NEF Elementary str. 12

 0    8 fiche    natalijo
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pamiętnik
commencer à apprendre
diary
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
commencer à apprendre
write
Robert is writing another letter of complaint.
znaczek pocztowy
commencer à apprendre
postage stamp
strona
Otwórzcie książki na stronie 30.
commencer à apprendre
page
Open your book on page 30.
sztuka
Najnowsze dzieło Simona to zabawna sztuka o jego własnej rodzinie.
commencer à apprendre
art
Simon's latest work is a funny play about his own family.
teczka (tekturowa na dokumenty)
commencer à apprendre
file
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
commencer à apprendre
book
Will e-books replace paper books?
karta kredytowa
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
commencer à apprendre
a credit card
Can I pay with credit card?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.