Mood food reading

 0    17 fiche    sobol
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
być w dobrym / złym nastroju
commencer à apprendre
be in a good/bad mood
stresującym świecie
commencer à apprendre
stressful world
znaleźć lekarstwo na sth
commencer à apprendre
find a cure for sth
mieć wpływ sth
commencer à apprendre
be affected by sth
zawierają substancje
commencer à apprendre
contain substances
być wysokie / bogate w tłuszcz
commencer à apprendre
be high/rich in fat
być / przejść na dietę
commencer à apprendre
be/go on a diet
Z jednej strony // Z drugiej strony
commencer à apprendre
on one hand //on the other hand
koncentrować się na sth
commencer à apprendre
be focused on sth
robi dużą różnicę
commencer à apprendre
make a big difference
podjąć szybką decyzję
commencer à apprendre
make a quick decision
tajną bronią
commencer à apprendre
a secret weapon
walka z przestępczością
commencer à apprendre
fight against crime
późna przemocy
commencer à apprendre
late-night violence
wymyślić czegoś... [pomysł / rozwiązanie]
commencer à apprendre
come up withsth...[an idea/ a solution]
czuję zmęczenie
commencer à apprendre
feel tiredness
pracować wydajnie
commencer à apprendre
work efficiently

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.