Moja lekcja 3

 0    32 fiche    lazarius
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
took
She took my hand.
commencer à apprendre
wziął
Wzięła mnie za rękę.
accuracy
The accuracy of the data is our main problem.
commencer à apprendre
dokładność
Dokładność danych jest naszym najważniejszym problemem.
supervision
He undertook to provide continuous supervision over the works
commencer à apprendre
nadzór
Zobowiązał się wzmóc nadzór nad pracami
declared
commencer à apprendre
zadeklarowane
represent
commencer à apprendre
reprezentować
non-compliance
commencer à apprendre
niezgodność
superstructure
commencer à apprendre
ustrój nośny
instruction
commencer à apprendre
instrukcja
subcontractor
commencer à apprendre
poddostawca
employee
The company employs 1000 employees.
commencer à apprendre
zatrudniony (osoba zatrudniona)
Zakład zatrudnia 1000 osób.
gangway
No date was given with reference to the adjustment of barriers on the superstructure and supplementation of the missing elements in the gangway
commencer à apprendre
schodnia
Nie podano również terminu, kiedy zostaną ostatecznie poprawione bariery na ustroju nośnym oraz uzupełnione brakujące elementy w schodni
ensure
commencer à apprendre
zagwarantować
adjust
commencer à apprendre
wyregulować
ventilation
commencer à apprendre
wentylacja
overdue
commencer à apprendre
zaległy
supplement
commencer à apprendre
dopłata
comply
commencer à apprendre
zgodne
closure
All Subcontractors are obliged to develop written responses together with photographic documentation confirming the closure of non-conformities described in the HSE Report.
commencer à apprendre
zamknięcie
Wszyscy podwykonawcy są zobligowani do przygotowania pisemnych odpowiedzi razem z dokumentacją zdjęciową jako dowodów na zamknięcie niezgodności opisanych w Raporcie BHP.
revise
He was instructed to revise the Safe Work Instructions for works on the traffic
commencer à apprendre
zrewidować
Zalecono mu zaktualizowanie IBWR dla prac nad ruchem
harness
commencer à apprendre
uprząż
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
commencer à apprendre
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
platform
commencer à apprendre
peron
relevant
That's a relevant question.
commencer à apprendre
istotny / trafny
To istotne pytanie.
confirmed
commencer à apprendre
potwierdzony
heat
commencer à apprendre
upał
provide
commencer à apprendre
zapewniać
submit
commencer à apprendre
przedkładać
assemble
Everything's ready, we can start to assemble the production line.
commencer à apprendre
montować
Wszystko jest gotowe, możemy zacząć montować linię produkcyjną.
eliminate
commencer à apprendre
wyeliminować
qualified
commencer à apprendre
przygotowany / wykwalifikowany
date
Would you go on a date with me?
commencer à apprendre
data
Chcesz iść ze mną na randkę?
proper
commencer à apprendre
właściwy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.