Monia 19th Feb 2014

 0    72 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wypiłam kawę.
commencer à apprendre
I drank coffee.
piłam kawę.
commencer à apprendre
I WAS drinking coffee.
Dwa dni temu mój brat napisał list.
commencer à apprendre
Two days ago my brother wrote a letter.
Pisałam ten list całą night.
commencer à apprendre
I WAS writing this letter the whole night/ all night (long).
Moi rodzice zjedli całe ciasto wczoraj wieczorem.
commencer à apprendre
My parents ate the whole cake last night.
Rozmawialiśmy i piliśmy wino.
commencer à apprendre
We WERE talking and drinking wine.
koszmar
commencer à apprendre
nightmare
sen
commencer à apprendre
dream
odwiedzić kogoś / pójść zobaczyć coś
commencer à apprendre
to go and see sb/sth; to go to see sb/sth
załatwiać, ustalać
commencer à apprendre
to arrange sth
podróżować
commencer à apprendre
to travel
przybyć
commencer à apprendre
to arrive
Ona jest zawsze punktualnie przychodzi na spotkania.
commencer à apprendre
She's always very punctual FOR appointments.
spotkanie, wizyta (np. u lekarza)
commencer à apprendre
appointment
ciasto zrobione z...
commencer à apprendre
a cake made from...
zawierać coś
commencer à apprendre
to contain sth
ta książka zawiera wiele ćwiczeń.
commencer à apprendre
This book contains many exercises.
okrągły przedmiot o twardej powierzchni
commencer à apprendre
a round object with a hard surface
pisklę
commencer à apprendre
baby bird, chick
wąż
commencer à apprendre
snake
insekt, owad
commencer à apprendre
insect
żeński, kobiecy
commencer à apprendre
female, feminine
męski
commencer à apprendre
male
sługa
commencer à apprendre
servant
w niebie
commencer à apprendre
in heaven
skrzydła
commencer à apprendre
wings
osoba ubrana na biało ze skrzydłami
commencer à apprendre
a person dressed in white with wings
w międzyczasie
commencer à apprendre
in the meantime
Urządzamy imprezę w sobotę, dasz radę przyjść?
commencer à apprendre
We're having a party on Saturday, can you make it?
urządzić imprezę
commencer à apprendre
to have a party, to throw a party, to organise a party, to give a party
Planuję urządzić przyjęcie niespodziankę dla mojego męża.
commencer à apprendre
I'm planning to throw a surprise party for my husband.
kiedy są twoje urodziny?
commencer à apprendre
when is your birthday?
kiedy się urodziłaś?
commencer à apprendre
When were you born?
Urodziłam się dwudziestego pierwszego sierpnia.
commencer à apprendre
I was born ON the twenty-first of August.
Moje urodziny są dwudziestego pierwszego sierpnia
commencer à apprendre
My birthday is ON the twenty-first of August
Kiedy są urodziny twojego męża?
commencer à apprendre
When is your husband's birthday?
jak leci?
commencer à apprendre
How's it going? How‘s it hangin?
Co słychać? (po dluższej przerwie)
commencer à apprendre
How have you been?
U mnie w porządku.
commencer à apprendre
I'm doing well.
całkiem nieźle.
commencer à apprendre
Not too bad.
a co u Ciebie (co słychać)?
commencer à apprendre
and you? / how about you?
dawno się nie widzieliśmy
commencer à apprendre
It's been a long time/ long time no see
Nie widziałam cię całe wieki.
commencer à apprendre
I haven't seen you IN a long time; I haven't seen you FOR ages.
jaka niespodzianka!
commencer à apprendre
what a surprise!
jaka piękna sukienka!
commencer à apprendre
what a beautiful dress!
jaki przystojny facet!
commencer à apprendre
what a handsome guy
miło cię widzieć.
commencer à apprendre
(it's) good/nice to see you.
do zo!
commencer à apprendre
see ya
do później!
commencer à apprendre
later!
Miło cię poznać.
commencer à apprendre
It's a pleasure to meet you.
Miło się z tobą pracuje. Praca z tobą to przyjemność.
commencer à apprendre
It's a pleasure to work with you.
Czym się zajmujesz?
commencer à apprendre
What's your job?
Don't say: What's your work?
Czy możesz powtórzyć?
gdy nie dosłyszymy czyjegoś imienia
commencer à apprendre
What was that again?
informal
przystąpić do egzaminu
commencer à apprendre
to take an examination
skończyłem z...
Uporałem się z moim egzaminem.
commencer à apprendre
I'm done with...
I'm done with my exam.
w końcu
commencer à apprendre
finally
Odczuwam taką ulgę.
commencer à apprendre
I'm so relieved.
jaka ulga!
commencer à apprendre
what a relief!
Napisałem to wypracowanie.
commencer à apprendre
I'm done with writing this essay.
To co zwykle. Bez zmian.
np. przy pytaniu: co u Ciebie?
commencer à apprendre
The same as usual.
Co u Ciebie słychać? Co porabiałeś ostatnio?
commencer à apprendre
what have you been up to?
Jestem ostatnio całkiem zajęty w pracy.
commencer à apprendre
I'm pretty busy at work these days.
całkiem
LUB: ładny
commencer à apprendre
pretty, quite
OR: pretty
a tak poza tym, to wszystko świetnie.
commencer à apprendre
but otherwise, everything is great.
regularnie
wymowa!
commencer à apprendre
on a regular basis, regularly
/REgjulali/
kilka razy
commencer à apprendre
a couple of times, a few times
Szwecja, szwedzki
commencer à apprendre
Sweden, Swedish
Szwajcaria, szwajcarski
commencer à apprendre
Switzerland, Swiss
autor
wymowa!
commencer à apprendre
author
/o-/
kiedy byłam w ciąży
commencer à apprendre
when I was pregnant
ciąża
commencer à apprendre
pregnancy
położyć dziecko spać
commencer à apprendre
to put a baby to sleep

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.