Paweł 18th Feb 2014

 0    68 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
co słychać? (nieformalnie)
commencer à apprendre
what's up? how are you doing?
U mnie OK.
commencer à apprendre
I'm good / I'm fine / I'm OK/ I'm well
- jak ci minął weekend? - OK
commencer à apprendre
-how was your weekend? - it was OK/ my weekend was OK.
to okno
commencer à apprendre
this window
ten chłopiec
commencer à apprendre
this boy
tamten chłopiec
commencer à apprendre
that boy
ile razy w miesiącu chodzisz do kina?
commencer à apprendre
how many times a month do you go to the cinema?
mam prawo jazdy
commencer à apprendre
I have a driving license
ja chcę mieć prawo jazdy
commencer à apprendre
I want to have a driving license
ona chce mieć prawo jazdy
commencer à apprendre
She wants TO HAVE a driving license
chciałbym mieć prawo jazdy
commencer à apprendre
I would like TP HAVE a driving license
ona chciałaby mieć prawo jazdy
commencer à apprendre
she would like TO HAVE a driving license
przetlumacz to zdanie
commencer à apprendre
translate THIS sentence
przetłumacz to słowo
commencer à apprendre
translate THIS word
Lubię biegać.
commencer à apprendre
I like runnING.
Co lubi twój brat?
commencer à apprendre
What DOES your brother like?
gry komputerowe
commencer à apprendre
computer games
i to wszystko!!!
commencer à apprendre
and that's everything!!!
Co lubi twoja mama lubi?
commencer à apprendre
What DOES your mother like?
Mój ojciec nienawidzi jeździć na rowerze.
commencer à apprendre
My father hates ridING a bike.
jeździć na rowerze
commencer à apprendre
to cycle, to ride a bike
jazda na rowerze
commencer à apprendre
cycling, riding a bike
rower
commencer à apprendre
bike, bicycle
czy lubisz jeździć na rowerze?
commencer à apprendre
Do you like riding a bike?
Czy twój chłopak lubi gotować?
commencer à apprendre
DOES your boyfriend like cookING?
Czy jej chłopak lubi oglądać telewizję?
commencer à apprendre
DOES her boyfriend like watchING TV?
Mieszkam w centrum.
commencer à apprendre
I live in the CENTRE.
Ona jest z Niemiec.
commencer à apprendre
She is from Germany.
Jestem z Polski.
commencer à apprendre
I'm from Poland.
podlej kwiaty
commencer à apprendre
water the plants
Nienawidzę zmywać naczyń.
commencer à apprendre
I hate washING the dishes. I hate doING the dishes.
Kocham moją ciocię.
commencer à apprendre
I love my aunt.
Często karmię mojego brata.
commencer à apprendre
I often feed my brother.
to są jabłka.
commencer à apprendre
THESE are apples.
to są moi rodzice.
commencer à apprendre
THESE are my parents.
tamci uczniowie
commencer à apprendre
THOSE students
temten uczeń
commencer à apprendre
THAT student
ten kwiat
commencer à apprendre
THIS flower
te kwiaty
commencer à apprendre
THESE flowers
tamten kwiat
commencer à apprendre
THAT flower
tamte kwiaty
commencer à apprendre
THOSE flowers
to jest ogromny dom.
commencer à apprendre
This is a HUGE house.
czy możesz zrobić śniadanie?
commencer à apprendre
Can you MAKE breakfast?
ząb, zęby
commencer à apprendre
tooth, teeth
robić makijaż
commencer à apprendre
to DO make-up
Mój brat chciałby zjeść obiad.
commencer à apprendre
My brother would like TO EAT dinner.
mój tata chce mieć nowy samochód.
commencer à apprendre
My dad wants TO HAVE a new car.
wstawać z łóżka
commencer à apprendre
to get up
wcześnie rano
commencer à apprendre
early IN THE morning
proszę poczekać, poczej proszę
commencer à apprendre
wait, please
jego kolega z pracy nie ma dwóch synów.
commencer à apprendre
his colleague DOESN'T HAVE two sons.
Jej kochanek nie ma żony.
commencer à apprendre
Her lover DOESN'T HAVE a wife.
jego pies nie jest bardzo mały.
commencer à apprendre
his dog ISN'T very small.
jej kot nie jest czarny
commencer à apprendre
her cat ISN'T black
ty nie jesteś wysoki
commencer à apprendre
you AREN'T tall
dom
commencer à apprendre
house
czy jesteś szczęśliwa?
commencer à apprendre
ARE you happy?
ona nie jest smutna.
commencer à apprendre
she ISN'T sad.
O której godzinie wstajesz?
commencer à apprendre
WHAT TIME do you get up?
O której godzinie chodzisz spać?
commencer à apprendre
WHAT TIME do you go TO sleep?
O której godzinie o chodzi spać?
commencer à apprendre
WHAT TIME DOES HE go TO sleep?
Gdzie ona pracuje?
commencer à apprendre
Where DOES she work?
Gdzie jej brat uczy się angielskiego?
commencer à apprendre
Where DOES her brother learn English?
Dlaczego wstajesz o siódmej?
commencer à apprendre
Why DO you get up at seven?
Dlaczego zapominać podlać kwiaty?
commencer à apprendre
Why DO you forget TO WATER the plants.
Kiedy jeździsz do Niemiec?
commencer à apprendre
When DO you go to GermanY?
Kiedy spotykacie się z przyjaciółmi?
commencer à apprendre
When do you meet your friends?
Kiedy ona chodzi na siłownię?
commencer à apprendre
When does she go to the gym?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.