monia 5th June 2014

 0    38 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wstawić się
commencer à apprendre
to get tipsy
wstawiony
commencer à apprendre
tipsy
pijany
commencer à apprendre
drunk
nawalony
commencer à apprendre
wasted / hammered
przełożyć coś na później
commencer à apprendre
to put sth off
Czy możemy przełożyć naszą lekcję?
commencer à apprendre
Can we put off our lesson?
co ona teraz robi?
commencer à apprendre
what is she doing now?
Moje urodziny są drugiego września.
commencer à apprendre
My birthday is ON the second OF September.
Gdzie ona się urodziła?
commencer à apprendre
Where WAS she born?
Kiedy się urodziłaś?
commencer à apprendre
When were you born?
zmywać naczynia
commencer à apprendre
to do the dishes
zapomniałam pozmywać
commencer à apprendre
I forgot to do the dishes.
o której ona wstaje?
commencer à apprendre
what time does she get up?
o której ona wstała?
commencer à apprendre
What time did she get up?
Lubię pływać.
commencer à apprendre
I like swimming.
Nienawidzę sprzątać.
commencer à apprendre
I hate cleaning.
Nienawidzę prać.
commencer à apprendre
I hate doing the washing. I hate doing the laudry.
skupić się na czym
commencer à apprendre
to focus ON sth = to concentrate ON sth
poradzić coś komuś
commencer à apprendre
to advise sb to do sth
Co byś poradziła?
commencer à apprendre
What would you advise?
rada
commencer à apprendre
adviCe
teraz jest za późno
commencer à apprendre
Now it's too late
powinnaś kupić tę sukienkę
commencer à apprendre
You should buy this dress.
nie powinnaś wychodzić na miasto
commencer à apprendre
you shouldn't go out
szukać czegoś
commencer à apprendre
to look for something
wyjść na miasto
commencer à apprendre
to go out
Powinnaś była uczyć się więcej.
commencer à apprendre
You should have learnt more.
Powinieneś był zostać w domu.
commencer à apprendre
You should have stayed at home.
Boli mnie gardło.
commencer à apprendre
I have a sore throat.
dzisiaj jest piąty czerwca
commencer à apprendre
today's THE 5th OF June
pierwszy
commencer à apprendre
first
drugi
commencer à apprendre
second
trzeci
commencer à apprendre
third
czwarty
commencer à apprendre
fourth
piąty
commencer à apprendre
fifth
szósty
commencer à apprendre
sixth
imieniny
commencer à apprendre
nameday
mój ślub był...
commencer à apprendre
my wedding WAS...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.