Podstawowe zwroty i frazy część 13 (5)

 0    258 fiche    lynn00031
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
nie mogę uwierzyć że
commencer à apprendre
I cannot believe
nie mogę wam pozwolić
commencer à apprendre
I can't allow you
nie mogę wytrzymać
commencer à apprendre
I can't stand
nie mogę zaakceptować
commencer à apprendre
I can't accept
nie mogę znieść
commencer à apprendre
I can't bear
nie mogłem nie powiedzieć
commencer à apprendre
I could not refrain front saying
nie mogłem sobie wręcz wyobrazić
commencer à apprendre
I couldn't even imagine
nie mogłoby być gorzej
commencer à apprendre
couldn't be worse
nie może być żadnych wątpliwości co do
commencer à apprendre
there can't be any doubt as to
nie możemy odrzucić ewentualności że
commencer à apprendre
we can't disregard the possibility that
nie możemy wpadać w zbytni optymizm co do
commencer à apprendre
we musn't be over-optimistic about
nie możesz nie znaleźć, nie możesz ominąć
commencer à apprendre
you can't miss it
nie można wykluczyć ewentualności że
commencer à apprendre
one can't rule out the possibility that
nie mów!
commencer à apprendre
you don't say!; you don't say so!
nie mówiąc już o; a cóż dopiero
commencer à apprendre
not to mention
nie mówmy o tym
commencer à apprendre
let it pass
nie musisz pytać
commencer à apprendre
you needn't ask
nie musisz się bawiać że
commencer à apprendre
you need have no fears that
nie myślałem że cie tutaj spotkam
commencer à apprendre
I didn't think I'll meet you here
nie myślę o
commencer à apprendre
I'm not thinking of
nie na darmo
commencer à apprendre
it was not for nothing that
na ile pamiętam
commencer à apprendre
as far as I remember
nie na temat; nie należący do sprawy; od rzeczy
commencer à apprendre
beside the point; not to the point
nie nabierasz mnie?
commencer à apprendre
no kidding?
nie najgorzej, nie tak źle
commencer à apprendre
not so bad
nie najgorzej; znośny; nie najgorszy; nie najbrzydszy
commencer à apprendre
well enough
nie należy do moich ulubionych
commencer à apprendre
is not one of my favourite
nie narzekaj!
commencer à apprendre
don't grumble!
nie o to chodzi!
commencer à apprendre
that's beside the point!
nie oczekuję
commencer à apprendre
I don't expect
nie odważyłbym się; nie ośmieliłbym się
commencer à apprendre
I wouldn't dare
nie opłaca się
commencer à apprendre
it doesn't pay
nie owijając w bawełnę
commencer à apprendre
in plain words
nie patrz za siebie
commencer à apprendre
don't look behind you
nie poddawaj się
commencer à apprendre
never say die
nie poddawaj się, nie rezygnuj
commencer à apprendre
don't give up
nie podzielam twojego zdania
commencer à apprendre
I can't share your view
nie pora na
commencer à apprendre
it's no time to
nie poradzę sobie
commencer à apprendre
I can't cope
nie potrzebujesz się martwić
commencer à apprendre
you needn't worrynie powiedziałbym 'nie'
nie powiedziałbym 'nie'
commencer à apprendre
I wouldn't say 'no'
nie powiedziałbym tak
commencer à apprendre
I shoudn't say so
nie powiem nie
commencer à apprendre
I won't say no
nie powinieneś
commencer à apprendre
you oughtn't to
nie powinieneś był tego mówić
commencer à apprendre
you should not have said that
nie powinieneś tego mówić
commencer à apprendre
you should not say that
nie pozostało mu nic innego jak
commencer à apprendre
he had no choice but to
nie pozwolę na to
commencer à apprendre
I won't have it
nie przebierając w słowach; dosadnie
commencer à apprendre
in the vernacular
nie przebierający w słowach; o niewyparzonym języku
commencer à apprendre
rough-spoken
nie przejmuj się
commencer à apprendre
take it easy; never mind
nie przejmuj się tym zbytnio
commencer à apprendre
don't be too concerned
nie przepadam za tym
commencer à apprendre
I'm not keen on it
nie przyjedziecie czasem do Polski?
commencer à apprendre
won't you come to Poland?
nie rozśmieszaj mnie; koń by się uśmiał
commencer à apprendre
don't make me laugh
nie rozumiem dlaczego
commencer à apprendre
I don't see why
nie rozumiem tego wyrażenia
commencer à apprendre
I don't understand this expression
nie rozumiesz?
commencer à apprendre
don't you see?
