marta 25th Feb 2014

 0    65 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zupa brokułowa
commencer à apprendre
broccoli soup
śmietana
commencer à apprendre
sour cream
kwaśny
commencer à apprendre
sour
cytryna
commencer à apprendre
lemon
ufać
commencer à apprendre
to trust
chory
commencer à apprendre
ill
Jeśli będę mieć więcej czasu, pomogę ci.
commencer à apprendre
If I have more time, I'll help you.
Jeśli skończę pracę o szóstej, pójdę z tobą do kina.
commencer à apprendre
If I finish work at 6, I'll go to the cinema with you.
Jeśli pogoda będzie ładna, pojedziemy na wieś.
commencer à apprendre
If the weather is nice, we'll go to the countryside.
Jeśli zdasz ten egzamin, kupię dla ciebie samochód.
commencer à apprendre
If you pass this exam, I'll buy a car for you.
łapać
commencer à apprendre
to catch - caught - caught
zabawka
commencer à apprendre
toy
krzyczeć
commencer à apprendre
to shout - shouted - shouted
prawie
commencer à apprendre
almost
chować
commencer à apprendre
to hide - hid - hidden
wesele
commencer à apprendre
wedding
ciocia
commencer à apprendre
aunt
Spadłam z roweru.
commencer à apprendre
I fell off my bicycle.
blizna
commencer à apprendre
scar
usta
commencer à apprendre
lips
rodzynki
commencer à apprendre
raisins
opakowanie
commencer à apprendre
package, packet
wspinać się
commencer à apprendre
to climb - climbed - climbed
wiśnie
commencer à apprendre
cherries
zejść (z drzewa)
commencer à apprendre
to get down
komponować
commencer à apprendre
to compose
stypendium
commencer à apprendre
scholarship
uczyć się
commencer à apprendre
to learn, to study
projektować
commencer à apprendre
to design - designed - designed
osiedlić się
commencer à apprendre
to settle
Nigeria
commencer à apprendre
Nigeria
przypominać kogoś / coś
commencer à apprendre
to resemble sb / sth
Ona przypomina swoją matkę
commencer à apprendre
She resembles her mother.
muzeum
commencer à apprendre
museum
utalentowany
commencer à apprendre
talented
obraz
commencer à apprendre
painting
joga
commencer à apprendre
yoga
uprawiać jogę
commencer à apprendre
to do yoga
sławny
commencer à apprendre
famous
kiedy urodził się twój tata?
commencer à apprendre
when was your dad born?
Gdzie mieszkałaś, gdy byłaś dzieckiem?
commencer à apprendre
Where did you live when you were a child?
Ile miałaś lat, gdy nauczyłaś się czytać?
commencer à apprendre
How old were you when you learned to read?
dzieciństwo
commencer à apprendre
childhood
Kto chodzi do kina dwa razy w tygodniu?
commencer à apprendre
Who goes to the movies twice a week?
Kto zapomina podlewać kwiaty?
commencer à apprendre
Who forgets to water the plants?
Kto zapomniał podlać kwiatki?
commencer à apprendre
Who forgot to water the plants?
Kto cię lubi?
commencer à apprendre
Who likes you?
Kto cię lubił?
commencer à apprendre
Who liked you?
Kto teraz słucha muzyki?
commencer à apprendre
Who is listening to music now?
słuchać muzyki
commencer à apprendre
to listen TO music
Kto tu mieszkał?
commencer à apprendre
Who lived here?
Kto tu mieszka?
commencer à apprendre
Who lives here?
Kogo lubisz?
commencer à apprendre
Who do you like?
Kogo ona lubi?
commencer à apprendre
Who does she like?
Z kim mieszkałaś?
commencer à apprendre
Who did you live WITH?
Z kim mieszkasz?
commencer à apprendre
Who do you live WITH?
interesować się czymś
commencer à apprendre
to be interested IN sth
Czym się interesujesz?
commencer à apprendre
What are you interested IN?
Z czego słynie Litwa?
commencer à apprendre
What is Lithuania famous FOR?
Kto zazwyczaj pomaga ci w pracy domowej?
commencer à apprendre
Who usually helps you with your homework?
Kto otworzył ci drzwi minionej nocy?
commencer à apprendre
Who opened the door for you last night?
Kto wygrał ten konkurs piosenki?
commencer à apprendre
Who won this singing competition?
Kto rozmawia teraz przez telefon?
commencer à apprendre
Who's talking ON the phone now?
Kto gra z tobą w szachy w poniedziałki?
commencer à apprendre
Who plays chess with you on Mondays?
Kto jeździ do Paryża co tydzień?
commencer à apprendre
Who goes to Paris every week?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.