Praca cz. 3

 0    41 fiche    beawrzos
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
maternity/paternity leave
commencer à apprendre
urlop macierzyński/ojcowski
nine-to-five job
commencer à apprendre
praca o stałych godzinach
on equal terms
commencer à apprendre
na takich samych warunkach
overwork
commencer à apprendre
przepracowywać się
position
commencer à apprendre
posada
prospect of promotion
commencer à apprendre
perspektywy awansu
quit
commencer à apprendre
zwolnić się z pracy
resign
commencer à apprendre
zrezygnować z pracy
requirements
commencer à apprendre
wymagania
retire
commencer à apprendre
przejść na emeryturę
retirement
commencer à apprendre
emerytura
retrain
commencer à apprendre
przekwalifikować się
run a service
commencer à apprendre
prowadzić usługi
run your own bussines
commencer à apprendre
prowadzić swój własny interes
sach sb/give sb the sack/fire sb
commencer à apprendre
zwolnić kogoś
set up the company
commencer à apprendre
założyć firmę
sick pay
commencer à apprendre
wynagrodzenie za czas choroby
take a day off
commencer à apprendre
brać wolny dzień
take on (employees)
commencer à apprendre
prowadzić nabór (pracowników)
take over from sb (duties)
commencer à apprendre
przejmować od kogoś(obowiązki)
the job involves
commencer à apprendre
z pracą wiąże się
the unemployed
commencer à apprendre
bezrobotni
unemployment
commencer à apprendre
bezrobocie
vacancy
commencer à apprendre
wakat
vocation
commencer à apprendre
powołanie
work from home
commencer à apprendre
procować w domu
work for a company
commencer à apprendre
pracować w firmie
work in a team
commencer à apprendre
pracować w zespole
work on your own
commencer à apprendre
pracować samemu
work to deadlines
commencer à apprendre
pracować, dotrzymując terminów
work overtime/do overtime
commencer à apprendre
pracować w nadgodzinach
cammitted
commencer à apprendre
zaangażowany/oddany
communication skills
commencer à apprendre
zdolności komunikacyjne
experience in a related field
commencer à apprendre
doświadczenie w pokrewnej dziedzinie, branży
highly motivated
commencer à apprendre
mający silną motywację
highly skilled
commencer à apprendre
wysoko wykwalifikowany
(in)competent
commencer à apprendre
(nie)kompetentny
(in)efficient
commencer à apprendre
(nie)wydajny
meet deadlines
commencer à apprendre
dotrzymywać terminów
well-trained
commencer à apprendre
dobrze wyszkolony
work under pressure
commencer à apprendre
pracować pod presją

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.