Paweł 8th Feb 2017

 0    33 fiche    engonskype
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zadzwoniłem do niego wczoraj
.
commencer à apprendre
I called him yesterday
to call sb NEVER: to call TO sb
wysłać coś do kogoś
commencer à apprendre
to send sb sth / to send sth TO sb
dać komuś coś / coś komuś
commencer à apprendre
to give sb sth / sth TO sb
Dałem jej mały prezent.
commencer à apprendre
I gave her a small present. / I gave a small present TO her.
powiedzieć coś komuś
commencer à apprendre
to tell sb sth / to tell sth TO sb
to dla ciebie
commencer à apprendre
it's FOR you
Mam coś dla ciebie.
commencer à apprendre
I have sth FOR you.
kupić coś komuś
commencer à apprendre
to buy sth FOR sb
Kupiłem to dla ciebie.
commencer à apprendre
I've bought it for you.
Zdecydowałem, że nie pojadę do Polski.
commencer à apprendre
I decided NOT to go to Poland.
nieodpowiedzialny
commencer à apprendre
IRresponsible
zaryzykować
commencer à apprendre
to take a risk / to take risks / to risk
nosić / nieść
commencer à apprendre
to carry - carried - carried
zdjąć coś z siebie
commencer à apprendre
to take sth off
odłóżyć coś na miejsce
commencer à apprendre
to put sth away / back
wyrzucić coś
commencer à apprendre
to throw away - threw away - thrown away
kłaść się / położyć się
commencer à apprendre
to lie down - lay down - lain down
założyć np. firmę
commencer à apprendre
to set sth up
rozwiązać np. problem
.
commencer à apprendre
to sort sth out / to solve sth / to fix sth / to deal WITH sth
I'll try to deal with this problem.
zniechęcić kogoś
.
commencer à apprendre
to put sb off
Don’t let the restaurant’s decor put you off – the food is really good.
ankieta
commencer à apprendre
survey
przeprowadzić śledztwo
.
commencer à apprendre
to carry out an investigation
to carry out instructions
przeprowadzić testy / badania
commencer à apprendre
to carry out some tests
podkreślić coś / zwrócić czyjąś uwagę na coś
.
commencer à apprendre
to point sth out
She pointed out that the company is closed on Sundays.
zarejestrować bagaż
commencer à apprendre
to check-in your luggage
ulepić bałwana
commencer à apprendre
to make a snowman
jechać na narty
commencer à apprendre
to go skiing
pójść na łżwy
commencer à apprendre
let's go skating
chodźmy pobiegać
commencer à apprendre
let's go jogging / running
polowanie na pracę
commencer à apprendre
job hunt
Przerywa (połączenie telefoniczne).
commencer à apprendre
It's breaking up.
krew
commencer à apprendre
blood
krwawić
commencer à apprendre
to bleed - bled - bled

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.