Ochrona środowiska naturalnego

 0    32 fiche    czako700
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zakazać używania plastikowych toreb
commencer à apprendre
ban the use of plastic bags
być nastawionym proekologicznie
commencer à apprendre
be green
biodegradowalny
commencer à apprendre
biodegradable
chronić / ochronoa
commencer à apprendre
conserve / conservation
ograniczyć (coś)
commencer à apprendre
cut down on
rozwijać energię odnawialną
commencer à apprendre
develop renewable energy
przyjazny dla środowiska
commencer à apprendre
eco-friendly
stawić czoła (czemuś)
commencer à apprendre
face up to
zaangażować się w
commencer à apprendre
get involved in
zrezygnować z
commencer à apprendre
give up
zwiększyć współpracę międzynarodową
commencer à apprendre
Increase international cooperation
zrujnować całą planetę
commencer à apprendre
mess up the whole planet
Chronić / Ochrona
commencer à apprendre
Protect / Protection
przetwarzać odpady
commencer à apprendre
recycle waste
ograniczyć zużycie materiałów opakowaniowych
commencer à apprendre
reduce packaging of products
skończyło się
commencer à apprendre
run out of
energia słoneczna / wiatrowa
commencer à apprendre
solar / wind power
sortować śmieci
commencer à apprendre
sort out rubbish
wzmocnić wały nadmorskie
commencer à apprendre
strengthen sea defences
wyłączać światło
commencer à apprendre
Turn off the light
zużywać
commencer à apprendre
use up
ochrona przyrody
commencer à apprendre
wildlife conservation
łamać przepisy o ochronie środowiska
commencer à apprendre
break environmental laws
zużywać
commencer à apprendre
go through
zanieczyszczenie przemysłowe
commencer à apprendre
industrial pollution
zapłacić
commencer à apprendre
pay up
zachować
commencer à apprendre
preserve
przypisywać coś (czemuś)
commencer à apprendre
put something down to
ustanowić nowe przepisy
commencer à apprendre
set out new rules
przyspieszyć
commencer à apprendre
speed up
wyrzucać
commencer à apprendre
throw away
benzyna bezołowiowa
commencer à apprendre
unleaded petrol

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.