencer à apprendre
elastyczne godziny pracy
go on leave
commencer à apprendre
pójść na urlop
holiday pay
commencer à apprendre
wynagrodzenie za czas urlopu
job satisfaction
commencer à apprendre
satysfakcja z pracy
job security
commencer à apprendre
pewność stałego zatrudnienia
lunch hour
commencer à apprendre
przerwa na lunch
maternity/paternity leave
commencer à apprendre
Urlop macierzyński / ojcowski
perks/fringe benefits
commencer à apprendre
dodatkowe świadczenia ze strony pracodwacy
prospects of promotion
commencer à apprendre
perspektywy awansu
sick leave
commencer à apprendre
zwolnienie lekarskie
sick pay
commencer à apprendre
wynagrodzenie za czas choroby
take time/ a day off
commencer à apprendre
wziąć wolne
work-life balance
commencer à apprendre
równowaga pracy i życia (prywatnego)
be self-employed
commencer à apprendre
pracować na własny rachunek
build up your own business
commencer à apprendre
założyć własny biznes
do freelance work
commencer à apprendre
pracować jako wolny strzelec
do odd jobs
commencer à apprendre
pracować dorywczo
run your own business
commencer à apprendre
prowadzić firmę
set up a company
commencer à apprendre
założyć firmę
work from home
commencer à apprendre
pracować z domu
(early) retirement
commencer à apprendre
(wczesna) emerytura
hand in your resignation/notice
commencer à apprendre
złożyć wymówienie
job loss
commencer à apprendre
utrata pracy
lay off/dismiss
commencer à apprendre
zwolnić się
redundancy
commencer à apprendre
redukcja etatów
retire
commencer à apprendre
przejść na emeryturę
sack/give the sack/fire
commencer à apprendre
wyrzucić z pracy
voluntary redundancy
commencer à apprendre
dobrowolne odejście z pracy
cheap labour
commencer à apprendre
tania siła robocza
exploit
commencer à apprendre
wyzyskiwać
jobless/unemployed
commencer à apprendre
bezrobotny
labour costs
commencer à apprendre
koszty pracy
outsource
commencer à apprendre
przekazywać prace/produkcje innej firmie
overworked
commencer à apprendre
przepracowany
sit-in
commencer à apprendre
strajk okupacyjny
strike
commencer à apprendre
strajk
the unemployed
commencer à apprendre
bezrobotni
trade union
commencer à apprendre
związek zawodowy
big fish
commencer à apprendre
gruba ryba
call it a day
commencer à apprendre
zakończyć pracę (na dziś)
climb the corporate ladder
commencer à apprendre
wspinać się po korporacyjnej drabinie
learn the ropes
commencer à apprendre
nauczyć się fachu
pull a few strings
commencer à apprendre
wykorzystać nieformalne kontakty (żeby coś załatwić)
pull your weight
commencer à apprendre
przyłożyć się
red tape
commencer à apprendre
biurokracja
think on your feet
commencer à apprendre
podejmować szybkie decyzje

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.