monika 10th Feb 2014

 0    88 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
sztuczny
commencer à apprendre
artificial
zamiast czegoś
commencer à apprendre
instead of sth
co słychać?
commencer à apprendre
how are you doing? how are you?
jak leci?
commencer à apprendre
how's it going?
Jak się czujesz?
commencer à apprendre
How do you feel?
Jak się czujesz? (po chorobie)
commencer à apprendre
how are you feeling?
przedstawić się
commencer à apprendre
to introduce yourself
Czy mogę się przedstawić? Jestem Monika.
commencer à apprendre
May I introduce myself? I'm Monica.
miło mi Ciebie poznać
commencer à apprendre
nice to meet you./ pleased to meet you
podkreślać coś
commencer à apprendre
to underline sth
Miło mi Pana/Panią poznać. (formal)
commencer à apprendre
How do you do?
urlop macierzyński
commencer à apprendre
maternity leave
Jestem na urolpie macierzyńskim.
commencer à apprendre
I'm on maternity leave.
granica
commencer à apprendre
border
na granicy
commencer à apprendre
on the border
brać udział w czymś
commencer à apprendre
to take part IN sth, to participate IN sth
Białoruś
commencer à apprendre
Belarus
zmiana (w pracy)
commencer à apprendre
shift
mam dzisiaj wolne
commencer à apprendre
I have a day off
prcować na zmiany
commencer à apprendre
do/work a (10/12/24 etc hour) shift
nocna/dzienna zmianna
commencer à apprendre
night/day shift
zrobić coś przydatnego
commencer à apprendre
to do sth useful
w nocy
commencer à apprendre
at night
to był męczący dzień
commencer à apprendre
it was a tiring day
byłam bardzo zmęczona
commencer à apprendre
I was very tired
interesujący
commencer à apprendre
interesting
zainteresowany
commencer à apprendre
interested
znudzony
commencer à apprendre
bored
nudny
commencer à apprendre
boring
być znudzonym czymś
commencer à apprendre
to be bored WITH sth
Czy jesteś znudzona tą lekcją?
commencer à apprendre
Are you bored with this lesson?
interesować się czymś
commencer à apprendre
to be INterested IN sth
czy interesujesz się historią?
commencer à apprendre
are you interested in history?
Czym się interesujesz?
commencer à apprendre
What are your hobbies?
Czym się interesujesz?
commencer à apprendre
What is your hobby?
Co robisz w wolnym czasie?
commencer à apprendre
What do you do in your free time/ spare time?
na północnym-wschodzie Polski
commencer à apprendre
in the north-east of Poland
na południu
commencer à apprendre
in the south
odważny
commencer à apprendre
brave, courageous
serce
commencer à apprendre
heart
zranić
commencer à apprendre
to hurt - hurt - hurt
zapamiętać coś, nauczyć się czegoś na pamięć
commencer à apprendre
to learn sth by heart
ile masz lat?
commencer à apprendre
what's your age? how old are you?
zaleta
commencer à apprendre
advantage
wada
commencer à apprendre
disadvantage
mały
commencer à apprendre
small
kilometr
commencer à apprendre
kilometer
jest blisko mojej pracy
commencer à apprendre
it's close to my workplace
to jest trudne pytanie
commencer à apprendre
This is A difficult question
przejść na emeryturę
commencer à apprendre
to retire
dyskoteka
commencer à apprendre
a night club
miło się rozmawiało
commencer à apprendre
it was nice talking to you
dzięki
commencer à apprendre
cheers, thanks
czuj się jak u siebie w domu
commencer à apprendre
make yourself at home
częstuj się
commencer à apprendre
help yourself
Skończyłam (np. po posiłku)
commencer à apprendre
I'm done
podać sól
commencer à apprendre
to pass the salt
proszę przy podawaniu czegoś
commencer à apprendre
there you are
Czy możesz się przedstawić?
commencer à apprendre
Could you introduce yourself?
Tomek, pozwól, że przedstawię Cię Uli
commencer à apprendre
Tom, let me introduce you TO Ula
pójdźmy do kina.
commencer à apprendre
let's go to the movies
iść do kina
commencer à apprendre
to go to the movies = to go to the cinema
pozwól, że zrobię to dla ciebie
commencer à apprendre
let me do it for you
mieszkam w centrum
commencer à apprendre
I live downtown
mieszkam 5 km od centrum
commencer à apprendre
I live 5 kilometres from the center
Jaki jest twój numer telefonu?
commencer à apprendre
What is your phone number?
Jaki jest jego adres mailowy?
commencer à apprendre
What is his email address?
Nie mam czasu.
commencer à apprendre
I don't have time.
jestem zajęta.
commencer à apprendre
I'm busy.
Czy mogę zamienić z tobą słowo?
commencer à apprendre
Can I have a word with you?
garnek
commencer à apprendre
pot
patelnia
commencer à apprendre
frying pan
smażyć
commencer à apprendre
to fry
smażony
commencer à apprendre
fried
mikrofalówka
commencer à apprendre
microwave
lodówka
commencer à apprendre
refrigerator
zamrażarka
commencer à apprendre
freezer
zmywarka
commencer à apprendre
dishwasher
zamrażać
commencer à apprendre
to freeze - froze - frozen
podgrzewać coś w mikrofalówce
commencer à apprendre
to nuke
patrol policyjny
commencer à apprendre
police patrol
na patrolu
commencer à apprendre
on patrol
przekraczać granicę
commencer à apprendre
to cross the border
na granicy między
commencer à apprendre
on the border between
wspólna granica
commencer à apprendre
common border
straż graniczna
commencer à apprendre
border guard
Pracuję w straży granicznej.
commencer à apprendre
I'm a border guard.
służba graniczna
commencer à apprendre
border service

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.