New matura solutions upper intermediante unit 4

 0    63 fiche    kadi
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
odrażający
commencer à apprendre
abhorrent
aktywista
commencer à apprendre
activist
dyskryminacja wiekowa
commencer à apprendre
agism
poszkodowany
commencer à apprendre
aggrieved
powszechna wojna domowa
commencer à apprendre
all-out civil war
anonimowy
commencer à apprendre
anonymous
konflikt zbrojny
commencer à apprendre
armed struggle
transparent
commencer à apprendre
banner
barykada
commencer à apprendre
barricade
zobowiązany
commencer à apprendre
bound
wybuchać
commencer à apprendre
break out
pokojowo
commencer à apprendre
by peaceful means
kandydat
commencer à apprendre
candidate
cenzurować
commencer à apprendre
censor
skandować
commencer à apprendre
chant
niepokoje społeczne
commencer à apprendre
civil unrest
prawa człowieka
commencer à apprendre
human rights
koalicja
commencer à apprendre
coalition
okręg wyborczy
commencer à apprendre
constituency
dyktatura
commencer à apprendre
dictatorship
sporny obszar
commencer à apprendre
disputed territory
system wyborczy
commencer à apprendre
electoral system
petycja elektroniczna
commencer à apprendre
e-petition
równość
commencer à apprendre
equally
ekstremalny pogląd
commencer à apprendre
extreme view
ordynacja większościowa
commencer à apprendre
first past the post
wolność słowa
commencer à apprendre
freedom of speech
wolność słowa
commencer à apprendre
free speech
odzyskiwać niepodległość
commencer à apprendre
gain independence
wybory powszechne
commencer à apprendre
general election
ogół społeczeństwa
commencer à apprendre
general public
piastować urząd
commencer à apprendre
hold public office
zostać odwołanym z urzędu
commencer à apprendre
be excluded from office
homofobiczny
commencer à apprendre
homophobic
parlament mniejszościowy
commencer à apprendre
hung parliament
w interesie publicznym
commencer à apprendre
in the public interest
wzbudzać coś
commencer à apprendre
incite sth
naruszać czyjąś prywatność
commencer à apprendre
invade sb's privacy
wziąć udział w marszu
commencer à apprendre
take part in the march
demonstracja
commencer à apprendre
demonstration
wiec
commencer à apprendre
rally
rozpoczynać kampanię
commencer à apprendre
launch a campaign
lewicowy
commencer à apprendre
left-wing
skrajny liberał
commencer à apprendre
libertarian
dominujący nurt polityczny
commencer à apprendre
mainstream politics
okupować jakieś terytorium
commencer à apprendre
occupy somwhere
grupa paramilitarna
commencer à apprendre
paramilitary group
podział
commencer à apprendre
partition
ustanawiać prawo
commencer à apprendre
pass a law
inicjatywa pokojowa
commencer à apprendre
Peace Initiative
petycja
commencer à apprendre
petition
transparent, plakat
commencer à apprendre
placard
więzień polityczny
commencer à apprendre
political prisoner
lokal wyborczy
commencer à apprendre
polling station
proporcjonalny system wyborczy
commencer à apprendre
proportional representation
protestant
commencer à apprendre
Protestant
opinia publiczna
commencer à apprendre
public opinion
dyskryminacja rasowa
commencer à apprendre
racial discrimination
zwiększać świadomość
commencer à apprendre
raise awareness
przywrócić prawo i porządek
commencer à apprendre
restore law and order
zjednoczenie
commencer à apprendre
reunification
prawicowy
commencer à apprendre
right-wing
zamieszki
commencer à apprendre
riot

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.