nie rób tego
commencer à apprendre
don't do it
nie rób tego sam (samodzielnie)
commencer à apprendre
don't do it yourself
nie sądzę
commencer à apprendre
I don't think so
nie sądzę abyś pamiętał
commencer à apprendre
I don't suppose you remember
nie sądź po pozorach
commencer à apprendre
don't go by appearances
nie słyszę cię!
commencer à apprendre
I can't hear you!
nie spodziewałem się że ciebie tu spotkam
commencer à apprendre
I didn't expect to meet you here
nie spraw mi zawodu
commencer à apprendre
don't let me down
nie stać mnie na to
commencer à apprendre
I cannot afford it
nie szkodzi; to nie ma znaczenia
commencer à apprendre
it doesn't matter
nie tak dobrze
commencer à apprendre
not so well
nie tak prędko; jeszcze nieprędko
commencer à apprendre
not yet awhile
nie tak szybko
commencer à apprendre
not so fast
nie tak źle
commencer à apprendre
not so bad
nie teraz
commencer à apprendre
not now
nie, to później
commencer à apprendre
no, that's later
nie trać ani chwili
commencer à apprendre
don't waste a single moment
nie trzeba
commencer à apprendre
no need
nie trzeba było mówić
commencer à apprendre
you needn't have said
nie trzeba dodawać że
commencer à apprendre
it is unnecessary to say that; needless to say
nie trzeba mnie prosić
commencer à apprendre
I don't need to be asked
nie tym razem
commencer à apprendre
not this time
nie uchwyciłem ostatniego zdania
commencer à apprendre
I didn't catch the last sentence
nie umiem ci powiedzieć, jak mi jest przykro
commencer à apprendre
I can't tell you how sorry I am
nie uważasz?
commencer à apprendre
don't you think?
nie w poziomie
commencer à apprendre
out of a level
nie w takt
commencer à apprendre
out of step
nie w tym wcieleniu!
commencer à apprendre
not in this lifetime!
nie warto
commencer à apprendre
don't bother to
nie warto gadać o tym
commencer à apprendre
it isn't worth talking about
nie warto; to nie jest warte zachodu
commencer à apprendre
it isn't worth while
nie waż się
commencer à apprendre
don't you dare
nie widać końca
commencer à apprendre
the end is not in sight; there is no end in view
nie widzę powodu dlaczego
commencer à apprendre
I don't see why
nie widzę siebie
commencer à apprendre
I can't see myself
nie widzę żadnej możliwości
commencer à apprendre
I see no possibility
nie widzę żadnej potrzeby
commencer à apprendre
I don't see any need to
nie widział ktoś
commencer à apprendre
anyone seen
nie widzieć niczego złego w czymś
commencer à apprendre
see no harm in sth
nie wiedziałem gdzie podziać oczy
commencer à apprendre
I didn't know where to look
nie wiem jak to powiedzieć
commencer à apprendre
I don 't know how to put it
nie wiem zagiąłeś mnie
commencer à apprendre
you've got me there
nie wierzę!; nie wierzę w to
commencer à apprendre
I don't believe it!
nie wiesz czasem
commencer à apprendre
got any idea
nie wolno
commencer à apprendre
it's not right to
nie wolno ci
commencer à apprendre
you mustn't
nie wolno ci zapomnieć
commencer à apprendre
you musn't forget
nie wolno nam przeoczyć
commencer à apprendre
we musn't overlook
nie wskazywać na; nie zdradzać
commencer à apprendre
give no sign of
nie wszystko stracone
commencer à apprendre
all is not lost
nie wychylaj się
commencer à apprendre
don't lean out
nie wygląda na swój wiek
commencer à apprendre
he doesn't look his age
nie wyglądasz najlepiej
commencer à apprendre
you don't look well
nie wygłupiaj się
commencer à apprendre
don't be stupid
nie wymaga się od ciebie
commencer à apprendre
you are not required to
nie z tej ziemi; kapitalny; świetny; bezkonkurencyjny
commencer à apprendre
out of this world
nie zamieniłbym się z
commencer à apprendre
I wouldn't change places with
nie zapomniałeś chyba
commencer à apprendre
you can't have forgotten
nie zapomnisz prawda?
commencer à apprendre
you won't forget, will you?
