monika 2nd Dec 2013

 0    57 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
płakać
commencer à apprendre
to cry
Co Ty teraz robisz?
commencer à apprendre
What are you doing now?
Uczę się angielskiego.
commencer à apprendre
I’m learning English.
przypominać komuś o czymś
commencer à apprendre
to remind sb about sth
Piję kawę bez cukru (teraz).
commencer à apprendre
I'm drinking coffee without sugar.
siedzenie
commencer à apprendre
seat
usiądź proszę
commencer à apprendre
take a seat please
usiądź proszę
commencer à apprendre
sit down please
Co robi twój syn?
commencer à apprendre
What is your son doing?
krzyczeć
wrzeszczeć
commencer à apprendre
to shout, to scream
to yell
nie jest tak źle
commencer à apprendre
it’s not so bad
on leży w łóżku
commencer à apprendre
he's lying in bed
kołyska
commencer à apprendre
cradle
kołysanka
commencer à apprendre
lullaby
teraz
commencer à apprendre
right now
w tym momencie
commencer à apprendre
at the moment
grać
commencer à apprendre
play
bawić się czymś
commencer à apprendre
to play with sth
orzech
commencer à apprendre
nut
Mam samochód.
commencer à apprendre
I have a car.
Odbywamy teraz lekcję.
commencer à apprendre
We are having a lesson.
ciocia
commencer à apprendre
aunt
wujek
commencer à apprendre
uncle
przy okazji
commencer à apprendre
by the way
Czy pijesz teraz kawę?
commencer à apprendre
Are you drinking coffee?
Czy pracujesz teraz?
commencer à apprendre
Are you working now?
Czy ona je teraz śniadanie?
commencer à apprendre
Is she eating breakfast now?
wyjątek
commencer à apprendre
exception
this is an exception.
Czy ja teraz śnię?
commencer à apprendre
AM I dreaming now?
śnić
commencer à apprendre
to dream
Co teraz jesz?
commencer à apprendre
What are you eating now?
Co on teraz pije?
commencer à apprendre
What is he drinking now?
zostać
commencer à apprendre
to become, became, become
Zawsze chciałam zostać nauczycielką.
commencer à apprendre
I always wanted to become a teacher.
kupić
commencer à apprendre
to buy, bought, bought
łódź
commencer à apprendre
boat
wybierać
commencer à apprendre
to choose, chose, chosen
jechać samochodem
commencer à apprendre
to drive, drove, driven
w miniony poniedziałek
commencer à apprendre
last Monday
nauczać
commencer à apprendre
to teach, taught, taught
zapisz to
commencer à apprendre
put it down
nad Morzem Bałtyckim
commencer à apprendre
by the Baltic Sea
szyć
commencer à apprendre
to sew
stare miasto
commencer à apprendre
the old town
popołudniu
commencer à apprendre
in the afternoon
wieczorem
commencer à apprendre
in the evening
w internecie
commencer à apprendre
on the Internet
cały tydzień
commencer à apprendre
the whole week
Spędziłam tam cały tydzień.
commencer à apprendre
I spent there the whole week.
statek
commencer à apprendre
ship
owca
commencer à apprendre
sheep
półwysep
commencer à apprendre
peninsula
wyspa
commencer à apprendre
island
idę na plażę
commencer à apprendre
I’m going to the beach
Pójdźmy się poopalać.
commencer à apprendre
Let's go sunbathing.
cały czas
commencer à apprendre
all the time
do usłyszenia w środę
commencer à apprendre
talk to you on Wednesday

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.