michal 6-8

 0    87 fiche    sylwiakrol94
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
harming
commencer à apprendre
szkodząc
income
commencer à apprendre
dochód
sign
commencer à apprendre
podpisać
likely
commencer à apprendre
prawdopodobnie
predecessor
commencer à apprendre
poprzednik
certainly
commencer à apprendre
na pewno
calls
commencer à apprendre
doniesienia
notoriously
commencer à apprendre
notorycznie
reluctant
commencer à apprendre
niechętny
in addition to
commencer à apprendre
oprócz
risarming
commencer à apprendre
rozbrajający
delight
commencer à apprendre
zachwyt
dishing out
commencer à apprendre
rozdawanie
lawsuit
commencer à apprendre
pozew
testy
commencer à apprendre
drażliwy
court battle
commencer à apprendre
bitwa sądowa
various
commencer à apprendre
różny
trait
commencer à apprendre
cecha
penchant
commencer à apprendre
upodobanie
pithy
commencer à apprendre
trafne
put downs
commencer à apprendre
ostre uwagi które komuś idą w pięty
merge
commencer à apprendre
łączyć
device
commencer à apprendre
urządzenie
flowing freely
commencer à apprendre
kwitnąć
fade
commencer à apprendre
blednąć, gasnąć
founder
commencer à apprendre
założyciel
depart
commencer à apprendre
odchodzić
predict
commencer à apprendre
przepowiadać, wróżyć
suffer
commencer à apprendre
ucierpieć
fate
commencer à apprendre
los
conquer
commencer à apprendre
podbić
unless
commencer à apprendre
chyba że
combine
commencer à apprendre
połączenie
prompt
commencer à apprendre
skłonić
enterprise
commencer à apprendre
przedsiębiorstwo
outline
commencer à apprendre
nakreślić, zarysować
opposing
commencer à apprendre
przeciwstawny
approach
commencer à apprendre
podejście
assume
commencer à apprendre
przyjmować, zakładać
supervise
commencer à apprendre
kontrolować, nadzorować
workers have to be told what to do
commencer à apprendre
pracownicy muszą być poinformowani co mają robić
both
commencer à apprendre
zarówno, obaj, obie, oboje
threaten
commencer à apprendre
grozić
threatened with loosing their joob
commencer à apprendre
zagrożeni utratą pracy
reward with...
commencer à apprendre
wynagrodzeni ... (czymś)
incentive
commencer à apprendre
bodziec, zachęta
monetary
commencer à apprendre
pieniężny
monetary acpect
commencer à apprendre
aspekt pieniężny
pay rise
commencer à apprendre
podwyżka
pay increase
commencer à apprendre
podwyżka
incapeable of...
commencer à apprendre
niezdolny do...
applied
commencer à apprendre
stosowany
applicable
commencer à apprendre
dający się zastosować
on the contrary
commencer à apprendre
w przeciwieństwie
job security
commencer à apprendre
pewność utrzymania zatrudnienia
job safety
commencer à apprendre
bezpieczeństwo zdrowia w pracy
skille professional
commencer à apprendre
wykwalifikowany specjalista
relate
commencer à apprendre
odnosi się
esteem
commencer à apprendre
szacunek
personal growth
commencer à apprendre
rozwój osobisty
fulfilment
commencer à apprendre
spełnienie
to pursue
commencer à apprendre
podążać (np. za marzeniami)
pursuit
commencer à apprendre
pogoń
widely
commencer à apprendre
szeroko
widely considered
commencer à apprendre
powszechnie uważany
burden of responsibility
commencer à apprendre
ciężar odpowiedzialności
recognition
commencer à apprendre
uznanie
sufficient
commencer à apprendre
wystarczający
suppose
commencer à apprendre
przypuszczać
labour relations
commencer à apprendre
stosunki pracy
wages
commencer à apprendre
zarobki, wynagrodzenie
remuneration
commencer à apprendre
wynagrodzenie
sick pay
commencer à apprendre
wynagrodzenie chorobowe
commission
commencer à apprendre
prowizja
pension
commencer à apprendre
emerytura
statement
commencer à apprendre
oświadczenie, komunikat
suport
commencer à apprendre
wsparcie
argue
commencer à apprendre
spierać się
hygiene factors
commencer à apprendre
czynniki higieniczne
merely
commencer à apprendre
tylko
a reward ones given becomes a right
commencer à apprendre
nagroda raz dana staje się prawem
unless
commencer à apprendre
chyba że...
perform
commencer à apprendre
wykonać
however
commencer à apprendre
jednak
plenty
commencer à apprendre
mnóstwo
repetitive
commencer à apprendre
powtarzalne
in such jobs
commencer à apprendre
na takich posadach

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.