Office english 11

 0    27 fiche    PGA
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Dział finansów, księgowości
commencer à apprendre
finance department
wystawić fakturę
commencer à apprendre
to issue an invoice
zaległe płatności, opóźnienia w płatnościach
commencer à apprendre
late payments
zaległe płatności
commencer à apprendre
overdue paymants
płacić na czas
commencer à apprendre
to pay on time
umyśłnie, celowo
commencer à apprendre
deliberately
osoba lub przedsiębiorstwo zwlekające z płaceniem
commencer à apprendre
slow payer
wpaść w długi
commencer à apprendre
to get into debt
dług handlowy
commencer à apprendre
commercial debt
ponaglenie, przypomnienie
commencer à apprendre
reminder
ostateczne wezwanie
commencer à apprendre
final demand
problemy, trudności finansowe
commencer à apprendre
financial difficulties
mieć problemy, doświadczać trudności
commencer à apprendre
to experience difficulties
otrzymywać
commencer à apprendre
to receive
pełna kwota
commencer à apprendre
payment in full
informować
Prosimy o informację, jak tylko otrzymacie przesyłkę.
commencer à apprendre
to inform
Please inform us as soon as you receive the package.
być zmuszonym
commencer à apprendre
to be forced
robić wszystko, co w czyjeś mocy; bardzo się starać
commencer à apprendre
to do once's best
w ratach
commencer à apprendre
in installments
odsetki
commencer à apprendre
interests
odszkodowanie, rekompensata, zadośćuczynienie
commencer à apprendre
compensation
podjąć kroki prawne
commencer à apprendre
to take legal action
ściąganie długów
commencer à apprendre
collection of debts
okres spłaty kredytu
commencer à apprendre
credit period
ustawodawstwo, przepisy
commencer à apprendre
legislation
komornik sądowy
commencer à apprendre
court executive officer
umorzuć dług
commencer à apprendre
to write off a debt

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.