marzec 2016

 0    31 fiche    astak
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ogłosić
commencer à apprendre
announce
silny (np. ból)
commencer à apprendre
severe
ogólne wyniki
commencer à apprendre
overall results
oceniano
commencer à apprendre
evaluated
częstość występowania zaostrzeń astmy
commencer à apprendre
the rate of asthma exacerbations
dobrze prowadzone badania
commencer à apprendre
well conducted trials
generują duże ilości
commencer à apprendre
They generate large amounts of
w ciągu najbliższych miesięcy
commencer à apprendre
in the coming months
dla dalszej interpretacji i wglądu
commencer à apprendre
for further interpretation and gain insight
młodzież
commencer à apprendre
młodzież Anglais
adolescents
stany zapalne dróg oddechowych
commencer à apprendre
airway inflammation;
wskazania terapeutyczne
commencer à apprendre
therapeutic indications
atopowe zapalenie skóry
commencer à apprendre
atopic dermatitis
przyczynić się do
commencer à apprendre
contribute to
zestaw danych
commencer à apprendre
data set
wyniki przypominają nam, że badanie kliniczne nie jest przewidywalne
commencer à apprendre
the outcomes remind us that a clinical trial is not predictable
musimy zdobyć cenne informacje
commencer à apprendre
we have to gain valuable insights
musimy dążyć do poprawy
commencer à apprendre
we must strive to improve
ciężka choroba układu oddechowego
commencer à apprendre
severe respiratory disease
czynnik zakaźny przekazywany przez komary
commencer à apprendre
infectious agent transmitted by mosquitoes
obecne ogniska
commencer à apprendre
current outbreaks
występujący z wyłączeniem
commencer à apprendre
occurring with the exception of
łagodna infekcja z gorączką
commencer à apprendre
mild infection with fever
wysypka skórna
commencer à apprendre
skin rash
bóle stawów
commencer à apprendre
joint aches
zapalenie spojówek
commencer à apprendre
conjunctivitis
szczepienie ochronne
commencer à apprendre
vaccination
małogłowie
commencer à apprendre
microcephaly
wyniki
commencer à apprendre
outcomes
powstać
commencer à apprendre
arise
ostrożność
commencer à apprendre
precautions

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.