Nazareth - Love hurts, słówka

 0    237 fiche    29dexon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
miłość
commencer à apprendre
love
kochać kogoś oddanie
commencer à apprendre
to feel love for somebody
okazywać miłość
commencer à apprendre
to show love to somebody
z miłości do
commencer à apprendre
for love of
na miłość boską
commencer à apprendre
for the love of God
za żadne skarby
commencer à apprendre
not for love or money
pobraliśmy się z miłości
commencer à apprendre
we married for love
być w kimś zakochanym
commencer à apprendre
to be in love with somebody
zakochać się w kimś
commencer à apprendre
to fall in love with sb
zero, w tenisie
commencer à apprendre
love
miłość od pierwszego wejrzenia
commencer à apprendre
love at first sight
mieć stosunek z kimś, uprawiać seks
commencer à apprendre
make love, have sex
nie do zdobycia
commencer à apprendre
not to be had for love or money
na miłość, czyjąś
commencer à apprendre
for the love of
kochać się, potocznie spać
commencer à apprendre
to make love
kochać się, potocznie spać z kimś
commencer à apprendre
to make love to, with somebody
bezinteresownie
commencer à apprendre
for love
dla zabawy
commencer à apprendre
for love
zakochany
commencer à apprendre
in love
pozdrowienia od
commencer à apprendre
love from
romans
commencer à apprendre
love affair
bardzo bym chciał
commencer à apprendre
I would love
bardzo bym chciał to zrobić
commencer à apprendre
I would love to do this
kochajcie się zamiast bić się
commencer à apprendre
make love not war
kochaj mnie albo rzuć
commencer à apprendre
love me or leave me
kochaj bliźniego swego
commencer à apprendre
love thy neighbour
ranić
commencer à apprendre
hurt
kaleczyć
commencer à apprendre
scar
rana
commencer à apprendre
wound
odnosić ranę
commencer à apprendre
to receive wound
zadał kilka ran nożem
commencer à apprendre
he inflicted several knife wound
zostać rannym
commencer à apprendre
wound
został ranny w nogę
commencer à apprendre
he was wounded in the leg
było wielu rannych
commencer à apprendre
there were many wounded
ranić czyjeś uczucia
commencer à apprendre
to wound sb's feelings
zraniona duma
commencer à apprendre
wounded pride
spięty, nerwowy
commencer à apprendre
wound up
otwierać stare rany
commencer à apprendre
open old wounds
otwarta rana
commencer à apprendre
open wound
skaza, plama, znamię
commencer à apprendre
mark, surface imperfection
ślad
commencer à apprendre
mark, trace
znak
commencer à apprendre
mark, sign, symbol
znaki przestankowe
commencer à apprendre
punctuation marks
znak zapytania
commencer à apprendre
question mark
na znak dobrej woli
commencer à apprendre
as a mark of goodwill
oznaka, cecha
commencer à apprendre
mark, indication, feature, symptom
poziom, standard
commencer à apprendre
mark
nie jest dzisiaj w formie
commencer à apprendre
ha's not quite up to the mark today
być na odpowiednim poziomie
commencer à apprendre
he come up to the mark
przebrać miarkę
commencer à apprendre
to oversteped the mark
start
commencer à apprendre
mark, starting line
wystartować
commencer à apprendre
to get off the mark
szybko kojarzący
commencer à apprendre
to be quick off the mark
wolno działający
commencer à apprendre
to be slow off the mark
do biegu, gotowi, start!
commencer à apprendre
on your marks, get set, go!
ocena, stopień
commencer à apprendre
mark, assessment of performance
cel
commencer à apprendre
mark, target
trafiać
commencer à apprendre
to hit the mark
spudłować
commencer à apprendre
to miss wide of the mark
znacznie się mylisz
commencer à apprendre
you're way off the mark
brudzić, plamić, znaczyć
commencer à apprendre
mark, stain, scar, scratch
rysy naznaczone cierpieniem
commencer à apprendre
features marked by grief
znaczone karty
commencer à apprendre
marked cards
na wszystkich produktach są zaznaczone ceny
commencer à apprendre
all the goods are marked
zamówiła szampana, aby uczcić tę okazję
commencer à apprendre
she called for champagne to mark the occasion
maszerować w miejscu
commencer à apprendre
mark time
przeczekiwać
commencer à apprendre
mark time
przeceniać
commencer à apprendre
to mark down, reduce price of
wszystkie towary zostały przecenione
commencer à apprendre
all the goods were marked down for the sale
obniżać ocenę
commencer à apprendre
give low mark to
obniżono mu ocenę za błędy ortograficzne
commencer à apprendre
he was marked down for bad spelling
wyznaczać, wydzielać, oddzielać
commencer à apprendre
to mark off
wydzielono miejsce dla gości
commencer à apprendre
an area was marked off for the guests
wytyczać granicę
commencer à apprendre
to mark out
wytyczono granice kortu tenisowego
commencer à apprendre
a tennis court had been marked out
wyznaczać
commencer à apprendre
to mark out, preselect, destine
został wyznaczony do awansu
commencer à apprendre
he was marked out for promotion
podwyższać cenę
commencer à apprendre
to mark up, raise
spóźniać się
commencer à apprendre
slow off the mark
być chętnym do pomocy
commencer à apprendre
quick off the mark
pozostawić po sobie ślad
commencer à apprendre
leave a mark
całkowicie w porządku
commencer à apprendre
on the mark
całkowicie błędny, mylny
commencer à apprendre
off the mark
być dalekim od prawdy, być niedokładnym
commencer à apprendre
be wide off the mark
osiągnąć sukces
commencer à apprendre
hit the mark
ponieść porażkę
commencer à apprendre
miss the mark
niestosowny, nieodpowiedni
commencer à apprendre
beside the mark
być poniżej wymaganego poziomu
commencer à apprendre
be below the mark
oczekiwać na coś zabijając czas
commencer à apprendre
mark time
zapamiętaj moje słowa!
