Moja lekcja - Commercial Englisch

 0    73 fiche    aana
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
accordance (in accordance with ...)
commencer à apprendre
zgoda (być zgodnym z ...)
account
commencer à apprendre
konto, rachunek
accounting error
commencer à apprendre
błąd księgowy
acknowledge (to)
commencer à apprendre
przyjmować do wiadomości, potwierdzać, uznać
address
commencer à apprendre
adres
addressee
commencer à apprendre
adresat
advance (in advance)
commencer à apprendre
postęp / awans / zaliczka (płatność z góry)
advance payment
commencer à apprendre
zaliczka
advice of payment
commencer à apprendre
zawiadomienie o płatności
after-sales service
commencer à apprendre
usługi posprzedażowe
agreement
commencer à apprendre
umowa / zgoda
air freight
commencer à apprendre
fracht lotniczy (transport towarów drogą lotniczą)
air waybill
commencer à apprendre
lotniczy list przewozowy
amount due
commencer à apprendre
należność
apology
commencer à apprendre
przeprosiny
apply (to apply for)
commencer à apprendre
złożyć wniosek
approval (on approval)
commencer à apprendre
potwierdzenie (z możliwością zwrotu)
as from
commencer à apprendre
począwszy od
balance (financial)
commencer à apprendre
bilans, saldo
bank account
commencer à apprendre
konto bankowe
bill of exchange
commencer à apprendre
weksel
bill of lading
commencer à apprendre
list przewozowy
blank cheque
commencer à apprendre
czek in blanco
branch
commencer à apprendre
filia, oddział
brand
commencer à apprendre
marka, gatunek, jakość
brisk trade
commencer à apprendre
szybki handel
business (on business)
commencer à apprendre
handel, interes (służbowo, w interesach)
buyer
commencer à apprendre
kupiec, nabywca
cancel
commencer à apprendre
unieważnić, redukować
cargo
commencer à apprendre
fracht, ładunek
carriage free
commencer à apprendre
koszt przewozu ponosi dostawca
carriage paid
commencer à apprendre
koszt przewozu ponosi dostawca
to dispatch to
commencer à apprendre
wysyłać
draft
commencer à apprendre
polecenie wpłaty, weksel
duly signed
commencer à apprendre
należycie podpisany
due date
commencer à apprendre
termin zwrotu
dutiable
commencer à apprendre
podlegający opłacie / opodatkowaniu
duty free
commencer à apprendre
wolny od cła
to enclose
commencer à apprendre
załączać
enclosed
commencer à apprendre
(dokument) w załączeniu
enquiry
commencer à apprendre
zapytanie
exchange rate
commencer à apprendre
kurs wymiany walut
expenses
commencer à apprendre
wydatki, koszty
extension of payment time
commencer à apprendre
przedłużenie czasu płatności
failure to pay
commencer à apprendre
niezapłacenie
fee
commencer à apprendre
wynagrodzenie, honorarium
file
commencer à apprendre
kartoteka, skoroszyt
to file
commencer à apprendre
wnosić, składać (podanie, skargę)
firm offer
commencer à apprendre
oferta wiążąca (firmy)
free of charge
commencer à apprendre
bezpłatny, darmowy
goods
commencer à apprendre
towary, artykuły handlowe
to grant a discount
commencer à apprendre
udzielić rabatu
to be grateful
commencer à apprendre
być wdzięcznym
hereby
commencer à apprendre
niniejszym
inadequate packing
commencer à apprendre
nieprawidłowe zapakowanie
included
commencer à apprendre
włączony, zawarty
initial order
commencer à apprendre
wstępne zamówienie
to inquire
commencer à apprendre
dociekać, wypytać
inquiry
commencer à apprendre
dochodzenie, ankieta
insurance
commencer à apprendre
ubezpieczenie, asekuracja
introductory price
commencer à apprendre
wstępna cena
invoice
commencer à apprendre
faktura
to invoice
commencer à apprendre
fakturować
leaflet
commencer à apprendre
ulotka reklamowa
liability
commencer à apprendre
zobowiązanie
liable
commencer à apprendre
odpowiedzialny za, podlegający czemuś
to mention
commencer à apprendre
wspominać
as mentioned
commencer à apprendre
jak wspomniano
money order
commencer à apprendre
przekaz pieniężny
to negotiate
commencer à apprendre
negocjować
net price
commencer à apprendre
cena netto
obliged
commencer à apprendre
zobowiązany
opportunity
commencer à apprendre
możliwość, szansa

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.