nie zaprzeczę
commencer à apprendre
I won't deny
nie zaszkodzi jeśli tu przyjdziesz
commencer à apprendre
there's no harm in your coming here
nie zgadnąć
commencer à apprendre
guess wrong
nie zgadzam się z tobą
commencer à apprendre
I don't agree with you
nie znać granic
commencer à apprendre
know no bounds
nie znam się na
commencer à apprendre
I'm no good at
nie znoszę
commencer à apprendre
I can't stand
nie znoszę jak mi ktoś przeszkadza
commencer à apprendre
I hate being disturbed
nie zrobiwszy błędu
commencer à apprendre
without making a mistake
nie zważaj na to co ludzie mówią
commencer à apprendre
never mind what people say
nie zważając na
commencer à apprendre
without respect to
nie związany z tematem, sprawą
commencer à apprendre
remote from the matter
nie zwlekać z robieniem czegoś
commencer à apprendre
to make no delay in doing sth
nie żebym nie chciał ale
commencer à apprendre
it's not that I don't want to but
nie życzę sobie tego
commencer à apprendre
I don't wish it
niech ci to wyjdzie na zdrowie; przyjemnej zabawy
commencer à apprendre
I wish you joy ofit
niech cię tylko złapię!
commencer à apprendre
if I catch you
niech mi będzie wolno pogratulować ci (z okazji)
commencer à apprendre
may I congratulate you on
niech mi będzie wolno życzyć wszelkiego powodzenia
commencer à apprendre
may I wish you every success
niech mnie diabli wezmą jeśli
commencer à apprendre
I'll be blowed if
niech tylko spójrz! proszę spójrz!
commencer à apprendre
have a look!
pokaż mi
commencer à apprendre
let me show you
niech pomyślę
commencer à apprendre
let me think
niech powiem to inaczej
commencer à apprendre
let me put it another way
niech się dzieje co chce
commencer à apprendre
come what may
niech się zastanowię; niech się przyjrzę
commencer à apprendre
let me see
niech tak będzie
commencer à apprendre
so be it; be it so
niech to będzie nauczką
commencer à apprendre
let it be a lesson
niech to sobie poukładam
commencer à apprendre
let me get this straight
niech to nie będzie nieporozumieniem
commencer à apprendre
let it be no misunderstanding
niech więc nie będzie nieporozumień
commencer à apprendre
let there be no misunderstanding
niech wyjaśnię
commencer à apprendre
let me explain
niechybnie
commencer à apprendre
no mistake
niechybnie; niechybny; jak amen w pacierzu
commencer à apprendre
as sure as death
niechybnie; niezawodnie; bez pudła; na pewno
commencer à apprendre
without fail
niecierpliwie oczekując twojej odpowiedzi
commencer à apprendre
in eager anticipation of your reply
nieco szybszy
commencer à apprendre
a bit faster
niedaleko
commencer à apprendre
a short distance; a short way off
niedaleko; kawałeczek drogi
commencer à apprendre
a little way
niedaleko od naszego hotelu
commencer à apprendre
not far from our hotel
niedaleko stąd
commencer à apprendre
near here
niedawno, niedawno temu
commencer à apprendre
a short time ago
niedługo potem
commencer à apprendre
not long after
niedomknięty; uchylony
commencer à apprendre
half open
niedwuznacznie
commencer à apprendre
in no uncertain terms
nieistotny powód
commencer à apprendre
insignificant cause
niejaki pan Green
commencer à apprendre
one Mr Green
niejako; do pewnego stopnia
commencer à apprendre
as it were
nielicznie
commencer à apprendre
in small numbers
niemal
commencer à apprendre
almost
niemało
commencer à apprendre
not a little
niemniej jednak; mimo to; pomimo tego
commencer à apprendre
none the less
niemodny
commencer à apprendre
out of fashion
nieoczekiwanie; niespodziewanie
commencer à apprendre
by surprise
nieoczekiwany
commencer à apprendre
unexpected
nieomal
commencer à apprendre
pretty nearly
nieparzysty
commencer à apprendre
odd-numbered
niepełnoletni
commencer à apprendre
under age
niepochlebne zdanie
commencer à apprendre
low opinion
nieporównanie
commencer à apprendre
incomparably
niepowetowany; nie do naprawienia
commencer à apprendre
beyond retrieval
nieprawdopodobne
commencer à apprendre
improbable
nieproporcjonalny; niewspółmierny
commencer à apprendre
out of proportion
nieprzyjazny
commencer à apprendre
unfriendly
nieprzyzwoity dowcip
commencer à apprendre
lavatory (sex) joke
nieraz
commencer à apprendre
more than once
nieraz; niejeden raz; niejednokrotnie
commencer à apprendre
many a time
nierzadki
commencer à apprendre
not uncommon
nierzadko
commencer à apprendre
not seldom
nieskończenie
commencer à apprendre
endlessly
nieskończona ilość razy
commencer à apprendre
times without number
niesmaczny żart
commencer à apprendre
joke in bad taste
niestety!
commencer à apprendre
alas!
