Medycyna zalicznie sem. ziomowy

 0    233 fiche    madzialena0
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dodatkowy
commencer à apprendre
accesory
pomoc
commencer à apprendre
aid
angiografia
commencer à apprendre
angiography
osłuchiwanie (medyczny zabieg diagnostyczny)
commencer à apprendre
auscultation (a medical diagnostic procedure)
biopsja
commencer à apprendre
biopsy
wziernikowanie oskrzeli
commencer à apprendre
bronchoscopy
szmer serca
commencer à apprendre
bruit
wykonywać
commencer à apprendre
carry out
trzask, klik <3
commencer à apprendre
click
rzężenie grubobańkowe
commencer à apprendre
coarse rales
wziernikowanie okrężnicy i odbytu
commencer à apprendre
colorectoscopy
morfologia krwi
commencer à apprendre
complete blood count
potwierdzić
commencer à apprendre
confirm
trzeszczenie
commencer à apprendre
crackle
trzeszczenie
commencer à apprendre
crepitation
dostrzegać, wykrywać
commencer à apprendre
detect
określać, ustalać
commencer à apprendre
determine
trwanie
commencer à apprendre
duration
elektrokardiogram (EKG)
commencer à apprendre
electrocardiogram (ECG)
elektroencefalogram
commencer à apprendre
electroencephalogram
wydobuwać, ujawniać, wyciągnąć
commencer à apprendre
elicit
szybkość opadania krwinek OB`
commencer à apprendre
erythrocyte sedimentation rate ESR `
rzężenie drobnobanskowe
commencer à apprendre
fine rales
elastyczny
commencer à apprendre
flexible
przepuklina
commencer à apprendre
hernia
oglądnie, badnie
commencer à apprendre
inspection
badanie lekarskie
commencer à apprendre
investigation
rezonans magnetyczny
commencer à apprendre
magnetic resonance
szmer
commencer à apprendre
murmur
zawód
commencer à apprendre
occupation
obrzęk
commencer à apprendre
oedema
palpacja
commencer à apprendre
palpation
opukiwanie
commencer à apprendre
percussion
wziernikowanie gardła
commencer à apprendre
pharyngoscopy
badanie fizykalne
commencer à apprendre
physical examination
pozytron
commencer à apprendre
positron
radiografia
commencer à apprendre
radiography
odkryć, ujawnić
commencer à apprendre
discover, reveal
sztywność
commencer à apprendre
stiffness, rigidity
próbka
commencer à apprendre
sample
plwocina
commencer à apprendre
sputum
stetoskop
commencer à apprendre
stethoscope
obrzmienie, opuchlizna
commencer à apprendre
swelling
bolesność uciskowa
commencer à apprendre
tenderness
tomografia
commencer à apprendre
tomography
uwidocznić
commencer à apprendre
visualize
świszczenie
commencer à apprendre
wheeze
uzyskać
commencer à apprendre
obtain
dlatego, zatem
commencer à apprendre
thus
rozważnie
commencer à apprendre
consideration
grudka
commencer à apprendre
lump
duszność
commencer à apprendre
dyspnoea
przemieszczenie?
commencer à apprendre
mislocation
nabyty
commencer à apprendre
acquired
zespół nabytego niedoboru odpornościowego
commencer à apprendre
acquired immune deficiency syndrome
uzależnienie
commencer à apprendre
addiction
dusznica bolesna
commencer à apprendre
angina pectoris
ospa wietrzna
commencer à apprendre
chickenpox
choroba zakaźna
commencer à apprendre
communicable disease
zakrzepica tętnicy wieńcowej
commencer à apprendre
coronary thrombosis
lecznie
commencer à apprendre
cure
cukrzyca
commencer à apprendre
diabetes
błonica
commencer à apprendre
diphtheria
