NEW YORK/CITY PLANNING/IMPOSING ORDER ON NATURE/ZERO CARBON WSTE CITY

 0    117 fiche    zuzannajasny
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to suffocate
commencer à apprendre
dusić się
a citizen
commencer à apprendre
obywatel
a mainland
commencer à apprendre
stały ląd
a landfill site
commencer à apprendre
wysypisko śmieci
a waterfront
commencer à apprendre
nabrzeże
a cross-section
commencer à apprendre
przekrój poprzeczny
flat
commencer à apprendre
płaski
undisciplined growth
commencer à apprendre
chaotyczny wzrost/rozwój
uninhabited
commencer à apprendre
niezamieszkały
unimaginative
commencer à apprendre
bez wyobraźni
uncompromising
commencer à apprendre
bezkompromisowy
to trespass
commencer à apprendre
wejść bez zezwolenia na teren prywatny
a grid
commencer à apprendre
siatka
to survey
commencer à apprendre
przeprowadzać pomiary
a surveyor
commencer à apprendre
mierniczy/geodeta
a skyline
commencer à apprendre
linia horyzontu
to reclaim
commencer à apprendre
odzyskać/rekultywować (grunt)
a fake
commencer à apprendre
podróbka
a feat of engineering
commencer à apprendre
osiągnięcie inżynieryjne
a span
commencer à apprendre
rozpiętość
to span
commencer à apprendre
obejmować pewien czas/rozpościerać się
to evict
commencer à apprendre
wyeksmitować
an outcrop of rocks(Manhattan sheast)
commencer à apprendre
wychodnia(geolog.)
marshes/swamps
commencer à apprendre
bagna/moczary
a reservoir
commencer à apprendre
zbiornik
transverse
commencer à apprendre
poprzeczny
a hard bedrock
commencer à apprendre
twarde podłoże skalne
a meadow
commencer à apprendre
łąka
to meander
commencer à apprendre
wić się
to rival
commencer à apprendre
rywalizować
an inhabitant
commencer à apprendre
mieszkaniec
picturesque vistas
commencer à apprendre
malownicze widoki
a stream
commencer à apprendre
strumień
a caisson
commencer à apprendre
keson
an air-lock
commencer à apprendre
śluza powietrzna
compressed air
commencer à apprendre
sprężone powietrze
pressure
commencer à apprendre
ciśnienie
nitrogen
commencer à apprendre
azot
oxygen
commencer à apprendre
tlen
a shaft
commencer à apprendre
szyb
latticework
commencer à apprendre
kratownica
latticework of cables- siatka kabli
intoxication
commencer à apprendre
upojenie alkoholowe
cast iron
commencer à apprendre
żeliwo
a spire
commencer à apprendre
iglica
a landmark
commencer à apprendre
punkt orientacyjny/znak rozpoznawczy/'wizytówka' miejsca
an ancestor
commencer à apprendre
przodek
an airship
commencer à apprendre
sterowiec
a mooring mast
commencer à apprendre
maszt cumowniczy dla sterowców
sewers
commencer à apprendre
kanalizacja
insane
commencer à apprendre
szalony
sank
commencer à apprendre
tonąć
legal proceedings
commencer à apprendre
procesy/postępowanie prawne
castrum
commencer à apprendre
obóz wojskowy rzymian
urban sprawl
commencer à apprendre
rozrastanie się miasta
wall circuit
commencer à apprendre
obwód murów
natural/organic phenomena
commencer à apprendre
zjawiska naturalne(l. poj. phenomenon)
subservient to
commencer à apprendre
podporządkowany
ruthless
commencer à apprendre
cruel/ brutal
focal point
commencer à apprendre
main/ central
civic buildings
commencer à apprendre
budynki użytku publicznego
maze of crooked streets
commencer à apprendre
labirynty krętych ulic
storey
commencer à apprendre
floor/piętro
side aisles
commencer à apprendre
nawy boczne
flanked
commencer à apprendre
flankowany=mieć coś po obu stronach
colonnade
commencer à apprendre
kolumnada
impose order
commencer à apprendre
narzucać porządek
attempt
commencer à apprendre
próba/staranie
rampart
commencer à apprendre
wał obronny
armoury
commencer à apprendre
zbrojownia/arsenał
housing unit
commencer à apprendre
zespół mieszkaniowy
commuter train
commencer à apprendre
pociąg podmiejski
city-like ambience
commencer à apprendre
miejski nastrój
shopping mall
commencer à apprendre
centrum handlowe
mall
commencer à apprendre
deptak
urban setting
commencer à apprendre
miejska sceneria
neatly ordered
commencer à apprendre
starannie zorganizowane
numerous amenities
commencer à apprendre
liczne udogodnienia
diversity
commencer à apprendre
różnorodność
diversity in the population
sidewalk
commencer à apprendre
chodnik
efficient
commencer à apprendre
skuteczny/ sprawny
efficient transport and public comunication
adjacent
commencer à apprendre
sąsiedni/ przylegający
amenities
commencer à apprendre
udogodnienia/ ułatwienia
kitchen/transport amenities
canopy
commencer à apprendre
zadaszenie
carbon emission
commencer à apprendre
emisja tlenków węgla
commitment
commencer à apprendre
oddanie (np. celowi/idei)
conjure
commencer à apprendre
tworzyć/wyczarowywać
courtyard
commencer à apprendre
dziedziniec
data mining
commencer à apprendre
opracowywanie danych
dense
commencer à apprendre
gęsty(np. o dużym zagęszczeniu mieszkańców/budynków)
desalination plant
commencer à apprendre
zakład odsalania wody
development
commencer à apprendre
zabudowa/rozwój
edutainment facilities
commencer à apprendre
urządzenia ułatwiające naukę(education+entertainment)
entertainment
commencer à apprendre
rozrywka/widowisko
energy conservation
commencer à apprendre
oszczędzanie energii
energy-efficient
commencer à apprendre
energo-oszczędny
enhance
commencer à apprendre
polepszać
facilities
commencer à apprendre
infrastruktura
fossil fuel
commencer à apprendre
paliwa kopalne
harsh sunlight
commencer à apprendre
ostre światło słoneczne
house
commencer à apprendre
mieścić/ być siedzibą
light manufacturing
commencer à apprendre
przemysł lekki
low density sprawl
commencer à apprendre
rozprzestrzenianie się zabudowy o niskim stopniu zagęszczenia
outskirts
commencer à apprendre
obrzeża/ peryferia
perimeter
commencer à apprendre
obwód
pool
commencer à apprendre
grupa/ pula
potable water
commencer à apprendre
woda pitna
power plant
commencer à apprendre
elektrownia
prevailing
commencer à apprendre
przeważające/ najczęstszy/ powszechny
purify
commencer à apprendre
oczyszczać
self-sustaining
commencer à apprendre
samowystarczalny
state of the art
commencer à apprendre
wykorzystujący obecny stan wiedzy/ super-nowoczesny
sustainable
commencer à apprendre
zrównoważony
tenant
commencer à apprendre
lokator
waste
commencer à apprendre
odpady
wastewater
commencer à apprendre
ścieki
water demand
commencer à apprendre
zapotrzebowanie na wodę
wind turbine
commencer à apprendre
turbina wiatrowa

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.