niestety muszę powiedzieć; z przykrością donoszę
commencer à apprendre
I am sorry to say
niestety, prawdziwe; aż nazbyt prawdziwe
commencer à apprendre
only too true
nieszczęśliwy wypadek; tragiczny wypadek
commencer à apprendre
a tragic accident
nieść na barana
commencer à apprendre
to carry sb piggyback
nietrwały; prędko zapomniany; na wodzie pisany
commencer à apprendre
written in water
niewarte funta kłaków
commencer à apprendre
not worth twopence
niewarte pójścia
commencer à apprendre
not worth going
niewątpliwie
commencer à apprendre
no doubt; without doubt
niewątpliwy
commencer à apprendre
beyond doubt
niewiele jej brakuje do pięćdziesiątki
commencer à apprendre
she is not far off fifty
niewiele na to wskazuje; są tylko słabe oznaki tego
commencer à apprendre
there is little sign of it
niewiele; niewielu
commencer à apprendre
a small number
niewiele więcej
commencer à apprendre
little else; little more
niewinne kłamstwo
commencer à apprendre
a white lie
niewłaściwy adres
commencer à apprendre
wrong address
niewygodna tajemnica rodzinna
commencer à apprendre
a skeleton in the cupboard
niezadługo; wkrótce; niebawem; wnet
commencer à apprendre
before long
niezadowalający
commencer à apprendre
unsatisfactory
niezależnie od okoliczności
commencer à apprendre
whatever the case may be
niezależny od
commencer à apprendre
independent of
niezapomniany
commencer à apprendre
never-to-be-forgotten
niezawodny
commencer à apprendre
never-failing
niezbyt dobrze
commencer à apprendre
not too good
niezliczoną ilość razy
commencer à apprendre
times out of number
niezła myśl
commencer à apprendre
not a bad idea
niezła myśl ale
commencer à apprendre
nice thought but
niezłe
commencer à apprendre
not bad
niezły
commencer à apprendre
good enough
niezobowiązujący
commencer à apprendre
tentative
niezupełnie
commencer à apprendre
not in so many words
niezwykły; niecodzienny
commencer à apprendre
out of the common
niezwykły; niecodzienny; niepospolity
commencer à apprendre
out of the ordinary
nieźle
commencer à apprendre
not half bad
nieźle się znam na
commencer à apprendre
I'm not too bad at
nieźle sobie radzisz
commencer à apprendre
you're doing fine
nigdy ci się nie owdzięczę
commencer à apprendre
I can never thank you enough
nigdy mi nie przyszło do głowy (aby)
commencer à apprendre
it never entered my head to
nigdy nie myślałem o
commencer à apprendre
I never thought about
nigdy nie wiadomo
commencer à apprendre
one never knows; you can never tell; you never know
nigdy nie zapomnę
commencer à apprendre
I'll never forget
nigdy nie zgadniesz
commencer à apprendre
guess what
nigdy przedtem
commencer à apprendre
never before
nigdy więcej!
commencer à apprendre
never again!
nigdzie indziej
commencer à apprendre
nowhere else
nikomu ani słowa
commencer à apprendre
not a word to anybody
nikomu nie wolno
commencer à apprendre
no one is allowed
nikt cię nie zmusza do
commencer à apprendre
no one's forcing you to
nikt prócz; nikt tylko
commencer à apprendre
none but
nikt z nas
commencer à apprendre
none of us
nim się ten tydzień skończy
commencer à apprendre
before the week is out
niż potrzeba, niż jest potrzebne
commencer à apprendre
than is necessary
no i co?
commencer à apprendre
so there?; well?
no i co z tego?
commencer à apprendre
what of it?
no już dobrze
commencer à apprendre
it's all right
no nie bądź taki
commencer à apprendre
don't be like that
no, no!
commencer à apprendre
well, well!
no tak, ale
commencer à apprendre
well but
no tak, ale; w porządku, ale
commencer à apprendre
that's all very well but
no to co? no i co?
commencer à apprendre
what then?
no i co z tego?
commencer à apprendre
so what?
no to ruszamy!
commencer à apprendre
here we go!
no to uzgodniliśmy
commencer à apprendre
so we're agreed
no to zdrowie!
commencer à apprendre
good health!
no więc, o co chodzi?
commencer à apprendre
well then what's the problem?
nowiusieński; fabrycznie nowy
commencer à apprendre
brand-new
nowoczesny; modny; aktualny; bez zaległości
commencer à apprendre
up to date
Nowy Świat (Ameryka)
commencer à apprendre
the New World
numer pierwszy; numer jeden; najważniejszy
commencer à apprendre
number one

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.