Podróż autobusem i pociągiem

 0    88 fiche    Kluska1313
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
hvor er billettkontoret?,
commencer à apprendre
where's the ticket office?
hvor er billettautomatene?,
commencer à apprendre
where are the ticket machines?
når går neste buss til ...?,
commencer à apprendre
what time's the next bus to ...?
når går neste tog til ...?,
commencer à apprendre
what time's the next train to ...?
kan jeg kjøpe billett på bussen?,
commencer à apprendre
can I buy a ticket on the bus?
kan jeg kjøpe billett på toget?,
commencer à apprendre
can I buy a ticket on the train?
hvor my koster en ... til London?,
commencer à apprendre
how much is a ... to London?
enveisbillett,
commencer à apprendre
single
tur-/returbillett,
commencer à apprendre
return
enveisbillett i første klasse,
commencer à apprendre
first class single
tur-/returbillett i første klasse,
commencer à apprendre
first class return
kan jeg få ... til Bristol,
commencer à apprendre
I'd like a ... to Bristol
når ønsker du å reise?,
commencer à apprendre
when would you like to travel?
når kommer du tilbake?,
commencer à apprendre
when will you be coming back?
hvilken plattform trenger jeg for ...?,
commencer à apprendre
which platform do I need for ...?
er dette den riktige platformen for ...?,
commencer à apprendre
is this the right platform for ...?
kan jeg få en rutetabell, takk?,
commencer à apprendre
can I have a timetable, please?
hvor ofte går bussen til ...?,
commencer à apprendre
how often do the buses run to ...?
hvor ofte går toget til ...?,
commencer à apprendre
how often do the trains run to ...?
toget er forsinket,
commencer à apprendre
the train's running late
toget har blitt innstilt,
commencer à apprendre
the train's been cancelled
stopper denne bussen ved ...?,
commencer à apprendre
does this bus stop at ...?
stopper dette toget i ...?,
commencer à apprendre
does this train stop at ...?
kan du fortelle meg når vi kommer til ...?,
commencer à apprendre
could you tell me when we get to ...?
kan du vennligst stoppe på ...?,
commencer à apprendre
could you please stop at ...?
flyplassen,
commencer à apprendre
flyplassen, norvégien
the airport
er dette setet ledig?,
commencer à apprendre
is this seat free?
er dette setet opptatt?,
commencer à apprendre
is this seat taken?
billetter, takk,
commencer à apprendre
tickets, please
kan jeg se din billett, takk?,
commencer à apprendre
could I see your ticket, please?
jeg har mistet min billett,
commencer à apprendre
I've lost my ticket
når ankommer vi ...?,
commencer à apprendre
what time do we arrive in ...?
hvilket stopp er dette?,
commencer à apprendre
what's this stop?
hva er neste stopp?,
commencer à apprendre
what's the next stop?
dette er mitt stopp,
commencer à apprendre
this is my stop
jeg skal av her,
commencer à apprendre
I'm getting off here
Billetter,
commencer à apprendre
Tickets
Plattform,
commencer à apprendre
Platform
Venterom,
commencer à apprendre
Waiting room
T-bane,
commencer à apprendre
Underground
Busstopp,
commencer à apprendre
Bus stop
I rute,
commencer à apprendre
On time
Forventet,
commencer à apprendre
Expected
Forsinket,
commencer à apprendre
Delayed
Innstilt,
commencer à apprendre
Cancelled
Sete,
commencer à apprendre
Seat
Bil,
commencer à apprendre
Car
Til togene,
commencer à apprendre
To trains
Vei ut,
commencer à apprendre
Way out
rutetabell,
commencer à apprendre
timetable
enkeltbillett,
commencer à apprendre
single (forkortelse for single ticket)
returbillett,
commencer à apprendre
return (forkortelse for return ticket)
plattform,
commencer à apprendre
platform
venterom,
commencer à apprendre
waiting room
billettkontor,
commencer à apprendre
ticket office
sete,
commencer à apprendre
seat
setenummer,
commencer à apprendre
seat number
billettkontrollør,
commencer à apprendre
ticket inspector
billettør,
commencer à apprendre
ticket collector
vogn,
commencer à apprendre
carriage
ekspresstog,
commencer à apprendre
express train
stasjon,
commencer à apprendre
station
jernbanestasjon,
commencer à apprendre
railway station
togstasjon,
commencer à apprendre
train station
spor,
commencer à apprendre
track
tog,
commencer à apprendre
train
undergrunnsstasjon,
commencer à apprendre
Tube station eller underground station
tunnel,
commencer à apprendre
tunnel
å ta et tog,
commencer à apprendre
to catch a train
å stige på toget,
commencer à apprendre
to get on the train
å stige av toget,
commencer à apprendre
to get off the train
å miste et tog,
commencer à apprendre
to miss a train
buss,
commencer à apprendre
bus
bussjåfør,
commencer à apprendre
bus driver
bussbillett,
commencer à apprendre
bus fare
busstur,
commencer à apprendre
bus journey
busstopp,
commencer à apprendre
bus stop
busstajson,
commencer à apprendre
bus station
buss,
commencer à apprendre
coach
busstasjon,
commencer à apprendre
coach station
konduktør, sjåfør,
commencer à apprendre
conductor
inspektør,
commencer à apprendre
inspector
bagasjerom,
commencer à apprendre
luggage hold
neste stopp,
commencer à apprendre
the next stop
nattbuss,
commencer à apprendre
night bus
rute,
commencer à apprendre
route
å stige på bussen,
commencer à apprendre
to get on the bus
å miste en buss,
commencer à apprendre
to miss a bus

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.