państwo i społeczeństwo

5  1    160 fiche    nasagirl
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
hymn
commencer à apprendre
anthem
władze
commencer à apprendre
authorities
granica
commencer à apprendre
border
rząd
commencer à apprendre
Cabinet, government
stolica
commencer à apprendre
capital
obywatel
commencer à apprendre
citizen, civil
rada miasta
commencer à apprendre
city council
Kongres (Stanów Zjednoczonych)
commencer à apprendre
Congress (US)
konserwatywny
commencer à apprendre
conservative
konstytucja
commencer à apprendre
a constitution
dyskutować o problemie
commencer à apprendre
debate an issue
demokracja
commencer à apprendre
democracy
demokratyczny
commencer à apprendre
democratic
wybory powszechne / lokalne
commencer à apprendre
general elections / Local
uprawniony do głosowania
commencer à apprendre
eligible to vote
ambasada
commencer à apprendre
an embassy
startować w wyborach
commencer à apprendre
stand for an election
flaga
commencer à apprendre
flag
zorganizować konferencję prasową
commencer à apprendre
give a press conference
rządzić
commencer à apprendre
govern
głowa państwa
commencer à apprendre
head of state
ojczyzna
commencer à apprendre
homeland
tożsamość narodowa
commencer à apprendre
national identity
niepodległy
commencer à apprendre
independent
niepodległość
commencer à apprendre
independence
prawicowy, lewicowy
commencer à apprendre
right-wing, left-wing
liberalny
commencer à apprendre
liberal
większość
commencer à apprendre
a majority
burmistrz
commencer à apprendre
the Mayor
poseł, posłanka
commencer à apprendre
MP, MEP
mniejszość
commencer à apprendre
a minority
naród
commencer à apprendre
a nation
narodowy
commencer à apprendre
national
opozycja
commencer à apprendre
opposition
parlament
commencer à apprendre
parliament
partia centrowa
commencer à apprendre
centre party
członek partii
commencer à apprendre
a party member
uchwalić ustawę
commencer à apprendre
pass a law
polityka
commencer à apprendre
politics
polityk
commencer à apprendre
a politician
partia polityczna
commencer à apprendre
a political party
lokal wyborczy
commencer à apprendre
polling station
premier
commencer à apprendre
prime minister
ponownie wybrać w wyborach
commencer à apprendre
re-elect
senat
commencer à apprendre
senate
państwo
commencer à apprendre
a state
kadencja
commencer à apprendre
term
izba gmin
commencer à apprendre
House of Commons
izba lordów
commencer à apprendre
House of Lords
izba reprezentantów
commencer à apprendre
House of Representatives
lud
commencer à apprendre
the people
wygrać wybory
commencer à apprendre
win an election
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
commencer à apprendre
International Monetary Fund
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
commencer à apprendre
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
Unia Europejska
commencer à apprendre
European Union (EU)
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
commencer à apprendre
North Atlantic Treaty Organization
Organizacja Narodów Zjednoczonych
commencer à apprendre
The United Nations
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
commencer à apprendre
United Nations Fund for Children
Światowa Organizacja Zdrowia
commencer à apprendre
World Health Organization (WHO)
Światowa Organizacja Handlu
commencer à apprendre
World Trade Organization (WTO)
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
commencer à apprendre
World Wide Fund for Nature
siły zbrojne
commencer à apprendre
armed forces
demonstrować
commencer à apprendre
to demonstrate
demonstracja
commencer à apprendre
a demonstration
konflikt wewnętrzny
commencer à apprendre
domestic conflict
walki
commencer à apprendre
fighting
sprawy zagraniczne
commencer à apprendre
foreign affairs
międzynarodowy
commencer à apprendre
international
najechać
commencer à apprendre
invade
inwazja
commencer à apprendre
invasion
interwencja wojskowa
commencer à apprendre
military intervention
petycja
commencer à apprendre
petition
marsz protestacyjny
commencer à apprendre
protest march
bunt
commencer à apprendre
rebellion
zamieszki