commencer à apprendre
mark my words!
twardy; wytrzymały; mocny; odporny
commencer à apprendre
tough, resistant to cutting or chewing
twarde mięso
commencer à apprendre
tough meat
ale z niego twardziel
commencer à apprendre
he is a really tough guy
porządny, solidny
commencer à apprendre
tough, strong, sturdy, hardy
potrzebujesz solidnej pary butów
commencer à apprendre
you need a tough pair of shoes
trudny, ciężki
commencer à apprendre
tough, difficult
ciężka sprawa
commencer à apprendre
tough job
trudny problem
commencer à apprendre
tough problem
trudny klient
commencer à apprendre
a tough customer
ta sytuacja musi być trudna dla was obojga
commencer à apprendre
this situation must be tough for both of you
trudno się z nią dogadać
commencer à apprendre
she is a pretty tough nut
jest twardym orzechem do zgryzienia
commencer à apprendre
she is a pretty tough nut
bezkompromisowy
commencer à apprendre
tough, severe, uncompromising
dzieci trzeba trzymać krótko
commencer à apprendre
you must take a tough line with the children
bolesny
commencer à apprendre
tough, painful
przeżywał ciężkie chwile po śmierci ojca
commencer à apprendre
it was tough on him when his father died
co za pech!
commencer à apprendre
tough luck!
silny
commencer à apprendre
strong
silny
commencer à apprendre
strong, powerful, forceful
siłacz
commencer à apprendre
strong man
silny wiatr
commencer à apprendre
strong wind
zdecydowane środki
commencer à apprendre
strong measures
silny argument
commencer à apprendre
strong argument
poważne dowody
commencer à apprendre
strong evidence
silny protest
commencer à apprendre
strong protest
poważne podejrzenie
commencer à apprendre
strong suspicion
przekleństwa
commencer à apprendre
strong language
trwałe podstawy
commencer à apprendre
strong foundations
mocna budowa ciała
commencer à apprendre
strong constitution
czuję się zdrowszy
commencer à apprendre
I am feeling stronger
mocne przekonanie
commencer à apprendre
strong conviction
silny umysł
commencer à apprendre
strong mind
ona jest dobra z włoskiego
commencer à apprendre
she is strong in Italian
wyraźny smak
commencer à apprendre
strong flavour
napój alkoholowy
commencer à apprendre
strong drink
filiżanka mocnej herbaty
commencer à apprendre
strong cup of tea
dość, dosyć, pod dostatkiem
commencer à apprendre
enough
ona ma więcej ni potrzebuje
commencer à apprendre
she has enough and to spare
dość!
commencer à apprendre
enough!
już dość!
commencer à apprendre
that's enough!
dość słów!
commencer à apprendre
enough said!
mam już dość twoich kłamstw
commencer à apprendre
I have had enough of your lies
wystarczający
commencer à apprendre
enough
czy jest dla nich wystarczająco dużo wina?
commencer à apprendre
is there enough wine for them?
jest ci wystarczająco ciepło?
commencer à apprendre
are you warm enough?