niewydolnosc
commencer à apprendre
failure
śmiertelny
commencer à apprendre
fatal
różyczka
commencer à apprendre
German measles
różyczka
commencer à apprendre
rubella
skaza moczanowa, dna
commencer à apprendre
gout
katar sienny
commencer à apprendre
hay fever
pokrzywka
commencer à apprendre
hives
choroba legionistów
commencer à apprendre
Legionnaires' disease
odra
commencer à apprendre
measles
roztocz
commencer à apprendre
mite
świnka
commencer à apprendre
mumps
zawał mięśnia sercowego
commencer à apprendre
myocardial infarction
zapalenie nerek
commencer à apprendre
nephritis
niedrożność
commencer à apprendre
obstruction
płytka
commencer à apprendre
plaque
zapalenie istoty szarej rdzenia
commencer à apprendre
poliomyelitis
mięsak
commencer à apprendre
sarcoma
szkartlatyna
commencer à apprendre
scarlet fever
sperma
commencer à apprendre
semen
ospa
commencer à apprendre
smallpox
udar, porażenie, apopleksja
commencer à apprendre
stroke
tężec
commencer à apprendre
tetanus
zakrzepica
commencer à apprendre
thrombosis
prątki gruźlicy
commencer à apprendre
tubercle bacilii
gruźlica
commencer à apprendre
tuberculosis
dur brzuszny
commencer à apprendre
typhoid
szyjka macicy
commencer à apprendre
uterine cervix
szczepienie
commencer à apprendre
vaccination
robactwo, pasożyty
commencer à apprendre
vermin
krztusiec, koklusz
commencer à apprendre
whooping cough
zwężony
commencer à apprendre
narrowed
zlepek
commencer à apprendre
cluster
krew w moczu
commencer à apprendre
haematuria
egzema, wyprysk
commencer à apprendre
eczema
miażdżyca
commencer à apprendre
arteriosclerosis
rzeżączka
commencer à apprendre
gonorrhea
zakaźny
commencer à apprendre
contagious
umysłowy
commencer à apprendre
mental
odporny
commencer à apprendre
resistant
podatny, wrazliwy
commencer à apprendre
susceptible
hemodializa
commencer à apprendre
hemodialysis
podawanie leku
commencer à apprendre
administration
niszczyć
commencer à apprendre
destroy
skazić, zanieczyścić
commencer à apprendre
pollute, contaminate
wydzielina
commencer à apprendre
discharge
kropelka
commencer à apprendre
droplet
jatrogenny
commencer à apprendre
iatrogenic
dziedziczny
commencer à apprendre
hereditary, inherited
pastylka do ssania
commencer à apprendre
lozenge
złe samopoczucie
commencer à apprendre
malaise
miksowirus
commencer à apprendre
myxovirus
dotyczący odżywiania
commencer à apprendre
nutritional
cofać się
commencer à apprendre
subside
ulżyć w bólu
commencer à apprendre
alleviate the pain
nowotworowy
commencer à apprendre
neoplastic
wrzód żołądka
commencer à apprendre
peptic ulcer
zapalenie płuc
commencer à apprendre
pneumonia
zapalenie stawów
commencer à apprendre
rheumatoid artritis
Nadczynność tarczycy (jednostki chorobowe):
commencer à apprendre
hyperthyroidism
kłębuszkowe zapalenie nerek
commencer à apprendre
glomerulonephritis
kamica pęcherzyka żółciowego
commencer à apprendre
cholecystolithiasis
O/E
commencer à apprendre
on examintation
ENT
commencer à apprendre
ear, nose, throat
RS
commencer à apprendre
respiratory system
CVS
commencer à apprendre
cardiovascular system
GIS
commencer à apprendre
gastrointestinal system
GUS
commencer à apprendre
gastrourinal system
CNS
commencer à apprendre
central nervous system
NAD
commencer à apprendre
no acute diseases?