commencer à apprendre
riot
poddać się
commencer à apprendre
surrender
agresywny
commencer à apprendre
violent
przemoc
commencer à apprendre
violence
broń masowego rażenia
commencer à apprendre
weapons of mass destruction
włamać się do
commencer à apprendre
break into
złamać prawo
commencer à apprendre
to break the law
włamanie
commencer à apprendre
a burglary
włamywacz
commencer à apprendre
a burglar
włamać się
commencer à apprendre
to burgle
przestępca
commencer à apprendre
a criminal; offender
porwanie
commencer à apprendre
kidnapping
porywacz
commencer à apprendre
kidnapper
rozbój
commencer à apprendre
mugging
drobne przestępstwo
commencer à apprendre
petty crime
rabunek
commencer à apprendre
robbery
rabuś
commencer à apprendre
a robber
kradzież
commencer à apprendre
a theft
złodziej
commencer à apprendre
a thief
oskarżyć o
commencer à apprendre
accuse of
aresztować za
commencer à apprendre
arrest for
zakazać czegoś
commencer à apprendre
ban from
być niezgodnym z prawem
commencer à apprendre
be unlawful
postawić zarzuty czegoś, oficjalnie oskarżyć o
commencer à apprendre
charge with
prace społeczne
commencer à apprendre
community service
sąd
commencer à apprendre
a court
wskaźnik przestępczości
commencer à apprendre
crime rate
obrona
commencer à apprendre
defense
bronić
commencer à apprendre
to defend
naoczny świadek
commencer à apprendre
an eyewitness
uznać kogoś za niewinnego
commencer à apprendre
consider someone guilty
ukarać grzywną
commencer à apprendre
to fine
pójść do sądu
commencer à apprendre
go to court
uwięzienie
commencer à apprendre
imprisonment
śledztwo
commencer à apprendre
investigation
prowadzić śledztwo
commencer à apprendre
investigate
ława przysięgłych
commencer à apprendre
a jury
prawnik
commencer à apprendre
a lawyer
prokurator
commencer à apprendre
prosecutor
oskarżenie
commencer à apprendre
prosecution
zgłosić przestępstwo
commencer à apprendre
report a crime
skazać na
commencer à apprendre
sentenceto
podejrzany
commencer à apprendre
a suspect
podejrzewać o
commencer à apprendre
suspected of
proces sądowy
commencer à apprendre
trial
niepełnosprawność
commencer à apprendre
disability
dyskryminować
commencer à apprendre
discriminate
dyskryminacja
commencer à apprendre
discrimination
równość
commencer à apprendre
equality
bezdomność
commencer à apprendre
homelessness
bezdomny
commencer à apprendre
homeless
prawa człowiek
commencer à apprendre
human rights
imigrant
commencer à apprendre
immigrant
imigrować
commencer à apprendre
immigrate
badanie opinii publicznej
commencer à apprendre
opinion poll
ubóstwo
commencer à apprendre
poverty
uchodźca
commencer à apprendre
a refugee
sondaż
commencer à apprendre
suvery
bezrobotny
commencer à apprendre
unemployed
bezrobocie
commencer à apprendre
unemployment
nadrobić stratę, dogonić
commencer à apprendre
catch up
ekonomia
commencer à apprendre
economics
gospodarka
commencer à apprendre
economy
nie nadążać z czymś
commencer à apprendre
fall behind with
spadać
commencer à apprendre
fall - fell - fallen
finanse
commencer à apprendre
finance
finansowy
commencer à apprendre
financial
wolny rynek
commencer à apprendre
free market
fundusz
commencer à apprendre
fund
popaść w długi, spłacić długi
commencer à apprendre
go into debt, pay off debts
zbankrutować, bankructwo
commencer à apprendre
go bankrupt, bankruptcy
obyć się bez luksusów
commencer à apprendre
go without luxuries
żyć skromnie
commencer à apprendre
live on a budget
dług publiczny
commencer à apprendre
public debt
spłacić
commencer à apprendre
repay
gwałtownie rosnąć
commencer à apprendre
rise sharply
wziąść poż
commencer à apprendre
take a loan
być nie do wytrzymania
commencer à apprendre
be a real pain
bardzo chcieć coś zrobić
commencer à apprendre
be eager to do sth
troska
commencer à apprendre
concern
pomóc komuś
commencer à apprendre
give someone a hand
chciwy
commencer à apprendre
greedy
sterta
commencer à apprendre
pile
tolerować coś
commencer à apprendre
put up with sth
pędzić
commencer à apprendre
race
założyć
commencer à apprendre
set up

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.