dobrze wiesz
commencer à apprendre
you know well enough
byli na tyle niemądrzy, żeby jej uwierzyć
commencer à apprendre
thery were foolish enough to believe her
dość
commencer à apprendre
enough, fairly, rather
on śpiewa dość dobrze
commencer à apprendre
he sings well enough
mam już dość
commencer à apprendre
I've had enough
widziałem wystarczająco dużo
commencer à apprendre
I've seen enough
pożywienia wystarczy
commencer à apprendre
there is enough food
wystarczająco dorosły
commencer à apprendre
old enough
więcej niż potrzeba, za wiele
commencer à apprendre
more than enough
to dość dziwne
commencer à apprendre
oddly enough
wystarczy
commencer à apprendre
that's enough
więcej nie trzeba mówić
commencer à apprendre
enough said
bądź tak dobry i
commencer à apprendre
be kind enough to
być na tyle głupim, aby
commencer à apprendre
to be stupid enough to
mieć dość czasu, żeby
commencer à apprendre
to have enough time to
ból, cierpienie
commencer à apprendre
pain
jest nie do wytrzymania
commencer à apprendre
he is a pain in the neck
środek przeciwbólowy
commencer à apprendre
painkiller
w nagrodę
commencer à apprendre
for one's pains
dołożyć wszelkich starań
commencer à apprendre
take to great pains
dołożyć wszelkich starań aby coś zrobić
commencer à apprendre
go to great pains to do something
starać się bardzo
commencer à apprendre
be at pains
starać się bardzo coś zrobić
commencer à apprendre
be at pains to do sth
być irytującym
commencer à apprendre
be a pain in the neck
pod groźbą
commencer à apprendre
on pain of
pod groźbą kary
commencer à apprendre
under pain of punishment
zadawać sobie trud, żeby coś zrobić
commencer à apprendre
to take pains to do sth
cierpieć ból
commencer à apprendre
to be in pain
zadawać ból
commencer à apprendre
to give pain
sprawiać przykrość
commencer à apprendre
to give pain
przykro mi, że się o tym dowiaduję
commencer à apprendre
I am pained to learn it
chmura, obłok
commencer à apprendre
cloud in the sky
po burzy zawsze wychodzi słońce
commencer à apprendre
every cloud has a silver lining
kukułka
commencer à apprendre
cuckoo
zegar z kukułką
commencer à apprendre
cuckoo clock
świrnięty, głupkowaty
commencer à apprendre
cuckoo
chodzić z głową w chmurach
commencer à apprendre
to live in cloud cuckoo land
kłąb dymu
commencer à apprendre
cloud of smoke
tuman kurzu
commencer à apprendre
cloud of dust
to rzuca cień na spotkanie
commencer à apprendre
this casts a cloud over our meeting
w kłopocie
commencer à apprendre
under a cloud
oczy pełne łez
commencer à apprendre
eyes cloudeded with tears
niebo zaszło chmurami
commencer à apprendre
the sky clouded over
oberwanie chmury, ulewa
commencer à apprendre
cloud burst
być w siódmym niebie
commencer à apprendre
be on cloud nine
być pod kreską
commencer à apprendre
be under a cloud
bujać w obłokach
commencer à apprendre
have one's head in cloud
odejść w niesławie
commencer à apprendre
to leave under a cloud
utrzymać
commencer à apprendre
hold
deszcz
commencer à apprendre
rain
przelotny deszcz
commencer à apprendre
a shower of rain
bez względu na pogodę
commencer à apprendre
rain or shine
zdrowy jak ryba
commencer à apprendre
as right as rain
padać, o deszczu
commencer à apprendre
rain
leje jak z cebra
commencer à apprendre
it is raining cats and dogs
mocno padało
commencer à apprendre
it was raining hard
tęcza
commencer à apprendre
rainbow
chmura deszczowa
commencer à apprendre
rain cloud
płaszcz przeciwdeszczowy
commencer à apprendre
raincoat
kropla deszczu
commencer à apprendre
rain drop
opad deszczu, ulewa
commencer à apprendre
rainfall
nieprzemakalny
commencer à apprendre
rainproof
burza
commencer à apprendre
rain storm
deszczówka
commencer à apprendre
rainwater
odzież nieprzemakalna
commencer à apprendre
rainwear
las tropikalny
commencer à apprendre
rainforest
nieszczęścia chodzą parami
commencer à apprendre
it never rains but it pours
spadać, padać, jak deszcz, na, o rzeczach
commencer à apprendre
rain down
młody
commencer à apprendre
young
młodzieniec
commencer à apprendre
young man
jej chłopak
commencer à apprendre
her young man, sweetheart
początkujący muzycy
commencer à apprendre
young musicians
małe dzieci
commencer à apprendre
young children
młodzi ludzie
commencer à apprendre
young people
dzieci młode
commencer à apprendre
young ones, children
młode zwierzęta
commencer à apprendre
young animals
za moich młodych lat
commencer à apprendre
in my young days
on jest ode mnie młodszy
commencer à apprendre
he is younger than I
młodszy ze Smithów
commencer à apprendre
the younger Smith
noc nie jest jeszcze późna
commencer à apprendre
the night is young
młodzież
commencer à apprendre
the young
niemniej jednak, mimo to
commencer à apprendre
even so
rzecz
commencer à apprendre
thing
szczęście
commencer à apprendre
happiness
błogość
commencer à apprendre
blissfulness
bycie razem
commencer à apprendre
togetherness
oszukać
commencer à apprendre
fool
odgadnąć
commencer à apprendre
guess
prawdziwy
commencer à apprendre
true
kłamstwo
commencer à apprendre
lie
kolor niebieski
commencer à apprendre
blue
granatowy
commencer à apprendre
navy blue
jasny błękit
commencer à apprendre
light blue
była ubrana na niebiesko
commencer à apprendre
she was dressed in blue
niespodziewanie
commencer à apprendre
out of the blue
grom z jasnego nieba
commencer à apprendre
a bolt from the blue
melancholia; chandra; przygnębienie
commencer à apprendre
the blues
przygnębiony; smutny
commencer à apprendre
blue, sad
lojalny
commencer à apprendre
true blue
do utraty tchu
commencer à apprendre
till one is blue in the face
bardzo rzadko
commencer à apprendre
once in a blue moon
podnieść wrzawę
commencer à apprendre
to scream blue murder

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.