Matura Explorer intermediate module 8

 0    52 fiche    paulina156
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wkuwać do egzaminu
commencer à apprendre
cram/swot for an exam
intensywny kurs, kujon
commencer à apprendre
crammer
zrobić ćwiczenie, rozwiązać zadanie
commencer à apprendre
do (an exercise/a task/an assignement)
bardzo się starać
commencer à apprendre
do one's best
robić rysunki i diagramy
commencer à apprendre
draw pictures and diagrams
dyslektyk, dyslektyczny
commencer à apprendre
dyslexic
dysleksja
commencer à apprendre
dyslexia
nie zdać egzaminu
commencer à apprendre
fail an exam
oblać egzamin
commencer à apprendre
flunk an exam
mieć dobry słuch językowy
commencer à apprendre
have a good ear for languages
mieć głowę do języków
commencer à apprendre
have a good head for languages
mieć głowę do liczb
commencer à apprendre
have a good head for figures
mieć słowo na końcu języka
commencer à apprendre
have a word on the tip of the tongue
zaznaczyć zakreślaczem niektóre linijki
commencer à apprendre
highlight some lines with a pen
prawidłowo naśladować dźwięk
commencer à apprendre
imitate the sound correctly
nauczyć się na pamięć
commencer à apprendre
learn by heart
zapamiętywać
commencer à apprendre
memorise
zdolnośći umysłowe
commencer à apprendre
mental abilities
zdać egzamin
commencer à apprendre
pass an exam
przygotowywać się do egzaminu
commencer à apprendre
prepare oneself for an exam
zadanie matematyczne/fizyczne
commencer à apprendre
problem task
reagować na bodźce
commencer à apprendre
react to stimuli
powtarzać do egzaminu
commencer à apprendre
revise for an exam
brzmieć znajomo
commencer à apprendre
ring the bell
wizualizować coś, żeby zapamiętać
commencer à apprendre
see mental images to remember
rozwiązać zadanie
commencer à apprendre
solve a problem
uczyć się, studiować
commencer à apprendre
study
podejść do egzaminu
commencer à apprendre
take/sit an exam
używać różnych kolorów, żeby lepiej pamiętać
commencer à apprendre
use different colours to remember better
wzrokowy/słuchowy/kinestetyczny sposób uczenia się
commencer à apprendre
visual/auditory/kinaesthetic learning style
znaleźć odpowiedź, wypracować rozwiązanie
commencer à apprendre
work out an answer
lekcje tańca towarzyskiego
commencer à apprendre
ballroom dancing classes
kręgle
commencer à apprendre
bowling
treningi i występny cheerliderek
commencer à apprendre
cheerleading
klub/kółko artystyczne/szachowe
commencer à apprendre
art/chess club
lekcje gotowania
commencer à apprendre
cookery classes
projektowanie i szycie odzieży
commencer à apprendre
fashion design and sewing
harcerstwo dla dziewcząt
commencer à apprendre
Girl Guides
wstąpić/przyłączyć się do klubu
commencer à apprendre
join a club
przygotowania do szkolnego przedstwienia
commencer à apprendre
preparing for a school play
harcerstwo dla chłopców
commencer à apprendre
Scouting
zapisać się
commencer à apprendre
sing up/enrol for
stowarzyszenie alpinistyczne
commencer à apprendre
mountain climbing society
język zagrożony wymarciem
commencer à apprendre
endangered language
poprawić akcent/język
commencer à apprendre
improve the accent/the language
język tylko mówiony/pisany
commencer à apprendre
only spoken/written language
znaleźć słowo w słowniku
commencer à apprendre
look a word up
pochwycić nowe słówka
commencer à apprendre
pick up new words
wymówić coś dobrze/źle
commencer à apprendre
pronounce sth well/badly
udawać akcent
commencer à apprendre
put on an accent
brzmieć identycznie
commencer à apprendre
sound indentical
rozróżniać języki
commencer à apprendre
tell the difference between the languages

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.