PRACA longman rozsz.cz.2

 0    68 fiche    marianna90
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
gospodarka oparta na rolnictwie
commencer à apprendre
agriculture-based economy
starać się o stanowisko
commencer à apprendre
apply for the position of
nadzorować, być szefem
commencer à apprendre
be in charge
zostać zwolniony
commencer à apprendre
be made redundant
być bezrobotnym
commencer à apprendre
be out of work
awansować
commencer à apprendre
be promoted
pracować na własny rachunek
commencer à apprendre
be self-employed
być swoim własnym szefem
commencer à apprendre
be your own boss
kariera w
commencer à apprendre
career in
perspektywa kariery
commencer à apprendre
career prospects
wykonywać obowiązki
commencer à apprendre
carry out duties
tania siła robocza
commencer à apprendre
cheap labour
wybór zawodu
commencer à apprendre
choice of career
radzić sobie z czymś
commencer à apprendre
cope with
pracować jako wolny strzelec, na zlecenie
commencer à apprendre
do freelance work
pracować dorywczo
commencer à apprendre
do odd jobs
pracownik
commencer à apprendre
employee
pracodawca
commencer à apprendre
employer
zatrudnienie
commencer à apprendre
employment
agencja pośrednictwa pracy
commencer à apprendre
employment agency
elastyczne godziny pracy
commencer à apprendre
flexi-time
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
commencer à apprendre
fringe benefits
wyjechać w sprawach zawodowych
commencer à apprendre
go away on business
zbankrutować
commencer à apprendre
go bankrupt
pójść na zwolnienie lub urlop
commencer à apprendre
go on leave
strajkować
commencer à apprendre
go on strike
wynagrodzenie za czas urlopu
commencer à apprendre
holiday pay
gospodarka oparta na informacji
commencer à apprendre
infromation economy
zadowolenie z pracy
commencer à apprendre
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
commencer à apprendre
job security
rynek pracy
commencer à apprendre
labour market
zwolnić kogoś z pracy
commencer à apprendre
lay sb off
uczyć się zawodu w praktyce
commencer à apprendre
learn on the job
urlop macierzyński/ojcowski
commencer à apprendre
maternity/paternity leave
praca o stałych godzinach
commencer à apprendre
nine-to-five job
na takich samych warunkach
commencer à apprendre
on equal terms
przepracowywać się
commencer à apprendre
overwork
posada
commencer à apprendre
position
perspektywy awansu
commencer à apprendre
prospect of promotion
zrezygnować z pracy
commencer à apprendre
resign
wymagania
commencer à apprendre
requirements
przejść na emeryturę
commencer à apprendre
retire
emerytura
commencer à apprendre
retirement
przekwalifikować sie
commencer à apprendre
retrain
prowadzić usługi
commencer à apprendre
run a service
prowadzić swój własny biznes
commencer à apprendre
run your own business
zwolnić kogoś
commencer à apprendre
fire sb
założyć firmę
commencer à apprendre
set up a company
wynagrodzenie za czas choroby
commencer à apprendre
sick pay
brać wolny dzień
commencer à apprendre
take a day off
pracować pod presją
commencer à apprendre
work under pressure
dobrze wyszkolony
commencer à apprendre
well-trained
dotrzymywać terminów
commencer à apprendre
meet deadlines
(nie)wydajny
commencer à apprendre
(in)efficient
(nie)kompetentny
commencer à apprendre
(in)competent
wysoko wykwalifikowany
commencer à apprendre
highly skilled
mający silną motywację
commencer à apprendre
highly motivated
zorientowany na cele
commencer à apprendre
goal-oriented
doświadczenie w pokrewnej branży
commencer à apprendre
experience in a related field
zdolności komunikacyjne
commencer à apprendre
communication skills
zaangażowany, oddany
commencer à apprendre
commited
pracować w nadgodzinach
commencer à apprendre
do overtime
pracować dotrzymując terminów
commencer à apprendre
work to deadlines
pracować w zespole
commencer à apprendre
work in a team
pracować dla (w) firmy
commencer à apprendre
work for a company
pracować z domu
commencer à apprendre
work from home
powołanie
commencer à apprendre
vocation
wolna posada, wakat
commencer à apprendre
vacancy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.