Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania

 0    41 fiche    jozefurbas
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Zdjęcie przedstawia...
commencer à apprendre
The photo shows...
Na zdjeciu widzę...
commencer à apprendre
In the photo I can see...
Na zdjęciu jest/są...
commencer à apprendre
There is/are... in this picture
Po prawej/lewej stronie...
commencer à apprendre
On the right/On the left...
Po prawej/lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...
commencer à apprendre
On the right-/On the left-hand side of the picture there is/are...
Po lewym/prawym rogu
commencer à apprendre
In the left/In the right hand corner
Na pierwszym planie/w tle
commencer à apprendre
In the foreground/In the background
W górnej/dolnej części zdjęcia jest/są...
commencer à apprendre
In the top/bottom part of the picture there is/are...
Ludzie na zdjęciu są...
commencer à apprendre
The people in the photo are...
Ludzie na zdjęciu wydają się(zadowoleni/smutni) ponieważ...
commencer à apprendre
The people in the photo look/seem(happy/sad) because...
Ludzie na zdjęciu prawdopodobnie/na pewno są... ponieważ...
commencer à apprendre
The people in the photo may/must be... because...
Jest też możliwe że...
commencer à apprendre
It's also possible that...
Wygląda na to że...
commencer à apprendre
It looks like/as if...
lubię... ponieważ...
commencer à apprendre
I like/enjoy/love... because...
... jest świetne ponieważ...
commencer à apprendre
... is great because...
Nie lubie/nie cierpię... ponieważ
commencer à apprendre
I don't like/can't stand/hate... because
Wolę(jazde na rowerze) niż(jazdę na rolkach) poniważ...
commencer à apprendre
I prefer (cycling) to(rollerblading) because...
Chciałabym
commencer à apprendre
I'd like to
Zamierzam
commencer à apprendre
I'm going to/I'm planning to/I intend to
W przyszłości zamierzam
commencer à apprendre
In the future I hope to
Myślę że
commencer à apprendre
I think
Moim zdaniem... ponieważ
commencer à apprendre
In my opinion... because
Wydaje mi się że
commencer à apprendre
It seems to me that
Z jednej strony/Z drugiej strony
commencer à apprendre
On the one hand/On the other hand
Biorąc wszystko pod uwagę
commencer à apprendre
All in all
Właściwie(to)
commencer à apprendre
Actually.../In fact...
Zdarzyło się to(ostatniego lata)
commencer à apprendre
It all happened(last summer)
To było(dwa lata temu)
commencer à apprendre
It was(two years ago)
Opowiem Pani/Panu jak pewnego razu
commencer à apprendre
I'll tell you how I once
Podczas gdy(podróżowałam)
commencer à apprendre
While I was(travelling)
Najpierw/Na początku
commencer à apprendre
First/At the beginning
Potem/Później
commencer à apprendre
Then/Afterwards
W międzyczasie
commencer à apprendre
In the meantime
kiedy tylko
commencer à apprendre
As soon as
Ostatecznie/wreszcie/na koniec
commencer à apprendre
Finally/Eventually/In the end
Skończyło sie na tym że(zrobiliśmy coś)
commencer à apprendre
We ended up(doing sth)
Nagle
commencer à apprendre
Suddenly
Na szczęście/Na nieszczęście
commencer à apprendre
Fortunately/Unfortunately
To był przyjemny/męczący dzień
commencer à apprendre
It was a pleasant/tiring day
Było wspaniale/okropnie
commencer à apprendre
We had a great/an awful time
Najlepsze/najgorsze w tym było to że
commencer à apprendre
The best/worst thing about it was that

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.