Paweł 18th Aug 2015

 0    37 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ty biedaku
commencer à apprendre
poor you
w niedzielę popołudniu
commencer à apprendre
on Sunday afteroon
pogrzeb
commencer à apprendre
funeral
jaki to ma sens?
commencer à apprendre
what's the point?
na szczęście
commencer à apprendre
fortunately
im szybciej, tym lepiej
commencer à apprendre
the sooner, the better
zapłodnienie / poczęcie
commencer à apprendre
conception
geny
commencer à apprendre
genes
dojrzały
commencer à apprendre
mature
sytuacja
commencer à apprendre
situation
bogaty
commencer à apprendre
well-off
wada
commencer à apprendre
disadvantage
nie jesteś tak zdrowy jak wtedy, gdy masz dwadzieścia lat
commencer à apprendre
you are not AS healthy AS you are in your twenties
czy on jest tak gruby jak jego tata?
commencer à apprendre
is he as fat as his dad?
bogaty
commencer à apprendre
rich / well-off
to wszystko
commencer à apprendre
that's everything / that's it
nic nie przychodzi mi do głowy
commencer à apprendre
nothing comes to mind
urodzić dziecko
commencer à apprendre
to give birth to a child
poronić
commencer à apprendre
to miscarry
Islandia
commencer à apprendre
Iceland
pojechać pod namioty
commencer à apprendre
to go camping
śpiwór
commencer à apprendre
sleeping bag
Czy byłeś kiedyś w Szkocji?
commencer à apprendre
Have you ever been to Scotland?
szkocki
commencer à apprendre
Scottish
przyczepa kempingowa
samochód kempingowy
commencer à apprendre
trailer/caravan
camper
szukać czegoś
commencer à apprendre
to look for sth
koniunkcja, spójnik, połączenie
commencer à apprendre
conjunction
połączony
commencer à apprendre
combined
w obrębie jednego państwa
commencer à apprendre
within one country
wyrazistość przemówienia
commencer à apprendre
clarity of speech
tempo przemówienia
commencer à apprendre
pace of speech
czy możesz mówić głośniej?
commencer à apprendre
could you speak up please?
co to znaczy?
commencer à apprendre
what does it mean?
żyto
commencer à apprendre
rye
jęczmień
commencer à apprendre
barley
zboże, ziarno
commencer à apprendre
corn, grain
śliwka
commencer à apprendre
a plum

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.