być na obchodzie
commencer à apprendre
out on a rounds
zwolnienie lekarskie
commencer à apprendre
sick leave
uzyskać pozwolenie
commencer à apprendre
goin permission
dreszcze
commencer à apprendre
chills
ujawniony
commencer à apprendre
disclosed
ognisko miażdżycowe
commencer à apprendre
atheroma
bypass
commencer à apprendre
Bypass
przytomny
commencer à apprendre
conscious
kurczyć
commencer à apprendre
contract
miażdźący
commencer à apprendre
crushing
czopy zatorowe
commencer à apprendre
emboli
zator
commencer à apprendre
embolism
drżenie
commencer à apprendre
fibrilation
przeszczep
commencer à apprendre
graft
hiperlipidemia
commencer à apprendre
hyperlipidemia
niewydolność
commencer à apprendre
insufficiency
niedokrwnienie
commencer à apprendre
ischemia
martwica
commencer à apprendre
necrosis
rozrusznik serca
commencer à apprendre
pacemaker
pęknięcie, rozerwanie
commencer à apprendre
rupture
siedzący
commencer à apprendre
sitting
nagły silny ból
commencer à apprendre
squezze
skrzepliny
commencer à apprendre
thrombus
migotanie komór
commencer à apprendre
ventricular fibrillation
ostry, poważny
commencer à apprendre
severe
wprowadzić
commencer à apprendre
institute
załamek
commencer à apprendre
wave
wnęka
commencer à apprendre
hilium
otyły
commencer à apprendre
stout
nieprzejrzysta smuga
commencer à apprendre
opaque streaks
krwotok z nosa, krwotok
commencer à apprendre
epistaxsis
zawroty głowy
commencer à apprendre
vertigo
prawidłowe oddychanie tylko w pozycji wyprostnej
commencer à apprendre
orthopnoeae
duszność wysiłkowa
commencer à apprendre
dyspnoea on exertion
komórki macierzyste
commencer à apprendre
stem cells
zblednąć
commencer à apprendre
pale
związek zobojętniający kwas
commencer à apprendre
Antacid
papka barowa przed RTG
commencer à apprendre
barium meal
odbijanie się
commencer à apprendre
belching
zwalczyc
commencer à apprendre
combat
rozdęcie, wzdęcie
commencer à apprendre
distension, flatulence
wytępić, wyniszczyć
commencer à apprendre
eradicate
nadżerka
commencer à apprendre
erosion
zaostrzenie objawów
commencer à apprendre
exacerbation of symptoms
gryzący
commencer à apprendre
gnawnig
bloker receptorów wodorowych
commencer à apprendre
Hydrogen receptor blocker
goić się
commencer à apprendre
cicatrize
goić się
commencer à apprendre
heal
zgaga
commencer à apprendre
heartburn
przerywany
commencer à apprendre
intermittent
inhibitor pompy protonowej
commencer à apprendre
a proton pump inhibitor
perforacja
commencer à apprendre
perforation
przytłumić,
commencer à apprendre
suppress,
przecięcie nerwu błędnego
commencer à apprendre
vagotomy
nerw błędny
commencer à apprendre
vagus nerve
wzdęcie
commencer à apprendre
flatulence
czarne stolce
commencer à apprendre
melaena
uśmierzenie
commencer à apprendre
alleviation
regresja
commencer à apprendre
regression
opadanie, zapadanie
commencer à apprendre
subsidence
złagodzenie, uśmierzenie
commencer à apprendre
mitigation
zmniejszać
commencer à apprendre
diminish
zapalenie okrężnicy
commencer à apprendre
colitis
kolostomia
commencer à apprendre
colostomy
wyciąć
commencer à apprendre
excise
zakres, zasięg
commencer à apprendre
extent
kał, stolec
commencer à apprendre
feces, stool
kleszcze, szczypce
commencer à apprendre
forceps
nacięcie
commencer à apprendre
incision
otwarcie jamy brzusznej
commencer à apprendre
laparotomy
polipowatość
commencer à apprendre
Polyposis
wziernikowanie odbytnicy
commencer à apprendre
rectoscopy
nawrót choroby
commencer à apprendre
relapse
próbka
commencer à apprendre
specimen
wrzodziejący
commencer à apprendre
ulcerative
zatwardzenie
commencer à apprendre
constipation
brodawka
commencer à apprendre
tag
uporczywy
commencer à apprendre
persistent
codziennie
commencer à apprendre
diurinal
bolesne parcie na stolec
commencer à apprendre
rectal tenesmus
wyczerpanie
commencer à apprendre
distress
zapalenie uchyłka
commencer à apprendre
diverticulitis
zapalenie jelita krętego
commencer à apprendre
ileitis
średnica
commencer à apprendre
diameter
okres dojrzewania
commencer à apprendre
adolescence
zapewnić
commencer à apprendre
ensure
na czczo
commencer à apprendre
Fasting
gangrena
commencer à apprendre
gangrene
hiperglikemia
commencer à apprendre
hyperglycaemia
nefropatia
commencer à apprendre
nephropathy
neuropatia
commencer à apprendre
neuropathy
retinopatia
commencer à apprendre
retinopathy
podatność na chorobę
commencer à apprendre
susceptibility to disease
leczenie, postępowanie
commencer à apprendre
management
ustawić lecznie
commencer à apprendre
put sb on
ustawić leczenie
commencer à apprendre
set treatment
wizyta kontrolna u lekarza
commencer à apprendre
check up
niemożność wydalanie moczu
commencer à apprendre
ischuria
wielomocz
commencer à apprendre
polyuria
skąpomocz
commencer à apprendre
oliguria
wystarczajacy
commencer à apprendre
Sufficient

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.