nie znane 18,03 4020

 0    9 fiche    Janusz1992
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
silk
commencer à apprendre
jedwab
civic
CIVIL
Over the years he involved himself in many civic projects.
commencer à apprendre
przymiotnik, obywatelski
CIVIL
Przez wiele lat zaangażował się w wiele obywatelskich projektów.
magnitude
IMPORTANCE, MEANING, SIGNIFICANCE
commencer à apprendre
rzeczownik, wielkość, znaczenie
IMPORTANCE, MEANING, SIGNIFICANCE
steep
t's dangerous to ski down these steep slopes
commencer à apprendre
przymiotnik, stromy
To niebezpieczne jeździć na nartach na tych stromych stokach
alien
The immigrants brought a lot of alien customs with themselves
commencer à apprendre
rzeczownik, cudzoziemiec, cudziozziemski
Imigranci przywieźli ze sobą wiele cudzoziemskich zwyczajów.
equation
She's very good at solving mathematical equations
commencer à apprendre
rzeczownik, równanie
Ona jest bardzo dobra w rozwiązywaniu równań matematycznych.
rage
MADNESS
commencer à apprendre
rzeczownik, wściekłość, wściekać się
MADNESS
precious
VALUABLE
commencer à apprendre
przymiotnik, cenny
VALUABLE
prohibit
commencer à apprendre
czasownik, zakazać, zabraniać

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.